top of page
Veckans läsning
Elevbok, 
s. 154-156
Lärarhandledn.
s . 811-832
JAKOBS BREV
Vecka 17
24-28 april 2017

Bakgrund

Jakobs brev är förmodligen välbekant för dig på grund av det viktiga skriftstället i Jakob 1:5 som ledde den unge Joseph Smith att söka efter sanning från Gud. Hela brevet igenom, betonar Jakob att vi ska vara "ordets görare, inte bara dess hörare" (Jak. 1:22). Jakob lär dig att visa din tro genom sina gärningar, eller handlingar, och inspirerar dig att sträva efter "livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." (Jak 1:2).

Enlig kristen tradition var denna Jakob en av Marias och Josephs söner, alltså en av Jesu Kristi halvbröder. Likt Herrens andra halvbröder, blev Jakob till en början inte en Jesu lärjunge. Men när Jesus hade upstått, var Jakob en av dem som Kristus visade sig för som uppstånden varelse. Men Jakob blev senare en apostel och enligt kristna författare, kyrkans första biskop i Jerusalem.

Sök visdom från Gud

Jakobs brev 1

Jakob skrev ett brev till Israels hus i förskingringen, där han uppmanade dem att vara tålmodiga i sina prövningar och att söka visdom från sin himmelske Fader. Jakob lärde dem också att motstå frestelser, att vara ordets görare, att tjäna andra och att förbli andligen rena.

Sann religion är att ta hand om de behövande

Jakobs brev 2

Jakob uppmanade de heliga att ta hand om de betryckta och undervisade om att Kristi sanna efterföljare inte ska ge rika fler förmåner än  fattiga. Jakob undervisade också om relationen mellan tro och gärningar.

Tänk på vad du säger

Jakobs brev 3

Jakob lärde de heliga om vikten av att kontroller sit tal. Sedan jämförde han världens visdom med den visdom som kommer från Gud.

Be och uthärda tåligt dina lidanden

Jakobs brev 4-5

Jakob manade de heliga att stå emot djävulen, närma sig Gud, och tålmodigt uthärda lidanden under sin  väntan på Frälsarens andra ankomst. Han lärde dem att de sjuka skulle "kalla på församlingens äldste" (Jak. 5:14) som skulle hjälpa dem. Jakob undervisade också om vikten av att hjälpa syndare omvända sig.

Please reload

Onsdag 26 april

Jakob 1  Läs   Lyssna

Torsdag 27 april

Jakob 2    Läs   Lyssna

Jakob 3    Läs   Lyssna

Fredag 28 april

Jakob 4  Läs   Lyssna

Jakob 5  Läs   Lyssna

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Äktenskap och familj:

1 Moseboken 1:28  Föröka er och uppfyll jorden.

1 Moseboken 2:24  Mannen och hustrun ska bli ett.
1 Moseboken 39:9  Josef motstod frestelse.
Malaki 4:5–6  Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.
1 Korintierbrevet 11:11  Endast tillsammans kan en man och en kvinna uppfylla Guds plan.
Alma 39:9  Följ inte längre dina ögons begär.
L&F 49:15–17  Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

L&F 131:1–4  Det nya och eviga äktenskapsförbundet. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 16-18): Äktenskap och familj

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Jakobs brev 1:5-6

"Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden."

 

Nyckellära:

Förvärva andlig insikt

Jakobs brev 2:17-18

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: 'Du har tro.'  Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. "

 

Nyckellära:

Jesu Kristi försoning

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Välsignelser som kommer av prövningar

Jakobs brev 1:2-4

"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende."

Jakobs brev 1:12

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Äktenskap och familj, Buden

Nyckelskriftställe: Gud svarar när vi ber i tro

Jakobs brev 1:5-6

"Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Är det Gud som frestar oss?

Jakobs brev 1:13-15

"Ingen som frestas skall säga: 'Det är Gud som frestar mig.' Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död."

Det är sant att det inte är Gud som frestar oss. Det är Djävulen så klart. Men det är också sant att Gud låter Djävulen fresta oss. Det är en del av frälsningsplanen att vi har vår handlingsfrihet - och då måste vi lockas av både det goda såväl som det onda. Så är det då inget fel i att vi frestas? Nej, frestelser kommer till alla. Vad Jakob varnar för är vad som kan hända om vi låter frestelsen gro inom om, då växer till begär, vidare till synd och till slut död (andlig död).

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Tungans onda makt

Jakobs brev 1:19-20

"En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud."

Jakobs brev 1:26

"Om någon menar sig tjäna Gud men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd."

Jakobs brev 3:2, 5, 8

Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp... Så är också tungan en liten lem men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand... Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Äktenskap och familj, Buden

Var ordets görare - så visar du din tro

Jakobs brev 1:22

"Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva"

Jakobs brev 2:17-18

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: 'Du har tro.' - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

En sann Kristi lärjunge tar hand om de behövande

Jakobs brev 1:27

"Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Gör inte skillnad på människor - behandla alla lika

Jakobs brev 2:1, 8-9, 13

"Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor... Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: 'Du skall älska din nästa som dig själv', då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd... Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Nyckelskriftställe: Tro utan gärningar är död

Jakobs brev 2:17-18

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: 'Du har tro.' - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar."

Övrigt om varför gärningar är viktiga för att visa vår tro:

Jakobs brev 2:14-17

Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: 'Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta', men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar."

Jakobs brev 2:20-22

"Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad."

Jakobs brev 2:26

"Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död." 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Himmelsk visdom är vänlighet, inte stridslystenhet

Jakobs brev 3:13, 16-17

"Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande... Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj, Buden

Please reload

Video

STV 31: Jakobs brev

(28:42) ​ En film av Malmö seminarieklass, med pjäs samt blandade budskap från lokala ledare och generalauktoriteter.

Jakobs brev

(8:08) Sammanfattning av Jakobs brev. Av the Bible Project.

Ordets görare

(3:00) "Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva." (Jakobs brev 1:22)

Please reload

bottom of page