Vecka 15
 
11-15 april 2016
JESAJA 48-66
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 11 april

Seminarie TV 28

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 12 april

Jesaja 48    Läs    Lyssna 

Jesaja 49    Läs    Lyssna 

Jesaja 50    Läs    Lyssna

Onsdag 13 april

Jesaja 51    Läs    Lyssna 

Jesaja 52    Läs    Lyssna

Jesaja 53    Läs    Lyssna

Torsdag 14 april

Jesaja 54   Läs   Lyssna 

Jesaja 55   Läs   Lyssna 

Jesaja 56   Läs   Lyssna 

Jesaja 57   Läs   Lyssna 

Fredag 15 april

Jesaja 58   Läs   Lyssna 

Jesaja 59   Läs   Lyssna 

Jesaja 60   Läs   Lyssna 

Jesaja 61   Läs   Lyssna

Jesaja 62   Läs   Lyssna 

Jesaja 63   Läs   Lyssna 

Jesaja 64   Läs   Lyssna 

Jesaja 65   Läs   Lyssna 

Jesaja 66   Läs   Lyssna

Please reload

Se elevbok, s 147-153, för mer info.

Bakgrund

 

I många av de tidigare kapitlen i Jesajas bok ger profeten strafftal över Herrens folk, dvs varnar dem vad som kommer att ske om de inte omvänder sig. Hans ord har också innehållit domsord över alla de folkslag som stider mot Israel. Men i veckans kapitel ändras tonen markant. En stor del av veckans läsning är en del av Jesaja "Tröstebok" (Kap 40-66). Den kallas så därför att den innehåller mer ord om hopp och befrielse än övriga kapitel, i synnerhet kapitel 53 som handlar om hur Messias lidande ger oss lindring.

 

Att lägga märke till

 

De kapitel som sticker ut är 53 och 58. Den förra talar om frihet genom Messias lidande och den senare talar om välsignelserna som kommer av rätt fasta och sabbatshelgande. Det är i dessa kapitel som ni dessutom hittar veckans tre nyckelskriftställen.

 

Huvuddragen i kapitel 48-66

 

1. Frälsning från synd (48-59)

 

  • Kap 48  En inbjudan att återvända till förbundet.

  • Kap 49  Herren har inte glömt sitt folk.

  • Kap 50-52  Kom till Herren.

  • Kap 53  Messias lidande förutsagt.

  • Kap 54-56 Den "gode" mannen som kan ge frälsning år alla.

  • Kap 57 

  • Kap 58  Den rätta fastan och sabbatens helgande.

 

2. Det kommande fridsriket (60-66)

 

  • Kap 60

Jesaja ord är mer hoppfulla nu.
Jesaja talar om lindring genom Messias lidande.

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jesaja här, ca 740-695 f Kr. 

Veckans nyckelskriftställen

"Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

 

Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad.

 

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade."

Jesaja 53:3-5

"Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok,

 

ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod."

Jesaja 58:6-7
Jesaja 58:13-14

"Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord,

 

då skall du fröjda dig i Herren, och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat.

Viktiga lärdomar

Frid genom buden

Jesaja 48:18

"O, att du hade lyssnat på mina bud! Då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor."

Ingen frid för de ogudaktiga

Jesaja 48:22

"Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren."

Du är upptecknad på Kristi händer

Jesaja 49:14-16

"Men Sion säger: 'Herren har övergivit mig, Herren har glömt mig.' Kan då en mor glömma sitt barn, så att hon inte förbarmar sig över sin livsfrukt? Och även om hon kunde glömma sitt barn, skall jag inte glömma dig. Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig."

Profetia om Messias lidande

Jesaja 50:6

"Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott."

Vi kommer till Sion - får evig glädje

Jesaja 51:11

"Så skall Herrens friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje skall kröna deras huvuden, fröjd och glädje skall komma över dem, men sorg och suckan skall fly bort."

Sonen talar för Fadern

Jesaja 51:16

"Jag har lagt mina ord i din mun och övertäckt dig med min hands skugga för att plantera himlen och grunda jorden och för att säga till Sion: Du är mitt folk."

Sions återlösning genom kraft i prästadömet

Jesaja 52:1-2

"Vakna upp, vakna upp, kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig. Skaka stoftet av dig, stå upp och intag din plats, Jerusalem.

Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion."

"Högtidsskrud" är en symbol för prästadömets makt som blev återställt i dessa sista tider - som är de tider Jesaja talar om. "Lös banden från din hals" betyder borttagandet av Guds förbannelser.

Kristus - glädjebudbäraren

Jesaja 52:7

"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

Nyckelskriftställe: Viktigaste profetia om Messias lidande

Jesaja 53:3-5

"Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade

Mer profetior om Messias lidande

Jesaja 53:6-9

"Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav,men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort,och svek fanns inte i hans mun."

Please reload

Video

Seminarie TV 28: Jesaja 48-66

Malmö Seminarium presenterar veckans STV. Jesaja talar om Jesu försoning.

Varför vi fastar

(Jesaja 58) En ung kommer ihåg lärdomarna från sin barndom. (7:22)

Jesus berättar att han är Messias

(Jesaja 61:1-2) I synagogan i Kapernaum läser Jesus Jesaja 61:1-2 och berättar att han är den Messias texten talar om. (3:25)

John Bytheway's guide till att förstå Jesaja

Lärorikt och roligt med John Bytheway. (5:08)

Egen förståelse för Jesaja

Ann Madsen säger att du inte måste ta till dig andras tolkningar av Jesaja. Börja läs, säger hon, och du kan få en egen förståelse och uppskattning för Jesaja. (1:25)

Please reload