top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 12 april

Seminarie TV 14: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 13 april

L&F 37    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • v. 2-4: Varför befallde Herren Joseph Smith och Sidney Rigdon att bege sig till de heliga i Colesville? Vilka principer kan vi lära oss om bön av de här verserna? 

  • v. 4: Vilken princip försöker Herren lära oss i denna vers? Varför är den principen så viktig?

_________________________

Onsdag 14 april

 

L&F 38:1-16    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v. 1-8: Vad vet du om Guds/Kristi natur? Skriv ner alla Kristi karaktärsdrag du kan hitta i dessa verser. I ditt liv just nu, vilken av alla hans egenskaper uppskattar du mest? Varför?

  • v. 16: Varför är det viktigt att veta att Gud inte gör skillnad på människor?

_________________________​

Torsdag 15 april

L&F 38:17-42    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v. 23-25: Vad tror du det betyder att ”högakta sin broder som sig själv”?

  • v. 27: Vad innebär det att ”vara ett”? Hur kan vi genom att värdesätta andra lika högt som oss själva, bli ett med varandra? Varför tror du att vi inte kan vara Herrens folk om vi inte är ett?

  • v. 31-33 På vilka sätt skulle de heliga bli välsignade om de lydde befallningen att samlas i Ohio?

_________________________

Fredag 16 april

L&F 39    Läs   Lyssna   Elevbok​​

L&F 40    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • L&F 39:1-4: Vad tror ni det innebär att ta emot Jesus Kristus? Med tanke på vad ni känner till om Frälsarens verksamhet på jorden, varför tog hans folk inte emot honom? v.10-11: Vilka välsignelser lovade Herren James Covill på villkor att han lyssnade till Herrens röst?

  • L&F 40:2: Vad ledde slutligen till att James Covill förkastade Herrens ord? Vad kan du personligen lära dig av det?

Läran och förbunden 37-40
Vecka 15
12-16 april 2021
Veckans läsning
Skärmavbild 2021-04-11 kl. 14.45.45.png

Seminarie TV 14: Läran och förbunden 37-40

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar  veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Gud känner änden från begynnelsen

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning

L&F 37: Herren kallas sitt folk att insamlas till Ohio.

L&F 38: Uppenbarelse given vid en konferens, 2 jan 1831, i vilken Herren undervisar om många principer, bl a om Herrens återkomst, om enighet och om högmodets faror, allt i förberedelse för de heliga att snart ta emot helgelselagen (se L&F 42).

L&F 39: Baptistprästen James Covill kallas att döpas och sedan predika evangeliet. Medlemmarna ska samlas i Kirtland, Ohio.

L&F 40: James Covill tog med glädje emot budskapet om evangeliet. Men han Satan ingav rädsla hos honom så att han bröt sitt förbund.

Mot Ohio!

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Vad är insamlingen?

Specialundervisning av Casey Paul Griffiths från Book of Mormon Central.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

När Gud befaller kan vi välja att följa

Läran och förbunden 37:4

"Se, häri är visdom, och låt var och en själv välja tills jag kommer. Ske alltså. Amen."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Kristus är mitt ibland oss

Läran och förbunden 38:7-8

"Men se, sannerligen, sannerligen säger jag er att mina ögon vilar på er. Jag är mitt ibland er och ni kan inte se mig. Men dagen kommer snart då ni ska se mig och veta att jag är, för mörkrets förlåt ska snart rämna, och den som inte är renad kan inte uthärda den dagen."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Gud gör inte skillnad på människor

Läran och förbunden 38:16

"Och för er frälsning ger jag er en befallning, för jag har hört era böner, och de fattiga har klagat inför mig, och de rika har jag gjort, och allt kött är mitt, och jag gör inte skillnad på människor."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Om vi inte är ett tillhör vi inte Kristus

Läran och förbunden 38:27

"Jag säger er: Var ett, om ni inte är ett är ni inte mina."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Sök evighetens rikedomar

Läran och förbunden 38:39

"Och om ni söker efter de rikedomar som det är Faderns önskan att ge er, ska ni bli rikast av alla folk, för ni ska få evighetens rikedomar. Och det måste så vara att jordens rikedomar tillkommer mig att ge. Men akta er för högmod, så att ni inte blir som de forna nephiterna."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Jesus Kristus är den store "Jag är" (Jehova)

Läran och förbunden 39:1-2

"Hör och lyssna till hans röst som är från all evighet till all evighet, den store Jag Är, ja, Jesus Kristus, världens ljus och liv, ett ljus som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Ta emot Kristus - bli Guds söner

Läran och förbunden 39:4

"Men åt alla som tog emot mig gav jag förmågan att bli mina söner, och på samma sätt ger jag förmågan att bli mina söner till alla som kommer att ta emot mig."​

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen

Vad är evangeliet?

Läran och förbunden 39:6

"Och detta är mitt evangelium: omvändelse och dop i vatten, och sedan kommer dopet med eld och med den Helige Anden, ja, Hjälparen, som visar allt och lär de fridgivande tingen rörande riket."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Dopet ger oanade välsignelser

Läran och förbunden 39:10

"Men se, dagen för din befrielse är kommen om du hörsammar min röst som säger dig: Stå upp och låt döpa dig, och tvätta bort dina synder och åkalla mitt namn, så skall du få min Ande och en välsignelse så stor som du aldrig förr har känt till."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Förrättningar och förbund

Frestelser och världsliga omsorger kan få oss att tappa tron

Läran och förbunden 40:2

"Och han tog emot ordet med glädje, men genast frestade Satan honom och rädslan för förföljelser samt världsliga omsorger fick honom att förkasta ordet."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 13-16:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

Herren kallar sitt folk att samlas i Ohio. Där kan de lättare undfly sina fiender, Herren kan undervisa sitt folk och de kan bygga upp ett gemensamt Sion

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page