Vecka 20
 
16-20 maj 2016
HOSEA; JOEL; AMOS; OBADJA
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 16 maj

Seminarie TV 33

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 17 maj

Hosea 1-14

Hosea 1   Läs    Lyssna 

Hosea 2   Läs    Lyssna 

Hosea 3   Läs    Lyssna 

Onsdag 18 maj

Torsdag 19 maj

Amos 1-9; Obadja 1   

Amos 3   Läs    Lyssna 

Amos 4   Läs    Lyssna 

Fredag 20 maj

Öva nyckelskriftstället:

Amos 3:7   läs    lyssna

Please reload

Hosea säger att vi (kyrkan) är bruden och Herren brudgummen. Tillsammans sluter vi förbund och lovar trohet till varandra.

Hosea

 

Hosea verkade i Israel strax innan detta nordrike föll mot Assyrien år 722 f Kr. Han varnade folket för moraliskt förfall och avgudadyrkan. Dock lyssnade de inte.

Centralt budskap - "Israels otrohet" (Hosea 1:2; 2:2,13; 3:1; 5:4,7; 11:3-7; 12:6). Hosea liknar Herren vid brudgummen och hans folk vid bruden. Men Herrens brud har varit otrogen och vänt sig till avgudar. Hosea kallar folket till omvändelse och påminner dem om förbundet med Gud.

 

Joel

 

Vi vet mycket litet om profeten Joel. Och eftersom han inte nämner Assyrien eller Babel är det svårt att avgöra när han levde och verkade. Han tycks ändå vara väl insatt i Juda rike, så vi utgår från att han predikade där.

Centralt budskap - "Herrens dag" (Joel1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Detta kan syfta på flera saker: Herrens andra ankomst, domens dag eller tid när Herren delar ut belöningar och straff. 2:28-32 innehåller också den kända profetian om Andens utgjutande i de sista dagarna - något som Moroni upprepade för Joseph Smith tre gånger. (JSH 1:41)

 

Amos

 

Amos profeterade i Nordriket omkring 760–750 f Kr, nästan samtidigt med profeten Hosea. Folket upplevde visserligen välstånd under en tid, men var djupt rotad i avguderi. Amos, en enkel herde, profeterade kraftfullt mot folkets orättfärdighet. 

Centralt budskap - "Avguderi och sociala orättvisor". Samhällets välstånd innebar att många blev rika genom att betrycka de fattiga. Amos anmärkte ofta mot detta. Ett känt nyckelskriftställe finner vi även här (3:7): Herren uppenbarar sin vilja för profeterna.

 

Obadja

 

Obadja skriver sin bok, den kortaste i hela Gamla testamentet, troligen 586 f Kr, kort efter Jerusalems förstörelse. Han fördömer landet Edom för dess tidigare grymhet mot Juda rike.  Obadja om Edoms undergång och om Israels slutliga frälsning på Sions berg.

Centralt budskap - "Frälsning på Sions berg". Obadja profeterar om Edoms undergång och om Israels slutliga frälsning på Sions berg.

Se elevbok, s 177-183 för mer info.

Vi vet inte exakt när Joel verkade som profet i Juda rike. Kanske här.

Veckans nyckelskriftställe

Amos 3:7

 

"Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna."

I Israel rikes kungahistoria finner vi Amos och Hosea här. De verkar som profeter i nordriket omkring

750 f Kr. 

Viktiga lärdomar

"Otroget" Israels folk vänder sig bort från Gud

Hosea 1:2

"Herren sade till [Hosea]: 'Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren.' "

Vi vet inte om Hosea verkligen gifte sig med en sköka eller om detta endast har en bildlig betydelse. Hur som helst, profetens äktenskap ska vara en bild på Herrens förhållande till det trolösa Israel: Herren är brudgummen och Israels folk är bruden som har varit trolös och vänt sig till andra älskare (gudar).

Hosea 2:2, 5

"Gå till rätta med er mor [Israels nation], gå till rätta. Ty hon är inte min hustru, och jag är inte hennes man. Må hon skaffa bort sin otukt från sig och sina äktenskapsbrott mellan sina bröst... Ty deras mor var en otrogen kvinna, hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sade: 'Jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat och mitt vatten, min ull och mitt lin, min olja och min dryck.' "

De "älskare" folket hade var präster och prästinnor till avgudar. "Mat, vatten, ull, lin, olja, dryck" är världsliga skatter som "älskarna" erbjöd folket.

Israel är inte längre Guds folk

Hosea 1:8

"... ty ni är inte längre mitt folk och jag är inte längre Jag Är för er."

På grund av sin otrohet kan inte Israels folk längre anse sig vara Guds folk. 

Nyckelskriftställe: Herren talar alltid genom sina profeter

Amos 3:7

"Ty Herren, Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna."

Please reload

Video

Seminarie TV 33: Hosea, Amos, Joel, Obadja

Umeå seminarium presenterar lärdomar från fyra profeter. Marcus Brändh undervisar om vikten av att lyssna till levande profeter.

Trädgårdsmästaren

(Joel 2). En trädgårdsmästare gör allt han kan för att hålla trädgården fin inför ankomsten av husets Herre. (3.49)

Pianot

(Joel 2). En ung man lär sig vikten av att öva och inte skjuta upp saker som är viktiga att ta tag i. (5:43)

Gud uppenbarar sitt ord

(Amos 3:7). En film som visar hur Gud alltid har talat sitt ord genom profeter. (5:36)

Please reload