top of page
2 Moseboken 18-20
Vecka 16
 18-22 apr 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 18 april

Seminarie TV 14

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 19 april

 

2 Mosebok 18    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Vers 14-18. Vad var det som var dåligt med det som Moses gjorde? 

  • Vers 19-23. Vad är Jetros förslag till Moses? Varför är det ett bra förslag, både för Moses och för folket?

________________________

Onsdag 20 april

 

2 Mosebok 19    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Vers 4. Vad tror du det betyder att Herren har burit folket på örnvingar?

  • Vers 5. Här har vi en typisk OM/DÅ vers, m a o OM vi lovar att göra något, DÅ lovar Herren något tillbaka. Vad är det som är OM och DÅ i denna vers? Varför är detta förbund så viktigt?

  • Vers 6. Vad betyder det att vara helig?

  • Vers 12-21. Ville verkligen Gud döda folket om de gick upp på berget? Eller finns det en annan förklaring? (Se L&F 84:24)

_________________________

Torsdag 21 april

 

2 Mosebok 20 (del1) Läs/Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-12. Titta på de första 5 budorden. Välj två av dem, förklara varför de är viktiga och hur ditt liv har välsignats genom att du har försökt hålla dess bud.

________________________

Fredag 22 april

2 Mosebok 20 (del2) Läs/Lyssna   Elevbok

  • Vers 13-17. Titta på de första 5 budorden. Välj två av dem, förklara varför de är viktiga och hur ditt liv har välsignats genom att du har försökt hålla dess bud.

Sammanfattning

Moses leder israeliterna söderut mot Sinai berg. De har nu vandrat i tre månader. Där möts de upp av Jetro, Moses svärfar, som ger god råd om ledarskap, i synnerhet vikten av att delegera ansvaret för folket på flera personer.

Moses förbereder sedan folket för att helga sig för att ta emot Herrens förbund. Herren kallar folket sitt egendomsfolk och förväntar sig att de är heliga inför honom.

Till sist får Moses ta emot förbundets tavlor, de tio budorden, som kommer att bli den lag israeliterna förväntas att leva efter.

Veckans video

ten-commandments-mormon-moses.jpeg

Seminarie TV 14: 2 Moseboken 18-20

Louis Herrey och seminarieelever sammanfattar veckans läsning med dess viktiga principer.

Tio budorden

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Tio Guds bud

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

2 Moseboken 18:17-23

Moses får rådet av sin svärfar att delegera ansvaret över folket och inte sköta alla angelägenheter själv. Detta ledarskapssätt kommer hjälpa fler människor och inte uttrötta Moses.

2 Moseboken 19:4

Herren her burit Israels folk som på örnvingar.

2 Moseboken 19:5-6

Israeliterna ska lyssna på Herrens röst och bli hans "egendomsfolk" (genom dem ska alla nationer välsignas med evangeliet, se 1 Mos 12:3). De uppmanas att vara ett heligt folk.

2 Moseboken 19:8

Folket säger att de vill göra allt vad Herren har talat.

2 Moseboken 19:10-12

Folket ska förbereda sig för att möta Herren (de skulle för höra hans röst), men de fick inte gå upp på berget för då skulle de straffas med döden. (Se L&F 84:24. Det var inte Herren som ville döda dem. Det var folket själva som förhärdade sina hjärtan. Därför skulle de inte utstå Herrens närvaro. Så Herren talade så till folket för att skydda dem.)

2 Moseboken 20:1-17 - DE TIO BUDORDEN

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du ska inte göra dig någon bildstod.

3. Du ska inte missbruka Herren, din Guds, namn.

4. Tänk på sabbaten så att du helgar den.

5. Hedra din far och din mor.

6. Du ska inte mörda.

7. Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8. Du ska inte stjäla.

9. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

10. Du ska inte ha begär till din nästas hus.

bottom of page