top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 8 mars

Seminarie TV 9: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 9 mars

L&F 23    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • L&F 23 (Kapitelsammanfattningen): Vilka fem män vänder sig det här kapitlet till?
    Vers 1-7: Vilka råd och befallningar får var och en i detta kapitel?

_________________________

Onsdag 10 mars

 

L&F 24    Läs   Lyssna   Elevbok​​​

  • L&F 24:8: Vilken viktig princip kan vi lära oss av denna vers om vad som kan hjälpa oss i våra lidanden?

_________________________​

Torsdag 11 mars

L&F 25    Läs   Lyssna   Elevbok​​​​

  • L&F 25:1-15: Vilka råd och löften mottar Emma i detta kapitel? Vers 16: Vem mer gäller råden och löftena i detta kapitlet? 

_________________________

Fredag 12 mars

L&F 26    Läs   Lyssna   Elevbok​​​​

  • L&F 26:2 Vad tror ni orden ”allmänt bifall” betyder?

Läran och förbunden 23-26
Vecka 10
8-12 mars 2021
Veckans läsning
mary-4-1.jpeg

Seminarie TV 8: Läran och förbunden 23-26

Marcus Brändh presenterar  veckans läsning. Inkluderar film om Emma Smith, profetens hustru.

Kom och följ mig: Emma Smith

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

L&F 23: Flera bröder i kyrkan kallas att predika evangeliet.

L&F 24: Trots förföljelser mot kyrkan uppmanar Herren Joseph Smith och Oliver Cowdery att fortsätta predika.

L&F 25: Emma Smith är en utvald kvinna. Hon kallas att stödja sin man samt att välja ut psalmer för den första psalmboken.

L&F 26: Joseph, Oliver och Joseph Whitmer kallas att fortsätta predika evangeliet.

Emma Smith, en "utvald" kvinna.

L&F 23-26: Superkvinnor

Veckans läsning sammanfattas i en rolig och spännande tappning. Video från Scripture Project. 

En hyllning till Emma Smith

En kort film som visar hur Joseph Smith hyllar sin hustru Emma.

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 10-13:

Frälsningsplanen

   Alla Nyckelläror

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Be högt och tyst - överallt

Läran och förbunden 23:6

"Se, jag betygar för dig Joseph Knight genom dessa ord, att du måste ta upp ditt kors i det att du måste be högt inför världen såväl som i det fördolda, och i din familj och ibland dina vänner och överallt."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt

Var tålmodig i lidanden

Läran och förbunden 24:8

"Var tålmodig i lidanden, ty du skall uppleva många. Men uthärda dem, ty se, jag är med dig, ja, intill dina dagars ände."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Öppna din mun överallt - få kraft från Gud

Läran och förbunden 24:12

"och alltid och överallt skall han öppna sin mun och förkunna mitt evangelium som med en basuns röst, både dag och natt. Och jag skall ge honom sådan kraft som inte är känd bland människor."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen

Emma Smith - en utvald kvinna

Läran och förbunden 25:3-11

"Se, dina synder är dig förlåtna, och du är en utvald kvinna som jag har kallat... Och din kallelses ämbete skall vara att trösta min tjänare Joseph Smith den yngre, din man, i hans lidanden... Och du skall gå med honom när han går, och vara skrivare åt honom när det inte finns någon annan som kan skriva åt honom... Och du skall ordineras under hans hand till att förklara skrifterna och till att förmana kyrkan alltefter som det skall givas dig genom min Ande... Och du behöver inte frukta, ty din man skall stödja dig i kyrkan... Och du skall också få uppdraget att så som det blir dig givet göra ett urval av heliga psalmer att användas i min kyrka, vilket är behagligt för mig."​

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Äktenskap och familj

De rättfärdigas sång är en bön till Herren (fd nyckelskriftställe)

Läran och förbunden 25:12

"Ty min själ gläder sig åt hjärtats sång, ja, de rättfärdigas sång är en bön till mig, och den skall besvaras med en välsignelse på deras huvuden."​

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Håll fast vid dina förbund

Läran och förbunden 25:13

"Lyft därför upp ditt hjärta och gläd dig och håll fast vid de förbund som du har slutit."​

Nyckellära:  Förrättningar och förbund

Allt sker med ordning och med allmänt bifall (inröstning) i kyrkan

Läran och förbunden 26:2 (28:13)

"Och allt i kyrkan skall ske med allmänt bifall, genom mycket bön och tro, ty allt skall ni få genom tro. Amen."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page