top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 10 maj

Seminarie TV 18: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 11 maj

 

L&F 49    Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • v.2: Vad innebär det att vara uppriktig inför Herren?

  • v.7: När kommer Kristus tillbaka?

  • v.15-17: Vad lär du dig om Guds syn på äktenskap i dessa verser?  

  • v.22-25: Varför är det viktigt att känna till tecknen på Kristi andra ankomst? 

_________________________

Onsdag 12 maj

 

L&F 50    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.3: Varför försökte Satan bedra de heliga?

  • v.14: Vilka av den Helige Andens uppgifter nämns i denna vers? Vad tror ni det innebär att undervisa om evangeliet ”genom Anden”?

  • v.17: Vad tror ni det innebär att undervisa ”på annat sätt”?

  • v.21-22: Vad händer när vi undervisar och lär oss genom Anden?

  • v.24: Hur beskrev Herren undervisning som ”är av Gud”?

  • v.40: Vad tror ni det betyder att ”växa till i nåd”?

_________________________​

Torsdag 13 maj

Ledig: Kristi Himmelsfärd

_________________________

Fredag 14 maj

Ledig: Kristi Himmelsfärd

Läran och förbunden 49-50
Vecka 19
10-14 maj 2021
Veckans läsning
lds-temple-marriage.jpg

Seminarie TV 18: Läran och förbunden 49-50

Louis Herrey lyfter fram viktiga principer från veckans läsning.

Att veta vad som är av Anden

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

L&F 49: Herren varnar medlemmarna för de lärdomar som lärs ut av "Shaker" samfundet. Dagen för Kristi ankomst är okänd. Omvändelse krävs för frälsning. Kött är tillåtet. Äktenskapet är instiftat av Gud. 

L&F 50: Vissa nya medlemmar visade upp märkliga "andliga" beteenden på kyrkans möten. Herren förklarar att Anden som kommer från Gud uppbygger och skänker ljus. 

Hur man vet sanningen

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 17-19:

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Den som tar emot Jesu Kristus blir frälst

Läran och förbunden 49:5-6

"Så säger Herren, ty jag är Gud och har sänt min enfödde Son till världen för världens återlösnings skull och har fastslagit att den som tar emot honom skall bli frälst... och han har intagit sin makt på Guds härlighets högra sida och regerar nu i himlarna och skall regera tills han stiger ned på jorden för att lägga alla sina fiender under sina fötter, och den tiden är nära för handen."

​Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Tro, omvändelse, dop, Helige Andens gåva

Läran och förbunden 49:12-14

"Tro på Herren Jesu namn, han som var på jorden och skall komma, begynnelsen och änden. Omvänd er och låt döpa er i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse, enligt det heliga budet. Och den som gör detta skall få den Helige Andens gåva genom handpåläggning av kyrkans äldster."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund, Buden

Nyckelskriftställe: Äktenskapet är instiftat av Gud

Läran och förbunden 49:15-17

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att den som förbjuder äktenskapet inte är ordinerad av Gud, ty äktenskapet är instiftat av Gud för människan. Därför är det lagenligt att mannen skall ha en enda hustru, och de två skall vara ett kött, och allt detta för att jorden skall kunna uppfylla ändamålet med sin skapelse, och för att den skall kunna fyllas med det antal människor som skapades innan världen skapades."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Äktenskap och familj, Buden

Kött är tillåtet - men inte mer än vi behöver

Läran och förbunden 49:18-21

"Och den som befaller någon att avstå från kött, och säger att människan inte skall äta sådant, är inte ordinerad av Gud, ty se, djuren på marken och fåglarna i luften och det som kommer ur jorden är avsett att brukas av människan till föda och till kläder och för att hon skall kunna ha mer än nog... Och ve den som utgjuter blod eller förspiller kött som han inte behöver."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus kommer inte i någon annans skepnad

Läran och förbunden 49:22

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att Människosonen inte kommer i en kvinnas skepnad, inte heller i en mans som vandrar omkring på jorden."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Många falska andar försöker bedra oss

Läran och förbunden 50:2-3

"Se, sannerligen säger jag er att det finns många andar som är falska andar, som har gått ut över jorden för att bedra världen. Och även Satan har försökt bedra er för att få er på fall."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

De trofasta får evigt liv

Läran och förbunden 50:5

"Men välsignade är de som är trofasta och håller ut både i liv och i död, ty de skall ärva evigt liv."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Hycklare ska avskäras

Läran och förbunden 50:7-8

"Det finns hycklare bland er som har bedragit några som har givit motståndaren makt. Men se, dessa skall vinnas tillbaka. Men hycklarna skall upptäckas och skall avskäras, antingen i livet eller i döden, alldeles som jag vill, och ve dem som är avskurna från min kyrka, ty de har besegrats av världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Kallade att undervisa genom Anden

Läran och förbunden 50:13-14

"Därför ställer jag, Herren, denna fråga till er: Vartill blev ni ordinerade? Till att predika mitt evangelium genom Anden, ja, Hjälparen som sändes ut för att undervisa om sanningen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Både lärare och elev blir uppbyggda när Anden är delaktig

Läran och förbunden 50:17-22

"Sannerligen säger jag er: Den som är ordinerad av mig och utsänd att predika sanningens ord genom Hjälparen, genom sanningens Ande, predikar han genom sanningens Ande eller på annat sätt? Och om det sker på något annat sätt är det inte av Gud. Och vidare: Den som tar emot sanningens ord, tar han emot det genom sanningens Ande eller på något annat sätt? Om det sker det på något annat sätt är det inte av Gud. Varför kan ni då inte förstå och veta att den som tar emot ordet genom sanningens Ande, tar emot det som det predikas genom sanningens Ande? Därför förstår den som predikar och den som tar emot varandra, och båda blir uppbyggda och gläds med varandra."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Gud är ljus - jaga bort mörkret

Läran och förbunden 50:23-25

"Och det som inte uppbygger är inte av Gud utan är mörker. Det som är av Gud är ljus, och den som tar emot ljus och förblir i Gud får mer ljus, och detta ljus växer sig klarare och klarare fram till den fullkomliga dagen. Och vidare: Sannerligen säger jag er, och jag säger det för att ni skall kunna känna igen sanningen, så att ni kan jaga bort mörkret från er."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Den ordinerade är den störste och minste (allas tjänare)

Läran och förbunden 50:26-28

"Den som är ordinerad av Gud och utsänd, han är utsedd att vara den störste, trots att han är den minste och allas tjänare. Därför är han ägare till allt, ty allt, både i himlen och på jorden, är honom underställt: livet och ljuset, Anden och kraften, utsända enligt Faderns vilja genom Jesus Kristus, hans Son. Men ingen är ägare till allt om han inte  är renad och befriad från all synd."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Får vad vi önskar om vi är befriade från synd

Läran och förbunden 50:29

"Och om ni är renade och befriade från all synd, skall ni be om allt vad ni önskar i Jesu namn, och det skall ske."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställen
0145-e1312074131884.jpg

Läran och förbunden 49:15-17

"Och vidare: Sannerligen säger jag er att den som förbjuder äktenskapet inte är ordinerad av Gud, ty äktenskapet är instiftat av Gud för människan. Därför är det lagenligt att mannen skall ha en enda hustru, och de två skall vara ett kött, och allt detta för att jorden skall kunna uppfylla ändamålet med sin skapelse, och för att den skall kunna fyllas med det antal människor som skapades innan världen skapades."

Nyckellära: 

Äktenskap och familj

Äktenskapet är ordinerat av Gud. (L&F 49:15-17

Hemstudier detalj
bottom of page