top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 22 mars

Seminarie TV 11: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 23 mars

L&F 29:1-29    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 29:1-2: Vad behöver vi göra för att kunna samlas av Frälsaren?

  • Vers 27: Vilken välsignelse får de som lever rättfärdigt (de som omvänder sig och följer Kristus)?

_________________________

Onsdag 24 mars

 

L&F 29:30-50    Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 34-35: Hur ser Herren på de bud han ger oss? Vad finns det för exempel på andliga välsignelser vi får när vi håller buden?

  • Vers 40-41: Försök att med egna ord förklara betydelsen av uttrycket ”andlig död”.

_________________________​

Torsdag 25 mars

Nyckellära: Frälsningsplanen

_________________________

Fredag 26 mars

Nyckellära: Frälsningsplanen

  • Skriv ett kort tal om frälsningsplanen. Använd gärna Grundmaterial om nyckelläror (som du hittar i din studiedagbok eller via kyrkans evangeliebibliotek). Där hittar du både skriftställen och information om frälsningplanen.  

Läran och förbunden 29
Vecka 12
22-26 mars 2021
Veckans läsning
the_second_coming.jpeg

Seminarie TV 11: Läran och förbunden 29

Louis Herrey presenterar  veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Tidernas tecken

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

Herren uppenbarar för Joseph Smith och sex äldster principer som rör Jesus Kristi andra ankomst, tusenårsriket, skapelsen, fallet, försoningen och faran med att lyssna till den ondes röst hellre än Gud.

L&F 29: Vad är planen?

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

L&F 29: Den sista tiden

Hur kan vi förbereda oss för Kristi andra ankomst. En kort video från Book of Mormon Central.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 10-13:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

Förkunna evangeliet med glädjens röst

Läran och förbunden 29:4-5

"Sannerligen säger jag er att ni har valts ut från världen till att förkunna mitt evangelium med glädjens röst, som med en basuns röst. Lyft upp era hjärtan och var glada, för jag är mitt ibland er, och jag är er förespråkare hos Fadern, och det är hans goda vilja att ge er riket."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Frälsningsplanen, Återställelsen

Var förenade i bön

Läran och förbunden 29:6

"Vad ni än ber om i tro, förenade i bön enligt min befallning, det ska ni få."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Kristus ska komma tillbaka med makt och härlighet

Läran och förbunden 29:10-11

"För stunden är nära, och det som talades av mina apostlar måste fullbordas, ty som de talade så skall det ske. För jag skall uppenbara mig med makt och stor härlighet från himlen med alla dess härskaror och leva i rättfärdighet med människor på jorden i ett tusen år, och de ogudaktiga skall inte bestå."."​

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Allting är andligt för Herren

Läran och förbunden 29:34

"Sannerligen säger jag er därför att allting är andligt för mig, och jag har aldrig givit er någon lag som var timlig."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Djävulen frestar oss så att vi kan kan utöva vår handlingsfrihet

Läran och förbunden 29:39

"Och det är nödvändigt att djävulen frestar människobarnen, annars skulle de inte kunna handla av sig själva, för om de aldrig upplevde något bittert skulle de inte kunna känna till det söta."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Jordelivet är en prövotid - en tid för omvändelse och tro på Kristus

Läran och förbunden 29:42-43

"Men se, jag säger er att jag, Herren Gud, gav till Adam och till hans avkomlingar att de inte skulle  den timliga döden innan jag, Herren Gud, hade sänt ut änglar att förkunna omvändelse och återlösning för dem, genom tro på min enfödde Sons namn. Och på så sätt gav jag, Herren Gud, åt människan hennes  prövotids  dagar, för att hon genom sin naturliga död skulle kunna uppväckas i odödlighet till evigt liv, ja, alla som tror..."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Små barn är återlösta genom försoningen

Läran och förbunden 29:46-47

"Men se, jag säger er att små barn är återlösta från världens grundläggning genom min Enfödde, därför kan de inte synda"​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställen
Second-coming-e1386774268108.jpg

Läran och förbunden 29:10-11

"Ty stunden är nära, och det som talades av mina apostlar måste fullbordas, ty som de talade så skall det ske. Ty jag skall uppenbara mig med makt och stor härlighet från himlen med alla dess härskaror och leva i rättfärdighet med människor på jorden i ett tusen år, och de ogudaktiga skall inte bestå."

Nyckellära: 

Gudomen

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page