Vecka 2
 
11-15 januari 2016

Avgudar är en "snara" för oss

Domarboken 2:2-3

"Och ni skall inte sluta förbund med detta lands inbyggare. Ni skall bryta ner deras altaren. Men ni har inte lyssnat till min röst. Vad har ni gjort! Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er."

Rut ville tillhöra Guds folk

Rut 1:16-17

Men Rut svarade: "Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig."

 

Full lön från Herren

Rut 2:12

"Herren skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från Herren, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under hans vingar."

Lär dig mer om Domarboken och Ruts bok i Elevboken, s 82-87

Please reload

DOMARBOKEN; RUT
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 17: Domarboken; Rut

Efter Josuas död går israeliterna igenom 330 år av avfall. Ibland räddar Herren folket genom Domare som Gideon och Simson. Rut visar exempel på kärlek och tro.

Simson & Delila

William Benjaminssons unika återgivning av berättelsen om Simson och Delila

Sagan om Gideon

(Domarboken 6-8) Berättelsen om Gideon i form av en saga.

Ruts bok

(7:08) Ruts bok mästerligt förklarad på 7 minuter. Skapad av The Bible Project.

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Mondag 11 januari

Seminarie TV 17

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 12 januari

Domarboken 1    Läs    Lyssna  

Domarboken 2    Läs    Lyssna

Domarboken 3    Läs    Lyssna

Domarboken 4    Läs    Lyssna

Domarboken 5    Läs    Lyssna

Onsdag 13 januari

Domarboken 6     Läs   Lyssna  

Domarboken 7     Läs   Lyssna

Domarboken 8     Läs   Lyssna

Domarboken 9     Läs   Lyssna

Domarboken 10   Läs   Lyssna

Domarboken 11   Läs   Lyssna  

Domarboken 12   Läs   Lyssna

 

Torsdag 14 januari

Domarboken 13   Läs   Lyssna  

Domarboken 14   Läs   Lyssna

Domarboken 15   Läs   Lyssna

Domarboken 16   Läs   Lyssna

Domarboken 17   Läs   Lyssna

Domarboken 18   Läs   Lyssna  

Domarboken 19   Läs   Lyssna

Domarboken 20   Läs   Lyssna  

Domarboken 21   Läs   Lyssna

 

Fredag 15 januari

Rut 1   Läs   Lyssna  

Rut 2   Läs   Lyssna

Rut 3   Läs   Lyssna

Rut 4   Läs   Lyssna

Please reload