Vecka 12
 
21-25 mars 2016
JESAJA 1-23
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 21 mars

Seminarie TV 26

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 22 mars

Jesaja 1    Läs    Lyssna 

Jesaja 2    Läs    Lyssna 

Jesaja 3    Läs    Lyssna

Jesaja 4    Läs    Lyssna

Onsdag 23 mars

Jesaja 5      Läs    Lyssna 

Jesaja 6      Läs    Lyssna

Jesaja 7      Läs    Lyssna

Jesaja 8      Läs    Lyssna

Jesaja 9      Läs    Lyssna

Jesaja 10    Läs    Lyssna

Jesaja 11    Läs    Lyssna

Jesaja 12    Läs    Lyssna

Torsdag 24 mars

Jesaja 13   Läs   Lyssna 

Jesaja 14   Läs   Lyssna 

Jesaja 15   Läs   Lyssna 

Jesaja 16   Läs   Lyssna 

Jesaja 17   Läs   Lyssna 

Jesaja 18   Läs   Lyssna 

Jesaja 19   Läs   Lyssna 

Jesaja 20   Läs   Lyssna 

Jesaja 21   Läs   Lyssna 

Jesaja 22   Läs   Lyssna 

Jesaja 23   Läs   Lyssna 

Fredag 25 mars

Långfredag-ingen läsning idag 

Please reload

Se elevbok, s 136-142, för mer info.

"Jesajas ord är stora"

 

Ingen profet har citerats så ofta och har påverkad så många med sina storslagna profetior som Jesaja, i synnerhet för att han vittnade så starkt om Messias som skulle komma. Frälsaren själv sa att "Jesajas ord är stora" (3 Nephi 23:1) och Nephi använde ofta Jesajas ord för att  "kunna förmå [sina bröder] att tro på Herren, sin Återlösare” (1 Nephi 19:23) och sa att ”min själ gläds åt hans ord” (2 Nephi 11:2).

 

 

Historisk bakgrund

Jesaja levde och profeterade omkring 740–695 f Kr i Juda rike (sydriket) under fem kungar: Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia och Manasse (som avrättade Jesaja). Hans far, Amos, var farbror till kung Ussia, vilket gav Jesaja tillträde till kungens hov. Denna position tog Jesaja tillvara på, speciellt under kung Ahas tid (732-728 f Kr). Ahas hade fruktat ett angrepp från alliansen Israel-Syrien och sökte skydd hos dåtidens stormakt, Assyrien. Men Jesaja försökte övertala kungen att inte lita på mänsklig styrka utan istället lita på Herren, deras himmelske konung. Det är därför vi ser så många profetior om Messias i Jesajas texter. Kung Ahas lyssnade emellertid inte. Tvärtom, han sökte skydd hos Assyrien och fortsatte dessutom sprida omoral och avguderi bland sitt folk i Juda. Herren straffade kungen och Juda blev till slut lydrike till Assyrien, som i sin tur erövrade både Syrien och Israel 722 f Kr. 

 

 

Huvuddragen i kapitel 1-23

 

1. Strafftal över Herrens folk

 

  • Kap. 1-5  Herren ska straffa folket för dess gudlösa liv.

  • Kap. 6  Jesaja kallas till profet att förkunna dom över Guds förbundsfolk.

  • Kap. 7-11  Den kommande fridsfursten, Jesus Kristus.

  • Kap. 12  Folkets tack och lovprisning

 

 

2. Strafftal över folkslagen

 

  • Kap 13-23  Här profeterar Jesaja domar över Israels grannländer som försöker förgöra Guds                             folk genom ondska och avguderi.

  • Kap 14  Profetia om Babelkungens / Lucifers fall.

Jesaja kallar till omvändelse och skriver profetior om Messias
Kung Ahas

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jesaja här, ca 740-695 f Kr. 

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull."

Jesaja 1:18

Glöm inte att träna på veckans två nya nyckelskriftställen.

"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Jesaja 5:20
Viktiga lärdomar

Nyckelskristställe: Vi kan bli renade från våra synder

Jesaja 1:18

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull."

Alla ska strömma till "Herrens Berg"

Jesaja 2:2-3

"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. "Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem."

"Sions döttrar" visar på fåfängans och stolthetens konsekvenser

Jesaja 3:16-26

"Och Herren sade: Sions döttrar är så högmodiga, de går med rak hals och spelar med ögonen, trippar och pinglar med sina fotringar. Därför skall Herren låta Sions döttrar gå med kal hjässa, ja, Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort all deras prydnad: fotringar, pannband och halssmycken... Det skall bli stank i stället för ljuvlig doft, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för fint uppsatt hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet. Dina män skall falla för svärd och dina hjältar i strid. Sions portar skall klaga och sörja, utblottad skall hon sitta på marken."

Varning för Alkohol!

Jesaja 5:11

"Ve dem som stiger upp tidigt på morgonenför att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten,upphettade av vin!"

Nyckelskriftställe: Gott är gott och ont är ont - fortfarande!

Jesaja 5:20

"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Messiasprofetia: Tecknet Immanuel

Jesaja 7:14

"Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel."

Messiasprofetia: Ett barn blir oss fött

Jesaja 9:2-7

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram... Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid."

Telningen från Isais rot

Jesaja 11:1-5

"Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt. Över honom skall Herrens Ande vila... med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden.... Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter."

Tusenårsriket - Frid bland allt levande

Jesaja 11:6-9

"Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet."

Lucifers öde

Jesaja 14:12-18

"Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger: 'Är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka, som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, han som aldrig släppte hem sina fångar?' Hednafolkens alla kungar ligger alla med ära, var och en i sitt vilorum, men du är bortkastad från din grav..."

Please reload

Video

Seminarie TV 26: Jesaja 1-23

Täby seminarium presenterar några tankar från både Bibeln och Mormons bok på hur vi bättre kan förstå Jesaja, inklusive viktiga profetior i Jesaja 1-23. Temat omvändelse i Jesaja 1:18 diskuteras även.

John Bytheway's guide till att förstå Jesaja

Lärorikt och roligt med John Bytheway. (5:08)

Egen förståelse för Jesaja

Ann Madsen säger att du inte måste ta till dig andras tolkningar av Jesaja. Börja läs, säger hon, och du kan få en egen förståelse och uppskattning för Jesaja. (1:25)

Följ profetens råd

(Jesaja 1-23) Carol F. McConkie, First Counselor in the Young Women’s Presidency, describes why God calls prophets. A group of youth discover the importance of listening to the right voices when charting their course.. (4:16)

Please reload