top of page
Veckans läsning

Måndag 13 mars

STV 10: Matteus 11-12, Lukas 11

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 14 mars

Nyckelskriftställe: Matteus 11:28-30

 • Klicka här på elevboken för att svara på frågorna.

Onsdag 15 mar

Matteus 11     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-3: Varför tror du att Johannes Döparen skickade sina lärjungar för att ta reda på om Jesus var Messias när Johannes redan visste vem Jesus var?

 • v. 4-5: Vad bad Jesus Johannes Döparens lärjungar att göra i stället för att bara bekräfta att han var Messias? Hur kan Jesus svar ha hjälpt Johannes lärjungar få ett starkare vittnesbörd om Frälsaren än om han bara hade berättat för dem vem han var?

 • v. 28-30: Vad ber Herren oss att göra? Vad lovar han oss i gengäld? 

Torsdag 16 mar

Matteus 12     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 10-13: För att tillämpa det som står här, hur kan Frälsaren kan göra oss återställda och friska? Hur kan sabbaten bli en helande dag för oss?

 • v. 30: Vad behöver vi göra om vi vill vara en del av Guds rike?

 • v. 43-45: Vad tror du är budskapet i denna liknelse? Vad var det mannen missade att göra efter att anden drivits ut, som tillät den onde anden att komma tillbaka igen?

Fredag 17 mar

Lukas 11    Läs/Lyssna     Elevbok

 • Lukas 11:13: Vad ger vår Fader i himlen dem som ber uthålligt och söker hans välsignelser? 

 • v. 34: Vad tror du menas med att "Ditt öga är kroppens lykta"? Vad betyder det att vara fylld med ljus?

 • v. 37-52: Varför var Jesus så hård mot fariseerna? Vad var det de inte förstod om rättfärdighet inför Gud?

Matteus 11-12; Lukas 11 
Vecka 11
 13-17 mar 2023
Skärmavbild 2023-03-12 kl. 15.42.07.png

Viktiga händelser i veckans läsning

 • Johannes döparen (Matt 11). Jesus vittnar om Johannes Döparens storhet

 • Kom till mig (Matt 11). Frälsaren inbjuder alla att komma till honom, bära hans ok och känna ro.

 • Jesus är sabbatens Herre (Matt 12). Jesus botar på sabbaten;  en besatt blir botad; vi känner trädet genom dess frukt.

 • Bön (Luk 11). Jesus lär lärjungarna "Herrens bön" (Se även Matt 6:13) och vikten av tro i bön.

 • Jesus eller Beelsebul (Luk 11). Kan Satan driva ut Satan, frågar Jesus när han anklagas för att driva ut onda andar med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste (Satan).

 • Fariséernas hyckleri (Luk 11,12). Jesus varnar för fariséernas och de laglärdas hyckleri.

Nyckelskriftställe

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 10: Matteus 11-12, Lukas 11

Marcus Brändh och Kittel Kittelsen sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Sabbatpolisen

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Ett hus delat kan inte bestå

Hädelse mot den helige Anden är den största synden. Ett delat hus kommer att falla.

Bible videos: Johannes döparen; Kom till mig

Jesus talar om Johannes döparens storhet och inbjuder oss att komma till honom och finna ro.

För lärare: Fantastiska mirakel

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Matteus 11-12, Lukas 11

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Evangeliets budskap helar och tröstar

Matteus 11:5

"Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

Johannes döparen - ingen större profet

Matteus 11:7-11

När de hade gått, började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, de som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen: Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den minste i himmelriket är större än han.

 

Nyckelskriftställe - Kom till Kristus

Matteus 11:28-30

"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."

Människosonen är sabbatens Herre

Matteus 12:1-2, 7-8

"Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariseerna såg det och sade till honom: "Se! Dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten."... Hade ni förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosonen är sabbatens Herre."

Gör gott på sabbaten

Matteus 12:9-13

Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem: "Om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." Sedan sade han till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram den, och den var nu återställd och lika frisk som den andra.

Satan kan inte driva ut Satan (Det är med Guds kraft Jesus driver ut de onda andarna)

Matteus 12:22-26 (Lukas 11:14-20)

Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig av förundran och sade: "Kanske är han Davids son?" När fariseerna hörde det, sade de: "Det är bara med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna." Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå?

Hädelse mot den Helige Anden är den största synden

Matteus 12:31-32

Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande.

Vi kommer att dömas enligt våra ord

Matteus 12:34-37

"Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen... Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas."

Den som gör Guds vilja är Jesu "bror" och "syster"

Matteus 12:47-50

Någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor."

Herrens bön

Lukas 11:1-4

En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Då sade han till dem: "När ni ber, ska ni säga:

Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder, för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse."

Be och ni ska få

Lukas 11:9-10

Och jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.

Himmelske Fader är ivrig att ge dig goda gåvor

Lukas 11:11-13

"Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

Den som inte är med Herren är emot honom

Lukas 11:23

"Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar."

Lyssna och bevara Guds ord

Lukas 11:28

"Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Var ett ljus för andra

Lukas 11:33-36

"Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset. Ditt öga är kroppens lampa. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus, men när det är sjukt är din kropp i mörker. Se därför till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del är i mörker, då blir den upplyst helt och fullt, som när lampan lyser över dig med sitt klara sken."

Vi måste rena oss från insidan

Lukas 11:37-40

När Jesus hade talat bjöd en farisé hem honom till måltid, och han gick in och lade sig till bords. Farisén blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. Men Herren sade till honom: "Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men ert inre är fullt av rofferi och ondska. Dårar, har inte han som gjort utsidan också gjort insidan? Men ge det som finns där inne till de fattiga, så blir allt rent för er."

bottom of page