top of page
Veckans läsning

Måndag  3(11) april

STV 13: Påskens betydelse

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 4(12) april 

SKÄRTORSDAGEN - Getsemane

Matteus 26, Markus 14, Luk 22, Johannes 17-18  Elevbok

 • Matteus 26:1-2: Vad sa Jesus skulle hända efter påsken? v. 26-29: Vad representerar sakramentets emblem enligt de här verserna? Varför tror du att Jesus instiftade sakramentet? v. 37-39: Vilka ord eller formuleringar beskriver den svåra bördan Jesus upplevde i Getsemane? v. 41: Vad innebär det för dig att "vaka och be" för att motstå frestelser?

 • Markus 14:32-34: Hur kände Jesus sig i Getsemane örtagård? v. 35-42: Vad gjorde Frälsaren på grund av sitt intensiva lidande? 

 • Johannes 17:1-3: Hur beskrev Frälsaren evigt liv?  v. 9: Vem bad Frälsaren för innan han började utföra försoningen? v. 14-16: Vilken sanning kan vi lära oss om att leva i världen som Jesu Kristi lärjungar?  v. 20-23: Vad bad Jesus Kristus om? Vad gör det möjligt för oss att bli ett med Fadern och Sonen? Hur är Fadern och Sonen ett?

Onsdag 5(13) april

LÅNGFREDAGEN - Korsfästelsen

Matteus 27, Markus 15, Lukas 23, Johannes 18-19  Elevbok

 • Matteus 27:1-50: Föreställ dig att du är ett ögonvittne till händelserna som du läser om. Försök att i din studiedagbok avsluta meningen: I dag såg och kände jag …

 • Markus 15:1-15: Varför tror du att Pilatus egentligen inte ville döma Jesus till döden?, Varför tror du att han ändå gjorde det? Hur kan du utveckla mod att göra det som är rätt även under stort grupptryck (att göra fel)?

 • Johannes 18:8-9: Vad var Jesus angelägen om, enligt de här verserna? v. 33-37: Vad ville Pilatus veta om Jesus? Vad förklarade Jesus för Pilatus?  v.38-40: Vilken slutsats drog Pilatus om Jesus?  

 • Johannes 19:4-6: Vad ansåg Pilatus troligen vara det rätta att göra, med tanke på att han insisterade på att han inte fann Jesus skyldig?   v. 12: Vad försökte Pilatus göra?  v. 16: Varför tror du att Pilatus fattade ett beslut som han visste var felaktigt?

Torsdag 6(14) april

PÅSKSÖNDAGEN - Uppståndelsen

Matteus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20  Elevbok

 • Matteus 28:6: Vad innebär det att uppstå? (Studera gärna: Handledning för skriftstudier.)  v. 19-20: Stryk under detta skriftställe i dina fysiska eller elektroniska skrifter och försök sedan lära dig skriftstället utantill.

 • Markus 16:9-14: Vilka vittnen till den uppståndne Frälsaren tar Markus med i sin redogörelse? v. 15-18: Vilket löfte gav Frälsaren sina apostlar när han visade sig för dem efter sin uppståndelse?

 • Johannes 20:1-2: Vad gjorde Maria när hon upptäckte att stenen hade flyttats från gravens ingång? Vad antog hon? v. 11-15: Vem talade Maria med? Vem trodde hon att Jesus var? v. 19-20: Vilken viktig lärosats lärde sig Maria och lärjungarna? v. 30-31: Varför skrev Johannes ned de här händelserna?

Påsk
Vecka 14: 3-7 april
Vecka 15: 10-14 april
resurrection_edited.jpg

Sammanfattning av veckan

Denna veckan är det PÅSK enligt lässchemat i "Kom och följ mig", vilket innebär att det inte finns några officiella kapitel att läsa. Därför väljer vi att fokusera på de sista kapitlen från varje evangeliebok, då dessa tar upp Kristi försoningsoffer i detalj.

 

Läsningen för vecka 14 ser sålunda ut så här (för v. 15 är det motsvarande schema för tisdag-fredag):

Måndag 

Seminarie TV

Tisdag

Om skärtorsdagen (Matteus 26, Markus 14, Luk 22, Johannes 17-18)

 • Jesus äter påskmåltid med sina lärjungar.

 • Jesus introduceras nattvarden/sakramentet.

 • Jesus lider i Getsemane och ber för oss till Fadern.

 • Judas förråder Jesus.

 • Jesus fängslas och förhörs av judarnas stora råd.

 • Petrus förnekar Jesus.

Onsdag

Om långfredagen (Matteus 27, Markus 15, Lukas 23, Johannes 18-19)

 • Jesus förhörs av Pilatus och Herodes

 • Jesus blir slagen och iförd mantel och törnekrona.

 • Jesus blir korsfäst mellan två rövare.

 • Jesus blir begravd .

Torsdag

Om påskdagen - söndagen (Matteus 28, Markus 16, Lukas 24, Johannes 20)

 • Jesus uppstår ur graven

 • Jesus visar sig för Maria Magdala.

 • Jesus visar sig för två lärjungar vid Emmaus samt de tolv.

 • Thomas ser också den uppståndne Jesus efter att ha tvivlat.

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Nyckelskriftställe

Lukas 22:19-20

Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: "Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er."

Nyckelskriftställe

Lukas 24:36-39

Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er.'"Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: "Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har."

Nyckelskriftställe

Johannes 17:3

"Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Veckans video

Seminarie TV 13: Påskens betydelse

Louis Herrey och Marcus Brändh samtalar om påsken och hur den kan få större betydelse för oss i livet.

Påsk - Han har uppstått

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Frälsaren lider i Getsemane

Jesus lider i Getsemane örtagård, förråds av Judas och tas till förhör hos Kaifas.

Bible videos: Han har uppstått

Den uppståndne Jesus visar sig för Maria Magdalena.

Bible videos: Mitt rike är inte av denna världen

Jesus överlämnas till romarna och blir korsfäst, men övervinner döden till slut.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

Herre, är det jag?

För lärare: Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Påsken

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Nyckelskriftställe: Första sakramentet

Lukas 22:19-20

"Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: 'Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.' På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: 'Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er.' "

 

Tjänaren är den störste i Guds rike

Lukas 22:26-27

"Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare."

 

Bön - ett motgift mot frestelse

Lukas 22:40, 46

"Be att ni inte kommer i frestelse... Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

 

Jesu lidande i Getsemane

Lukas 22:41-44

"Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 'Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.' Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden."

 

Jesus är Messias, Guds Son

Lukas 22:66-71

"När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: 'Är du Messias, så säg det!' Han svarade dem: '...Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida.' Då frågade alla: 'Är du alltså Guds Son?' Han svarade dem: 'Ni själva säger att Jag Är.'  De sade: 'Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.' "

Att Jesus såg sig själv som Guds Son, Messias, var en allvarlig hädelse enligt judarnas ledare. När Jesus dessutom säger att han är "Jag Är" (självaste namnet på Gud, Jehova, i Gamla testamentet) tar de honom genast till Pontus Pilatus som är den enda som kan utfärda en dödsdom.

 

Jesus är judarnas konung

Lukas 23:3

"Pilatus frågade honom: 'Är du judarnas konung?' Jesus svarade: 'Du själv säger det.' "

Lukas 23:38

"Över honom [på korset] fanns det också ett anslag: 'Detta är judarnas konung.' "

Johannes 19:21

"Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: 'Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.' Pilatus svarade: 'Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.' "

 

Jesus förlåter soldaterna som korsfäster honom

Lukas 23:33-34

"Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: 'Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.' Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem."

 

Jesus sista frestelse övervinns med oändlig kärlek

Lukas 23:35-37

"Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: 'Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.' Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: 'Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv.'

Jesus motstod hans sista frestelse i livet: att rädda sig själv. Trots påtryckningar från bespottande åskådare att visa sin makt - vilket han enkelt kunde ha gjort - fullföljde han sin mission som enligt Faderns frälsningsplan var planerad från begynnelsen. Hade Jesus valt att rädda sig själv hade vi varit förlorade. Han stannade kvar på korset och led döden på grund av sin oändliga kärlek för oss och sin himmelske Fader.

 

Anden lever vidare efter döden

Lukas 23:42-43

"[En av brottslingarna på korset] sade: 'Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.' Jesus svarade: 'Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.'

I skrifterna används ordet paradis på olika sätt. Det kan betyda en fridfull och lycklig plats avsedda för de trofasta. Men det kan också betyda andarnas värld. Enligt Joseph Smith var det förmodligen detta som Jesus menade, att brottslingen inte automatiskt skulle bli frälst, utan att hans ande skulle fortsätta att leva och sedan, som vi tror, få undervisning om evangeliet i andevärlden. 

 

Han har uppstått!

Lukas 24:5-8

"Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: 'Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.' Då kom de ihåg hans ord."

När Jesus talar till oss genom skrifterna brinner våra hjärtan

Lukas 24:30-32

"Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: 'Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?' "

 

Nyckelskriftställe: Uppståndne Jesus har har kropp av kött och ben

Lukas 24:36-39

"Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: 'Frid vare med er.' Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande.  Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.' "

Nyckelskriftställe: Evigt liv att KÄNNA Fadern och Sonen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Jesus vill att vi ska bli ETT

Johannes 17:11

"Jag är inte längre kvar i världen, men [lärjungarna] är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."​

Johannes 17:21, 23

" Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss... jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett."

Här lär vi oss två saker. 1) Det viktigaste vi kan vara som Jesu efterföljare är att vara ETT, dvs vara eniga i tron. 2) Vi lär oss tydligt att Faderns och Sonens enighet inte har med en fysisk enhet som Treenighetsläran förespråkar, utan det handlar om att vara ett i hjärta och syfte.

Varför är det viktigt att vara ETT?

Johannes 17:21, 23

"Jag ber att de alla skall vara ett... för att världen skall tro att du har sänt mig... Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig."​

Det är först när människor omkring oss ser att vi är ett med varandra och med Kristus, då kommer det att bättre förstå Kristi budskap och vilja dela evangeliet med oss.

bottom of page