Veckans läsning
Elevbok, 
s. 154-156
Lärarhandledn.
s . 811-832
JAKOBS BREV
Vecka 17
24-28 april 2017

Bakgrund

Jakobs brev är förmodligen välbekant för dig på grund av det viktiga skriftstället i Jakob 1:5 som ledde den unge Joseph Smith att söka efter sanning från Gud. Hela brevet igenom, betonar Jakob att vi ska vara "ordets görare, inte bara dess hörare" (Jak. 1:22). Jakob lär dig att visa din tro genom sina gärningar, eller handlingar, och inspirerar dig att sträva efter "livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." (Jak 1:2).

Enlig kristen tradition var denna Jakob en av Marias och Josephs söner, alltså en av Jesu Kristi halvbröder. Likt Herrens andra halvbröder, blev Jakob till en början inte en Jesu lärjunge. Men när Jesus hade upstått, var Jakob en av dem som Kristus visade sig för som uppstånden varelse. Men Jakob blev senare en apostel och enligt kristna författare, kyrkans första biskop i Jerusalem.

Sök visdom från Gud

Jakobs brev 1

Jakob skrev ett brev till Israels hus i förskingringen, där han uppmanade dem att vara tålmodiga i sina prövningar och att söka visdom från sin himmelske Fader. Jakob lärde dem också att motstå frestelser, att vara ordets görare, att tjäna andra och att förbli andligen rena.

Sann religion är att ta hand om de behövande

Jakobs brev 2

Jakob uppmanade de heliga att ta hand om de betryckta och undervisade om att Kristi sanna efterföljare inte ska ge rika fler förmåner än  fattiga. Jakob undervisade också om relationen mellan tro och gärningar.

Tänk på vad du säger

Jakobs brev 3

Jakob lärde de heliga om vikten av att kontroller sit tal. Sedan jämförde han världens visdom med den visdom som kommer från Gud.

Be och uthärda tåligt dina lidanden

Jakobs brev 4-5

Jakob manade de heliga att stå emot djävulen, närma sig Gud, och tålmodigt uthärda lidanden under sin  väntan på Frälsarens andra ankomst. Han lärde dem att de sjuka skulle "kalla på församlingens äldste" (Jak. 5:14) som skulle hjälpa dem. Jakob undervisade också om vikten av att hjälpa syndare omvända sig.

Please reload

Onsdag 26 april

Jakob 1  Läs   Lyssna

Torsdag 27 april

Jakob 2    Läs   Lyssna

Jakob 3    Läs   Lyssna

Fredag 28 april

Jakob 4  Läs   Lyssna

Jakob 5  Läs   Lyssna

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Äktenskap och familj:

1 Moseboken 1:28  Föröka er och uppfyll jorden.

1 Moseboken 2:24  Mannen och hustrun ska bli ett.
1 Moseboken 39:9  Josef motstod frestelse.
Malaki 4:5–6  Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra.
1 Korintierbrevet 11:11  Endast tillsammans kan en man och en kvinna uppfylla Guds plan.
Alma 39:9  Följ inte längre dina ögons begär.
L&F 49:15–17  Äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

L&F 131:1–4  Det nya och eviga äktenskapsförbundet. 

Andra Skriftställen:

Mose 1:39; 1 Mos 1:26–27; 2 Mos 20:3–17; Matt 16:15–19; Joh 17:3; 1 Kor 6:19–20; 2 Ne 2:22–25; Mos 2:41; Al 41:10; L&F 84:20–22 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 16-18): Äktenskap och familj

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Jakobs brev 1:5-6

"Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden."

 

Nyckellära:

Förvärva andlig insikt

Jakobs brev 2:17-18

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. Nu säger kanske någon: 'Du har tro.'  Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. "

 

Nyckellära:

Jesu Kristi försoning

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Välsignelser som kommer av prövningar

Jakobs brev 1:2-4

"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende."

Jakobs brev 1:12

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Äktenskap och familj, Buden

Nyckelskriftställe: Gud svarar när vi ber i tro

Jakobs brev 1:5-6

"Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse