JEREMIA 1-29
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 18 april

Seminarie TV 29

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 19 april

Jeremia 1    Läs    Lyssna 

Jeremia 2    Läs    Lyssna 

Jeremia 3    Läs    Lyssna 

Jeremia 4    Läs    Lyssna 

Jeremia 5    Läs    Lyssna 

Jeremia 6    Läs    Lyssna 

Onsdag 20 april

Jeremia 7     Läs    Lyssna 

Jeremia 8     Läs    Lyssna

Jeremia 9     Läs    Lyssna 

Jeremia 10   Läs    Lyssna

Jeremia 11   Läs    Lyssna

Jeremia 12   Läs    Lyssna

Jeremia 13   Läs    Lyssna

Jeremia 14   Läs    Lyssna

Jeremia 15   Läs    Lyssna

Torsdag 21 april

Öva nyckelskriftstället:

Jeremia 1:4-5 Läs  Lyssna 

Fredag 22 april

Jeremia 16   Läs   Lyssna 

Jeremia 17   Läs   Lyssna 

Jeremia 18   Läs   Lyssna 

Jeremia 19   Läs   Lyssna 

Jeremia 20   Läs   Lyssna 

Jeremia 21   Läs   Lyssna 

Jeremia 22   Läs   Lyssna 

Jeremia 23   Läs   Lyssna 

Jeremia 24   Läs   Lyssna 

Jeremia 25   Läs   Lyssna 

Jeremia 26   Läs   Lyssna 

Jeremia 27   Läs   Lyssna 

Jeremia 28   Läs   Lyssna 

Jeremia 29   Läs   Lyssna 

Please reload

Jeremia möter mycket lidande i sitt liv.
Jeremia tvivlar på att han kan tala, men Gud lägger sina ord i profetens mun.

Vem var Jeremia?

 

Jeremia var en prästson från byn Anatot, nära Jerusalem. Han fick kallelsen som profet i unga år och han verkade som profet mellan 627-586 f Kr under Juda rikes fem sista kungar: Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia.

 

Historisk bakgrund

 

Under Jeremias verksamhetstid besegrade babylonierna assyrierna och blev en ny världsmakt. Ledarna och folket i Juda var oroliga för att Babel också skulle besegra deras lilla nation, så för att skydda sig försökte de ingå allians med Egypten. Jeremia varnade folket och sade att de måste omvända sig och söka sin räddning hos Herren i stället för att vända sig till Egypten eller något annat land. Under en rad angrepp under många år förde babylonierna bort många judar från deras utlovade land till Babylon. Profeterna Daniel och Hesekiel var några av dem som fördes bort. Jeremia fortsatte att predika omvändelse, men hans ord hade föga inverkan på folket. Den siste kungen i Jerusalem, Sidkia, ogillade Jeremias budskap och lät fängsla honom. När babylonierna kom en sista gång och förstörde Jerusalem och förde bort Sidkia som fånge, flydde Jeremia ur landet till Egypten.

 

Lehi levde under Jeremias tid

 

Precis som Jeremia predikade och Lehi omvändelse för folket i Jerusalem. Men vi vet att Lehi och hans familj uppmanades till slut av Herren att fly från Jerusalem för att undgå den ödeläggelse som den babyloniska hären kort därefter åstadkom. Det är beaktansvärt att mässingsplåtarna som Lehis familj tog med sig innehöll profetior av profeten Jeremia (se 1 Nephi 5:13).

 

Att lägga märke till

 

När du läser första delen av Jeremias bok, missa inte då att lägga märka till:

 

1. Jeremia 1:4-5  Detta är veckans nyckelskriftställe som bevisar att vi fanns hos Gud i förruttillvaron.

 

2. Jeremia 1:6-9, 17-19  Ett fantastiskt skriftställe om missionärsarbete, hur Gud är med oss när vi talar hans ord. Vers 17-19 som beskriver hur folket skulle strida mot Jeremia, men hur Gud gjorde honom till en "järnpelare" och "kopparmur".

 

2. Jeremia 6:14-15; 7:9-10;   Det forna Israel trodde ofta att Gud automatiskt skulle rädda dem undan fiender för att de hade lagen och templet. Därför trodde de allt var väl och glömde att leva efter buden. Är det samma med oss? Tar vi Gud förgivet bara för att vi är hans förbundsfolk.

 

2. Jeremia 16:16  Ett tidigare nyckelskriftställe som visar på vilken av missionärsarbete i dessa sista dagar.

 

Se elevbok, s 153-159, för mer info.
Vecka 16
 
18-22 april 2016

Jeremia 1:4-5

 

"Herrens ord kom till mig. Han sade: 'Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.' "

Veckans nyckelskriftställe

OBS! I veckans STV sägs det att Jeremia 16:16 är ett nyckelskriftställe. Det är det inte längre. Men trots detta är versen väl värd att studera.

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jeremia här, ca 627-586 f Kr. 

Viktiga lärdomar

Nyckelskriftställe: Jeremia förutordinerades innan han föddes

Jeremia 1:4-5

"Herrens ord kom till mig. Han sade: 'Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.' "

Om Jeremia kallades innan han föddes måste han rimligvis ha varit hos Gud då kallelsen skedde. Denna vers är ett starkt bevis på att 1. Gud kände oss innan vi föddes, 2. Att vi var i hans närhet innan vi kom till jorden och 3. Att vi är forutordinerade till att göra Guds verk medan vi är på jorden.

Gud lägger sina ord i din mun - var inte rädd

Jeremia 1:6-9

"Men jag svarade: 'O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.'  Då sade Herren till mig: 'Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.' 9 Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: 'Se, jag lägger mina ord i din mun.' "

Jeremia 1:17-19 (15:20)

"Stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem... jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet... De skall strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig."

Konsekvenser med att överge Gud

Jeremia 2:13

"Ty mitt folk har begått en dubbel synd: De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten."

Folket inte bara förkastade det levande vattnet (den levande Guden) utan deras brunnar, som symboliserade deras andliga liv, läckte och kunde inte hålla vatten. Deras liv var med andra ord så fyllda av synd att de inte kunde ta emot Herrens välsignelser.

Jeremia 2:19

"Det är din ondska som tuktar dig,och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren, din Gud"

Jeremia 17:13

"Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam... De har övergivit Herren, källan med det levande vattnet."

Herdar efter Guds hjärta

Jeremia 3:15

"Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt."

Detta syftar till Israels insamling i dessa sista dagar, hur Herren kallar profeter idag för att leda folket.

 

Är allt väl? Synden dövar samvetet

Jeremia 6:14-15 (8:11)

"De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: "Allt står väl till, allt står väl till". Men allt står inte väl till. De skall stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Därför skall de falla bland dem som faller."

Varför Israels folk drabbades av olycka

Jeremia 7:5-7

"Nej, ändra ert liv och era gärningar, gör rätt mot varandra, sluta att förtrycka främlingen, den faderlöse och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag har givit åt era fäder. Men se, ni litar på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa.

Jeremia 9:12-14

"... varför landet har blivit så fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas? Herren svarade: 'Jo, därför att de har övergivit min undervisning som jag gav dem. De har inte lyssnat till min röst och inte följt den, utan vandrat efter sina hårda hjärtan och följt baalerna...' "

Jeremia 11:10-13

"De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: Se, jag skall låta en olycka drabba dem... Då skall Juda städer och Jerusalems invånare gå bort och ropa till de gudar som de brukar tända rökelse åt, men dessa skall inte kunna rädda dem undan olyckan. Ty du, Juda, har lika många gudar som du har städer."

Låtsas vi vara heliga (t ex när vi går till templet)

Jeremia 7:9-11

"Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar, som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: 'Vi är räddade' - för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren."

Vi är Guds förbundsfolk. Vi har sanningen och templet. Gud skyddar oss. Eller?

Jeremia 7:10, 14-15

"Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i [templet] som är uppkallat efter mitt namn och säger: 'Vi är räddade' - för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting... därför vill jag nu göra med detta hus som är uppkallat efter mitt namn och som ni förlitar er på... på samma sätt som jag gjorde med Silo: Jag skall kasta bort er från mitt ansikte."

Jeremia 8:8-9

"Hur kan ni då säga: 'Vi är visa, och vi har Herrens lag'. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. De visa skall komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat Herrens ord. Vad har de då för vishet?"

Allt är inte väl (se 6:14) för att vi har evangeliet. Vi måste också LEVA efter det.

Det går väl när vi vandrar med Gud

Jeremia 7:23

"Det bud jag gav dem var detta: 'Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.' "

Berömmer vi oss i Herren eller i oss själva?

Jeremia 9:23-24

"Så säger Herren: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger Herren."

Det fåniga med avguderi

Jeremia 10:3-5, 14-15

"Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik för att det inte skall falla omkull. Likt fågelskrämmor på ett gurkfält står de där och kan inte tala. Man måste bära dem, ty de kan inte gå. Var inte rädd för dem, ty de kan inte göra något ont, och att göra något gott förmår de inte heller... Alla guldsmederna kommer på skam med sina avgudar, ty deras gjutna gudabilder är bedrägeri, ingen ande är i dem. Förgänglighet är de, ett verk som väcker åtlöje.

Herren är den sanne, levande Guden

Jeremia 10:10, 12

"Men Herren är den sanne Guden, han är den levande Guden, den evige Konungen... Han har skapat jorden genom sin kraft, han har grundat världen genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han spänt ut himlen."

Messiasprofetia

Jeremia 11:19

"Själv var jag som ett oskyldigt lamm som leds bort för att slaktas. Jag visste inte att de tänkte ut onda planer mot mig: 'Låt oss fördärva trädet med dess frukt, låt oss utrota honom ur de levandes land, så att man inte mer kommer ihåg hans namn.' "

Detta skriver Jeremia om det mordhot som hängde över honom, men det är uppenbart att det även syftar på Kristi offer.

Falska profeter ska falla

Jeremia 14:14-15

"Men Herren sade till mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Falska syner, tomma spådomar, löst prat och sina egna hjärtans svek är vad de profeterar för er. Därför säger Herren så om de profeter som profeterar i mitt namn fast jag inte har sänt dem, de som säger att svärd och hungersnöd inte skall komma i detta land: Genom svärd och hunger skall dessa profeter gå under.

Herren gråter över vår ondska

Jeremia 14:17

"Natt och dag strömmar tårar från mina ögon, och må de inte upphöra, ty jungfrun, dottern mitt folk, har drabbats av ett förkrossande slag, av ett svårt och oläkligt sår."

Skrifterna - vårt hjärtas fröjd och glädje

Jeremia 15:16

"Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud.

Gud stärker oss i vår kallelse

Jeremia 15:20 (1:17-19)

"Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig, och för att rädda dig, säger Herren.

Israels insamling (missionärsarbete) i de sista dagarna

Jeremia 16:16

"Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall fånga dem på alla berg och alla höjder och i alla bergsskrevor."

Fiskarna och jägarna är missionärer och de som predikar Guds ord i dessa sista dagar. De ska finna alla utvalda, vart de än "gömmer" sig.

Please reload

Video

Seminarie TV 29: Jeremia 1-29

Med drama och humor undervisar Alingsås seminarium om Jeremia och om hans kallelse som profet. Vi lär oss dessutom vad det betyder att vara "människofiskare".

Den arabiska hästen

(Jeremiah 11:4) Hur en arabisk häst lär sig fullständig lydnad. (5:16)

Israels insamling

(Jeremiah 16:14-15) En historisk tillbakablick om hur missionärsarbete började i kyrkan och hur Guds verk har spridit sig över hela världen. (4:26)

Please reload