top of page
1 Moseboken 42-50
Vecka 11
 14-18 mars 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 14 mars

Seminarie TV 10

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 15 mars

 

1 Mosebok 42-43    Läs/Lyssna   Elevbok

  • ”Ånger och djup sorg måste föregå omvändelse . . . . . . Lidandet är en mycket viktig del av omvändelse. En person har inte börjat omvända sig förrän hon har lidit intensivt över synderna” (Spencer W Kimball, The Teachings of Spencer W Kimball, s 87–88).

  • Ha detta uttalande i åtanke och finn och skriv om sådant i 1 Mosebok 42 som visar hur Josefs bröder började att omvända sig från det som de hade gjort mot honom. Fortsätt att leta efter detta medan du läser Första Moseboken 43–44.

________________________

Onsdag 16 mars

 

1 Mosebok 44-46    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Beskriv hur Juda handlingar i 1 Mosebok 44:18–34 påminner om Jesu Kristi framtida handlande, hans avkomling.

  • Läs 1 Mosebok 45:1-8. Vilka sinnebilder för Kristus finner du här (likheter mellan Josef och Kristus)?

  • Hur kan dessa verser hjälpa dig förstå Guds plan för dig på ett bättre sätt när du själv går igenom prövningar?

_________________________

Torsdag 17 mars

 

1 Mosebok 47-49    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Välsignelserna som ges i 1 Mosebok 49 liknar patriarkaliska välsignelser. Förklara vad din patriarkaliska välsignelse betyder för dig, eller förklara varför vi får en patriarkalisk välsignelse och vad som fordras för att få en.

  • Förklara vad vers 22 i 1 Mosebok 49 betyder. Till hjälp, läs 1 Nephi 5:14–16; Jakob 2:25, som talar om vilken stam människorna i Mormons bok kommer från. Kom också ihåg att äldste LeGrand Richards sade att ”de eviga höjderna” i 1 Mosebok 49:26 syftar på de amerikanska kontinenterna (se Conference Report, april 1967, s 20).

________________________

Fredag 18 mars

1 Mosebok 50    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Varför tror du att Josefs bröder gjorde vad de gjorde i 1 Mosebok 50:14–21?

  • Vad finns det för tecken i detta kapitel att Josef agerade som Kristus?

Sammanfattning

Tidigare har vi läst att Joseph såldes som slav av sina bröder och hamnade i Egypten. Efter en rad prövningar blev Josef till slut Faraos högra hand för att förbereda landet för den annalkande hungersnöden. Det är nu som hans bröder reser till Egypten för att köpa säd till Jakobs hela familj. Det blir ett kärt återseende och berättelsen är en undervisning i kärlek och förlåtelse. Joseph blir på många sätt en sinnebild för Kristus. Innan Jakob dör välsignar han sina söner.

Veckans video

202020203_univ_sqr_xl.jpeg

Seminarie TV 9: 1 Moseboken 37-41

Louis Herrey och institutelever från Göteborg sammanfattar veckans läsning med viktiga principer.

Förlåtelse

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Josef och Jesus

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

1 Moseboken 42:6 (43:28)

Josefs bröder kommer till Egypten för att köpa säd. De känner inte igen honom. De bugar inför honom. (En uppfyllelse av  1 Mos 37:5-11)

1 Moseboken 42:21

Josefs bröder bär på skuldkänslor för vad de gjorde mot honom.

1 Moseboken 42:37; 43:9

Ruben är en sinnebild för Kristus när han säger: "Anförtro honom åt mig. Jag skall föra honom tillbaka till dig... Jag ska ansvara för honom."

1 Moseboken 43:30

Josefs grät när han fick se Benjamin.

1 Moseboken 44:32-34

Juda är en sinnebild för Kristus: Han vill ge sig själv som slav i Benjamins ställe, för att rädda honom.

1 Moseboken 45:4-8

Josef ger sig tillkänna till sina bröder. Han är en stark sinnebild för Kristus: Han inbjuder dem att komma till honom; Gud har sänt honom till Egypten för att rädda liv.

1 Moseboken 46:1-4

Gud lovar Jakob att vara med honom på hans resa till Egypten - och tillbaks igen (när Moses leder Israeliterna hem till Kaanans land)

 

1 Moseboken 46:29-30

Josefs känslosamma möte med sin far Jakob.

1 Moseboken 48:2-4

Jakob upprepar förbundet som Herren slöt med honom att göra honom fruktsam och ge honom ett utlovat land.

1 Moseboken 48:13-20

Jakob välsignar Josefs söner Manasse och Efraim. Efraim välsignas att bli den "större" stammen.

1 Moseboken 49:8-12

Jakob välsignar sin son Juda, att från honom ska Frälsaren födas.

1 Moseboken 49:22-26

Jakob välsignar sin son Josef. Han ska bli som ett "ungt fruktträd" vars "grenar når upp över muren". (En profetia om hur Josefs ättlingar kommer sprida ut sig, i synnerhet med tanke på Lehis familj och hans ättlingar. Se 1 Nephi 5:14–16; Jakob 2:25)

1 Moseboken 50

Josef visar igen att han är en sinnebild för sina bröder: det onda som hände honom var en dela av Guds plan för att rädda liv. Han vill "sörja" för dem.

bottom of page