Vecka 17
 
25-29 april 2016
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 25 april

Seminarie TV 30

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 26 april

Jeremia 30    Läs    Lyssna 

Jeremia 31    Läs    Lyssna 

Jeremia 32    Läs    Lyssna 

Jeremia 33    Läs    Lyssna 

Jeremia 34    Läs    Lyssna 

Jeremia 35    Läs    Lyssna 

Jeremia 36    Läs    Lyssna 

Onsdag 27 april

Jeremia 37 -52 

Jeremia 52   Läs    Lyssna

Torsdag 28 april

Klagovisorna 1   Läs  Lyssna 

Klagovisorna 2   Läs  Lyssna 

Klagovisorna 3   Läs  Lyssna 

Klagovisorna 4   Läs  Lyssna 

Klagovisorna 5   Läs  Lyssna 

Fredag 22 april

Hesekiel 1   Läs   Lyssna 

Hesekiel 2   Läs   Lyssna 

Hesekiel 3   Läs   Lyssna 

Please reload

JEREMIA 30-52; KLAGOVISORNA 1-5; HESEKIEL 1-3
Se elevbok, s 159-166, för mer info.

Historisk bakgrund

 

Under Jeremias verksamhetstid, 527-586 f Kr, besegrade babylonierna assyrierna och blev en ny världsmakt. Ledarna och folket i Juda var oroliga för att Babel också skulle besegra deras lilla nation, så för att skydda sig försökte de ingå allians med Egypten. Jeremia varnade folket och sade att de måste omvända sig och söka sin räddning hos Herren i stället för att vända sig till Egypten eller något annat land. Under en rad angrepp under många år förde babylonierna bort många judar från deras utlovade land till Babylon. Profeterna Daniel och Hesekiel var några av dem som fördes bort. Jeremia fortsatte att predika omvändelse, men hans ord hade föga inverkan på folket. Den siste kungen i Jerusalem, Sidkia, ogillade Jeremias budskap och lät fängsla honom. När babylonierna kom en sista gång och förstörde Jerusalem och förde bort Sidkia som fånge, flydde Jeremia ur landet till Egypten.

 

Jeremia 30-52

 

Jeremia fortsätter att profetera för det Juda rikes folk som fortsätter att vara stolt och hårdnackat. Vi lär oss i kapitel att riket och dess huvudstad, Jerusalem, blir förstört och folket blir bortfört till Babylon. Emellertid försöker Jeremia bygga folkets hopp om en ljus framtid. Det är här profetior om Messias kommer in i bilden, han som kommer med den "nya förbundet" som ska läggas på folkets hjärtan. Viktiga kapitel som förklarar detta är 30-33

 

Klagovisorna

 

Med största säkerhet är Jeremia författaren till Klagovisorna. De är sånger som präglas av profetens bittra tårar över juda folks stora sorg och smärta (av att ha blivit bortförda till babylonsk fångenskap). Tonen i sångerna är smärtsam, men stundtals ges hopp om Herrens nåd och räddning, i synnerhet i 3:22-27.

 

Hesekiel 1-3

 

Denna vecka börjar vi också lära känna Hesekiel. Han var samtida profet med Jeremia och Daniel. År 597 f Kr var han med i den andra (av tre) deportationen till Babylon. Där fick han sin profetkallelse 593 f Kr och verkade bland de judiska folket i fångenskap till år 571 f Kr. I dessa inledande kapitel lär vi oss om Hesekiels kallelse och hur viktig han och alla profeter är som Herrens "väktare". Se 3:17.

 

 

 

Jerusalem förstörs
Det nya förbundet

I Judarnas 

kungahistoria finner vi Jeremia här, 627-586 f Kr, och även Hesekiel, 593-571 f Kr.

Viktiga lärdomar

Gud räddar sitt folk. De ska tjäna honom och "David" (Messias) som ska uppstå

Jeremia 30:2, 8-9

"Ty se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall göra slut på fångenskapen för mitt folk Israel och Juda, säger Herren. Jag skall låta dem komma tillbaka till det land som jag gav åt deras fäder. Och de skall ta det i besittning... jag skall ta oket från din nacke och bryta sönder det och slita av dina band. Inga främlingar skall längre tvinga honom att tjäna sig, utan de skall tjäna Herren, sin Gud, och David, sin kung, som jag skall låta uppstå åt dem.

I de sista dagarna ska Herren vara Gud för alla Israels släkter

Jeremia 31:1-3

"På den tiden, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk... Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig."

Israels insamling

Jeremia 31:6-9 (6-13)

"Ty en dag kommer då väktare skall ropa på Efraims berg: Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren, vår Gud... Fräls, Herre, ditt folk, de som finns kvar av Israel. Se, jag skall föra dem från landet i norr och samla dem från jordens yttersta hörn... Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och Efraim är min förstfödde son."

Insamlingen leds av Efraims stam

Jeremia 31:9, 20

"... Efraim är min förstfödde son... Är inte Efraim en dyrbar son för mig, är han inte mitt älsklingsbarn? Ju mer jag går till rätta med honom, desto mer tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren."

Det var genom Juda stam som Kristus föddes och den stam som gav oss det första av Guds ord, bibeln. Men Israels insamling i dessa sista dagar leds av Efraims stam som ger oss mer av Guds ord, Mormons bok osv, och som sprider detta ord till hela världen. Därför är Efraim (den stam de flesta av oss är födda i) "dyrbar" för Herren, för vi har ett viktigt arbete att utföra.

***OBS! VIKTIGT!!!*** Det nya förbundet.

Jeremia 31:31-34

"Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras   dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land - det förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätte herre - säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: 'Lär känna Herren!' Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg."

Detta säger Jeremia till folket - och till oss - som ett hopp för framtiden. Även om folket hade syndat och brutit förbundet (det gamla förbundet: Moselagen) och blivit bortförda i fångenskap så skulle de inte vara förlorade för evigt. En dag skulle Messias komma, han som är förmedlare av det nya förbundet. Hans lag skulle inte skrivas på stantavlor utan i våra hjärtan. Detta nya förbund, som också kallas det "eviga förbundet" (Jer 32:40) var baserat på försoningen och gav alla människor möjlighet till syndernas förlåtelse. Dessutom, att lagen är skriver på våra hjärtan istället för på stentavlor lär oss att det är kärleken som är det största; vi håller lagen, inte för att vi är tvungna till det, utan för att vi har kärlek till Gud och känner tacksamhet för Jesu Kristi försoning.

Inget är omöjligt för Gud

Jeremia 32:17, 19, 27

" 'O, Herre... För dig är ingenting omöjligt... Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar'... 'Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?' "

Det nya (och eviga) förbundet är en del av insamlingen i dessa sista dagar

Jeremia 32:37-40

"Se, jag skall samla ihop dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem, och jag skall föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. Jag skall ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg så att de alltid fruktar mig, för att det skall gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig."

Jeremia 50:4-5

"I de dagarna och på den tiden, säger Herren, skall Israels barn komma tillsammans med Juda barn. Under gråt skall de gå och Herren, sin Gud, skall de söka. De skall fråga efter Sion och vända sig hitåt: 'Kom! Låt oss hålla fast vid Herren i ett evigt förbund, som aldrig skall glömmas.' "

Den rättfärdiga telningen (Messias) av Davids släkt

Jeremia 33:14-17 (23:5-6)

"Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte som jag har talat om Israels hus och Juda hus. I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. Han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I de dagarna skall Juda bli frälst och Jerusalem bo i trygghet. Man skall kalla det så: Herren vår rättfärdighet. Ty så säger Herren: David skall aldrig sakna någon som sitter på tronen i Israels hus."

Telningen (ättlingen) av Davids släkt är Jesus Kristus. Att han ska "skaffa rätt och rättfärdighet" innebär 1. Att han kommer bli jordens konung och 2. Att han besegrar orättfärdigheten. "Herren vår rättfärdighet" innebär att Messias skänker syndare sin rättfärdighet (genom försoningen) - vilket är en förutsättning för att kunna vara i Gud närhet. 

Judarna straffar sig själva genom sitt avguderi - de förlorar sitt land

Jeremia 44:7-8 (2:19)

"Varför drar ni så mycket ont över er själva? Ni utrotar ur Juda både man och kvinna, barn och spädbarn, så att ingen enda av er blir kvar. Med era händers verk väcker ni min vrede genom att ni tänder rökelse åt andra gudar i Egyptens land, dit ni har kommit för att bosätta er där. Därför måste ni utrotas och bli till förbannelse och vanära bland jordens alla hednafolk."

Jeremia 44:22

"Herren kunde inte längre tåla era onda handlingar och de avskyvärda ting som ni höll på med, utan ert land lades öde och blev till häpnad och förbannelse så att ingen kunde bo där, så som det är i dag.."

Herren ska rädda sitt folk från fångenskap

Jeremia 44:7-8 (2:19)

"Så frukta inte, du min tjänare Jakob, och var inte förskräckt, du Israel, ty se, jag skall rädda dig ur det avlägsna landet och dina barn ur deras fångenskaps land. Jakob skall vända tillbaka och leva i lugn och ro, och ingen skall förskräcka honom. Frukta inte, du min tjänare Jakob, säger Herren, ty jag är med dig."

Herren kommer rädda sitt folk från både fysisk och andlig fångenskap.

Fly ut ur Babel - fly undan ogudaktigheten

Jeremia 51:6-7

"Fly ut ur Babel! Var och en må rädda sitt liv, så att ni inte går under genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid då han vedergäller Babel vad det har gjort... Av dess vin drack hednafolken, därför blev de från vettet.

Jeremia 51:9

"Vi har försökt att bota Babel, men det har inte kunnat botas. Låt oss lämna det och gå var och en till sitt land. Ty dess straffdom räcker upp till himlen, den når ända upp till skyarna."

Jeremia 51:12

"Res upp ett baner mot Babels murar! Håll sträng bevakning, ställ ut vakter..."

Jeremia 51:29

"Då skälver jorden och bävar, ty Herrens planer mot Babel fullbordas: att göra Babels land till en ödemark, utan invånare."

Jeremia 51:49

"På grund av dem som i Israel har dräpts, måste Babel falla, så som dräpta över hela jorden har fallit för Babels skull."

Jeremia 51:56-57

"Ty över Babel kommer en som ödelägger, och hjältarna där tas till fånga, deras bågar bryts sönder. Herren är en vedergällningens Gud, han lönar till fullo. Jag skall göra dem druckna, Babels furstar och visa, dess ståthållare, styresmän och hjältar. De skall somna in i en evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Konungen."

Jerusalems förstörelse

Jeremia 52

Hela kapitlet är en redogörelse för hur Babel, med kung Nebukadnessar i spetsen, förstör Jerusalem och för bort judarna till fångenskap.

Please reload

Video
Please reload