top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 19 april

Seminarie TV 15: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 20 april

L&F 41    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 39:1-4: Vad tror ni det innebär att ta emot Jesus Kristus? Med tanke på vad ni känner till om Frälsarens verksamhet på jorden, varför tog hans folk inte emot honom? v.10-11: Vilka välsignelser lovade Herren James Covill på villkor att han lyssnade till Herrens röst?

 • L&F 40:2: Vad ledde slutligen till att James Covill förkastade Herrens ord?

 • L&F 41:1: Vad säger Herren att han gläder sig åt att göra? v.5: Hur blir vi sanna lärjungar till Herren? v.9-10: Vilket ämbete ordinerades Edward Partridge till? Vad betyder det att man ”utses genom kyrkans röst”? Hur kan du stödja din biskop?

_________________________

Onsdag 21 april

 

L&F 42:1-42    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 42:11: Vem har enligt Herren myndigheten att undervisa och bygga upp hans kyrka? Hur kan proceduren med röstning på kyrkans ledare (allmänt bifall) och lärare skydda kyrkan och dess medlemmar?

 • v.14: Hur kan vi få Andens inflytande till hjälp för att undervisa andra om evangeliet? v.17: Vad vet och gör den Helige Anden?

 • v.30: Hur skulle ni sammanfatta Herrens befallning om de fattiga? v.38: Vilken princip undervisar Herren om beträffande att göra gott mot andra?

_________________________​

Torsdag 22 april

L&F 42:43-93    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 42:46: Vilken lärosats kan ge tröst till dem som sörjer förlusten av en närstående?

 • v.48: Vilken är den främsta faktorn som avgör resultatet av en prästadömsvälsignelse? Varför blir inte alla som har tro på Jesus Kristus helade?

 • v.61, 68: Vilka välsignelser får vi av att flitigt be Herren om uppenbarelse?

 • v.88-89: Vad betyder det att försonas med någon? Vad ska vi göra med medlemmar som har försyndat sig mot oss? 

_________________________

Fredag 23 april

L&F 43    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 44    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 43:1–5: Vem var utsedd vid den tiden till att ta emot befallningar och uppenbarelser för hela kyrkan? Vem är utsedd till det ämbetet i dag? v.8: Vad är syftet med kyrkans möten? v.28-31: Vad kommer att hända under tusenårsriket?

 • Läs kapitelöverskriften till Läran och förbunden 44: Vad sa Herren att äldsterna skulle göra? v.1-3: Varför har Herren befallt oss att hålla konferenser? Vilka fler anledningar tror du finns till att Herren vill att kyrkan ska hålla konferenser?

Läran och förbunden 41-44
Vecka 16
19-23 april 2021
Veckans läsning
Skärmavbild 2021-04-18 kl. 17.08.57.png

Seminarie TV 15: Läran och förbunden 41-44

Marcus Brändh ger oss historisk bakgrund till veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Come Follow Me

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

L&F 41: Äldsterna ska leda kyrkan genom uppenbarelse. Edward Partridge kallas som kyrkans första biskop.

L&F 42: "Kyrkans lag" ges: undervisning måste ske med Anden; evangeliets fullhet finns i Bibeln och Mormons bok; Mose budord upprepas; vi får inte glömma de fattiga; vi bör leva efter helgelselagen; skriften är Guds lag; bön leder till uppenbarelse; vi ska hålla både Guds och landets lagar.

L&F 43: Endast en i taget, profeten, kan ta emot uppenbarelser för kyrkan. Medlemmar ska samlas och undervisa varandra om Guds lag. De ska förkunna för världen att Herrens andra ankomst är nära.

L&F 44: För att bli starkare ska medlemmarna organisera sig. Bistånd ska ges till de fattiga och behövande.

Hur man blir lycklig

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Äldre STV-avsnitt 

I ett roligt och andligt avsnitt presenterar Västra Frölunda Läran och förbunden 38-42.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Kristi lärjungar håller hans lag

Läran och förbunden 41:5

"Den som tar emot min lag och håller den, han är min lärjunge, och den som säger sig ta emot den och inte håller den, han är inte min lärjunge... "​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Edward Partridge blir kyrkans första biskop

Läran och förbunden 41:9-11 (42:10)

"Och vidare har jag kallat min tjänare Edward Partridge, och jag ger en befallning att han skall utses genom kyrkans röst och ordineras till biskop för kyrkan... Och detta eftersom hans hjärta är rent inför mig, ty han är som den forne Natanael, i vilken inget svek finns."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Vi står till svars för hur vi håller Guds ord

Läran och förbunden 41:12

"Dessa ord är givna till er och de är rena inför mig. Ge därför akt på hur ni håller dem, ty ni skall med era själar stå till svars för dem på domens dag. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Guds myndighet krävs för tjänande i kyrkan

Läran och förbunden 42:11

"Vidare säger jag er att det inte skall bli någon givet att gå ut och predika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har ordinerats av någon som har myndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Vi ska undervisa evangeliet - som finns i både Bibeln och Mormons bok

Läran och förbunden 42:12

"Denna kyrkas äldster, präster och lärare skall undervisa om mitt evangeliums principer, vilka finns i Bibeln och Mormons bok, vari evangeliets fullhet finns."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Inte undervisa utan Anden

Läran och förbunden 42:13-14

"... och det är [förbunden och kyrkans föreskrifter] de skall undervisa om så som Anden leder dem. Och Anden skall ges till er genom trons bön, och om ni inte får del av Anden skall ni inte undervisa."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Viktiga budord

Läran och förbunden 42:18-29

"Och se, nu talar jag till kyrkan: Du skall inte mörda... Du skall inte döda... Du skall inte stjäla... Du skall inte ljuga... Du skall älska din hustru av hela ditt hjärta... Du skall inte begå äktenskapsbrott... Du skall inte tala illa om din nästa, inte heller göra honom någon skada... Den som syndar och inte omvänder sig skall drivas ut. Om du älskar mig skall du tjäna mig och hålla alla mina bud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Familj och äktenskap, Buden

Älska din hustru - begå inte äktenskapsbrott

Läran och förbunden 42:22-25

"Du skall älska din hustru av hela ditt hjärta och skall hålla dig till henne och ingen annan. Och den som ser på en kvinna med begär efter henne skall förneka tron och skall inte ha Anden, och om han inte omvänder sig skall han drivas ut. Du skall inte begå äktenskapsbrott, och den som begår äktenskapsbrott och inte omvänder sig skall drivas ut. Men den som har begått äktenskapsbrott och omvänder sig av hela sitt hjärta och avstår därifrån och inte gör det mer, honom skall du förlåta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Familj och äktenskap, Buden

Hur helgelselagen fungerar

Läran och förbunden 42:30-34, 38-39, 55

"Och se, du skall komma ihåg de fattiga och helga det av dina ägodelar som du har att dela med dig åt dem till deras uppehälle... Och i den mån ni ger av era medel till de fattiga, gör ni det mot mig... Och det skall ske att sedan de har lagts fram för min kyrkas biskop... skall var och en göras ansvarig inför mig som förvaltare av sina egna ägodelar eller det som han har tagit emot vid helgandet, ja, så mycket som är tillräckligt för honom och hans familj... återstoden [skall] förvaras i mitt förrådshus för att ges åt de fattiga och behövande, enligt vad kyrkans högråd och biskopen och hans råd bestämmer."

"... ty i samma mån som ni gör det mot en av dessa minsta, gör ni det mot mig... ty av deras rikedomar, vilka anammar mitt evangelium bland icke-judarna, skall jag helga åt de fattiga av mitt folk som är av Israels hus."

"Och om du skaffar dig mer än du behöver för ditt uppehälle skall du ge det till mitt förrådshus så att allt kan göras i enlighet med vad jag har sagt."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund, Buden

Var inte högmodig

Läran och förbunden 42:40

"Och vidare: Du skall inte vara högmodig i ditt hjärta. Låt alla dina kläder vara enkla, och deras skönhet utgöra skönheten i dina egna händers verk."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Var inte lat

Läran och förbunden 42:42

"Du skall inte vara lat, ty den som är lat skall varken äta arbetarens bröd eller bära hans kläder."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

"Ljuvligt" att dö i Kristus

Läran och förbunden 42:46-47

"Och det skall ske att de som dör i mig inte skall smaka döden, ty den skall vara ljuvlig för dem, och ve dem som inte dör i mig, ty deras död är bitter."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Tro till att bli helad

Läran och förbunden 42:48-51

"Och vidare skall det ske att den som har tro på mig till att bli helad, och inte är bestämd till att dö, skall bli helad. Den som har tro till att se skall se. Den som har tro till att höra skall höra. Den lame som har tro till att hoppa skall hoppa."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Skriften är Guds lag

Läran och förbunden 42:59-60

"Du skall betrakta det som du har fått, det som har givits dig i mina skrifter som en lag, som varande min lag som skall styra min kyrka, och den som gör enligt detta skall bli frälst..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Genom uppenbarelse kommer de fridgivande tingen

Läran och förbunden 42:61, 68

"Om du ber skall du få uppenbarelse på uppenbarelse, kunskap på kunskap, så att du kan lära känna hemligheterna och de fridgivande tingen – det som ger glädje, det som ger evigt liv."

"Låt därför den som brister i visdom fråga mig, och jag skall ge honom villigt och utan förebråelser."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Gläds! Nycklarna till Guds rike finns i kyrkan

Läran och förbunden 42:69

"Lyft upp era hjärtan och gläd er ty åt er har riket givits, eller med andra ord kyrkans nycklar. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar

Håll alla Guds bud

Läran och förbunden 42:78

"Och vidare: Alla de som tillhör denna Kristi kyrka skall vinnlägga sig om att hålla alla kyrkans bud och förbund."​

Nyckellära:  Buden

Hur hanteras brott mot Guds lag

Läran och förbunden 42:80-83, 87

Och om en man eller kvinna begår äktenskapsbrott... varje ord skall stadfästas mot honom eller henne genom två vittnen som tillhör kyrkan... och äldsterna skall lägga fram saken inför kyrkan, och kyrkan skall räcka upp händerna mot honom eller henne, så att de kan behandlas enligt Guds lag. Och om det är möjligt skall även biskopen vara närvarande. Och så skall ni göra med varje sak som läggs fram inför er."

"Och om han eller hon begår någon form av ondska, skall han eller hon överlämnas åt lagen, ja, Guds lag."​

Nyckellära:  Buden

Hur hanteras brott mot landets lag

Läran och förbunden 42:84-86

"Och om en man eller kvinna begår rån, skall han eller hon överlämnas åt landets lag. Och om han eller hon begår stöld, skall han eller hon överlämnas åt landets lag. Och om han eller hon ljuger, skall han eller hon överlämnas åt landets lag."​

Nyckellära:  Buden

Endast profeten tar emot uppenbarelse för hela kyrkan

Läran och förbunden 43:3-6

"... ingen annan är utsedd åt er att ta emot bud och uppenbarelser förrän han tas bort, om han förblir i mig. Men sannerligen, sannerligen säger jag er att ingen annan skall utses att få denna gåva utom genom honom, ty om den tas ifrån honom skall han inte ha någon makt, utom till att utse en annan i sitt ställe. Och detta skall vara en lag för er, att ni inte får lärdomarna i form av uppenbarelser eller bud från vem som helst som kommer inför er. Och detta ger jag er för att ni inte skall bli bedragna, för att ni skall kunna veta att de inte är av mig."​

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Samla er, undervisa och bygg upp varandra - bli heliggjorda

Läran och förbunden 43:3-6

"Och se, nu ger jag er ett bud att när ni är samlade skall ni undervisa och bygga upp varandra, så att ni kan veta hur ni skall göra och leda min kyrka, hur ni skall handla beträffande de olika delarna av min lag och mina bud som jag har givit. Och på så sätt skall ni bli undervisade om min kyrkas lag och bli heliggjorda genom det som ni har fått, och ni skall förbinda er att göra allt i helighet inför mig,"​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Be för profeten

Läran och förbunden 43:12

"Och om ni önskar er rikets härligheter, utse då min tjänare Joseph Smith den yngre och upprätthåll honom inför mig genom trons bön."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Herrens dag är nära - bered er

Läran och förbunden 43:17, 20

"Hör, ty se, Herrens stora dag är nära för handen... Höj era röster och håll inte tillbaka. Kalla nationerna till omvändelse, både gammal och ung, både träl och fri, och säg: Bered er för Herrens stora dag."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Tidsutdelning

Arbeta för sista gången i Herrens vingård

Läran och förbunden 43:28

"Arbeta därför, ja, arbeta i min vingård för sista gången. Kalla för sista gången på jordens invånare.."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Satan ska bindas i tusenårsriket

Läran och förbunden 43:30-31

"Ty det stora tusenårsriket, om vilket jag har talat genom mina tjänares mun, skall komma. Ty Satan skall bindas, och när han åter släpps lös skall han endast regera en kort tid, och sedan kommer jordens ände."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidsutdelning

Starka tillsammans

Läran och förbunden 44:4-5

"... organisera er enligt människors lagar, så att era fiender inte kan få makt över er, så att ni kan bli bevarade i allt, så att ni skall kunna hålla mina lagar, så att varje boja varmed fienden söker förgöra mitt folk kan brytas."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Ge lindring till fattiga och behövande

Läran och förbunden 44:6

"Se, jag säger er att ni måste besöka de fattiga och behövande och ge dem lindring, så att de kan bevaras tills allt kan göras enligt min lag som ni har tagit emot. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 13-16:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

Nyckelskriftställen
parley-p-pratt-ordination-384156-gallery

Läran och förbunden 42:11

"Vidare säger jag er att det inte skall bli någon givet att gå ut och predika mitt evangelium, eller att bygga upp min kyrka, om han inte har ordinerats av någon som har myndighet, och det är känt i kyrkan att han har myndighet och har blivit regelmässigt ordinerad av kyrkans ledare."

Nyckellära: 

Prästadömet och prästadömsnycklar

Edward Partrigde kallas som kyrkans första biskop, med ansvar att sörja för de heligas behov.

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page