top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 3 maj

Seminarie TV 17: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 4 maj

 

L&F 46      Läs   Lyssna   Elevbok

  • v. 1-2:  Vilka instruktioner gav Herren om hur kyrkans möten ska ledas?

  • v.3-6: Vilka människor är välkomna till våra offentliga möten i kyrkan?

  • v.7-8: Hur kan vi undvika att bli vilseledda?

  • v.9-12, 26: Vad är syftet med de andliga gåvor som Gud ger oss?

  • v.30-33: Vad bör vi göra när vi använder våra andliga gåvor?

_________________________

Onsdag 5 maj

 

Film: Days of Harmony   _________________________​

Torsdag 6 maj

Film: A Day for the Eternities

_________________________

Fredag 7 maj

L&F 47    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 48    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 47:4: Vad lovade Herren John Whitmer om han var trofast i sina ansträngningar att nedteckna kyrkans historia? Hur kan vi förknippa det här med våra ansträngningar att bevara personliga berättelser och släkthistorier?

  • L&F 48:1-3: Vad befallde Herren de heliga i Ohio att göra för kyrkans medlemmar som flyttade in i området? Vilken princip lär vi oss av den här befallningen? Hur kan vi dela det vi har med andra?

Läran och förbunden 46-48
Vecka 18
3-7 maj 2021
Veckans läsning
image-asset_edited.jpg

Seminarie TV 17: Läran och förbunden 46

Marcus Brändh och Louis Herrey lyfter fram viktiga principer från veckans läsning.

Andens gåvor

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

L&F 46: Alla ska känna sig välkomna i kyrkan. Den Helige Anden ska leda mötena. Andens gåvor beskrivs.

L&F 47: John Whitmer kallas att ersätta Oliver Cowdery som kyrkans historiker och skrivare.

L&F 48: Instruktioner för hur mark ska uppdelas bland medlemmarna i Ohio. De ska även spara pengar för ett framtida köp av mark i Nya Jerusalem (Jackson County, Missouri).

Andliga gåvor

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 17-19:

Återställelsen

   Alla Nyckelläror

Days of Harmony

Berättelsen hur Oliver Cowdery kom att spela en betydande roll i Mormons boks framkomst.

A Day for the Eternities

Om hur familjen Whitmer var ett stöd i framkomsten av Mormons bok och om de tre vittnena.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Alla är välkomna på kyrkans möten

Läran och förbunden 46:3

"Ni är emellertid befallda att aldrig driva bort någon från era offentliga möten som hålls inför världen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Utöva dygd och helighet inför Gud

Läran och förbunden 46:33

"Och ni måste ständigt utöva dygd och helighet inför mig. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Hemstudier detalj
bottom of page