top of page
MOSIAH 25-28
Vecka 21
18-22 maj 2020
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Varför är Mosiahs bok viktig?

Mosiahs bok är namngiven efter den kung och profet som var son till kung Benjamin och sonson till kung Mosiah (se Omnis bok). Vi läser om Kung Benjamin som ger den mest storslagna predikan om Kristi evangelium, om Abinadis profetior om Kristus, om Alma den äldres fantastiska omvändelse, om hur Mosiah leder sitt folk i rättfärdighet. Vi läser också om onda män som kung Noah och Amulon och hur det går för dem som vänder sig bort från Gud. Men än viktigare, hur välsignade de blir som sätter sin lit till Herren och förtröstar på hans försonande kraft.

Sammanfattning Mosiah 25-28

Efter en tid av framgång för kyrkan är det många som förleds att synda. Några av kyrkans värsta motståndare är Mosiahs fyra söner och Alma den yngre. Dessa omvänder sig efter en ängels besök. De går till lamaniterna för att predika evangeliet.

Måndag 18 maj

Seminarie TV 19 (Ses i klass eller med förälder)

________________________________

Tisdag 19 maj

Mosiah 25     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 7-11. Dessa verser sammanfattar vad som hände med dem som hade förlitat sig på Gud och de som inte hade gjort det. Hur skulle vi kunna tillämpa denna kunskap i vårt eget liv?

Mosiah 26     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 21-31. Dessa verser lär oss tre principer: 1) Biskopar och grenspresidenter företräder Herren när de hjälper oss att omvända oss och få förlåtelse. 2) Bekännelse av våra synder leder till förlåtelse. 3) Vi måste förlåta andra för att Herren ska förlåta oss. 

  • Välj två av nedanstående situationer och skriv i din studiedagbok hur verserna och principerna (här ovan) som du har studerat i dag kunde hjälpa personen i situationen i fråga: a) En ung kvinna har begått en allvarlig synd men vågar inte prata med biskopen. b) En ung man vill omvända sig men vet inte hur. c) En ung kvinna upprepar en synd som hon begått tidigare och är orolig för att Herren kanske inte förlåter henne igen. d) En ung man beslutar sig för att omvända sig men vägrar att förlåta någon som har gjort orätt mot honom.

________________________________

Onsdag 20 maj

Mosiah 27     Läs   Lyssna   Elevbok​​

  • Vers 11-14. Varför kom ängeln till Alma den yngre och Mosiahs söner? Vad lär du dig om bön i dessa verser? När kände du senast att dina böner hjälpte någon annan, eller när någon annans böner hjälpte eller stärkte dig på något vis?

  • Vers 24-26. Vad måste vi göra för att ändra våra liv, och vad kommer Herren då göra för oss? Vad innebär det att bli född på nytt?

Mosiah 28     Läs   Lyssna   Elevbok

  • Vers 1-4. I dessa verser kan vi lära oss följande princip: När vår omvändelse fördjupas får vi en starkare önskan att berätta om evangeliet. Förklara med egna ord och från verserna du läst varför det är så. 

________________________________

Torsdag 21 maj

Kristi himmelsfärd (lediga)

________________________________

Fredag 22 nov

Kristi himmelsfärd (lediga)

1.jpg
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Veckans filmer

Seminarie TV 19: Mosiah 25-28

(25:12) Marcus Brändh sammanfattning och ger höjdpunkter från veckans läsning.

STV (äldre avsnitt)

(7:22) Detta avsnitt är inspelat av ungdomar från Luleå gren.

Alma den yngres omvändelse

(11:39) Alma d y och Mosiahs söner försöker förgöra kyrkan, men omvänder sig efter en ängels besök.

Kom och följ mig - Mosiah 25-28

(52:02) För den som vill fördjupa sig i veckans läsning. Från Book of Mormon Central.

Konsekvenser av att lyda och inte lyda Gud

Mosiah 25:8-11

"Ty de visste inte vad de skulle tro, ty när de såg dem som hade befriats ur träldomen fylldes de med mycket stor glädje. Och vidare: När de tänkte på sina bröder som hade dräpts av lamaniterna fylldes de med sorg och fällde även många tårar av sorg. Och vidare: När de tänkte på Guds omedelbara godhet och hans makt att befria Alma och hans bröder ur lamaniternas händer och ur träldomen, höjde de sina röster och gav tack till Gud. Och vidare: När de tänkte på lamaniterna, som var deras bröder, på deras syndiga och vanhelgade tillstånd, fylldes de med smärta och ångest för deras själars välfärd."​

Nyckellära:  Buden

Hur kyrkan är organiserad

Mosiah 25:18-24

18. "Därför gick Alma ut i vattnet och döpte dem... och alla som han döpte tillhörde Guds kyrka."

19. "Och det hände sig att kung Mosiah tillät Alma att grunda församlingar överallt i Zarahemlas land och gav honom makt att ordinera präster och lärare över varje församling."

21. "Därför samlades de i olika grupper som kallades församlingar. Varje församling hade sina präster och sina lärare, och varje präst predikade ordet så som det framfördes för honom genom Almas mun."

22. "Och därför utgjorde de alla en enda kyrka, trots att det fanns många församlingar, ja, Guds kyrka, ty i alla församlingarna predikades endast omvändelse och tro på Gud."

23. "... alla som ville ta på sig Kristi namn, eller Guds namn, anslöt sig till Guds församlingar."

24. "Och de kallades Guds folk. Och Herren utgöt sin Ande över dem."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar, Förrättningar och förbund

Herren förlåter oss om vi omvänder oss

Mosiah 26:22-23

"Ty se, detta är min kyrka. Var och en som döps skall döpas till omvändelse. Och var och en som ni tar emot skall tro på mitt namn, och honom skall jag villigt förlåta. Ty det är jag som tar på mig världens synder. Ty det är jag som har skapat dem, och det är jag som beviljar honom som tror intill änden en plats på min högra sida."

Mosiah 26:29

"Ja, och närhelst mitt folk omvänder sig skall jag förlåta dem deras överträdelser mot mig."

​Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Ett erkännande av synder (inför en biskop om så behövs) ger syndernas förlåtelse

Mosiah 26:29

"... var och en som syndar mot mig, honom skall du döma enligt de synder han har begått. Och om han bekänner sina synder inför dig och mig, och omvänder sig i sitt hjärtas uppriktighet, skall du förlåta honom, och även jag skall förlåta honom."​

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Förlåt varandra - eller drabbas av fördömelse

Mosiah 26:29

"Och ni skall även förlåta varandras överträdelser, ty sannerligen säger jag dig att han som inte förlåter sin nästas överträdelser då denne säger att han ångrar sig, han har bragt sig själv under fördömelse."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Regler för medlemmar: förföljelser och ojämlikhet inte tillåtet

Mosiah 27:3

"Och till alla församlingar utgick en sträng befallning att inga förföljelser skulle förekomma bland dem och att jämlikhet skulle råda bland alla människor,"​

Nyckellära:  Buden

Regler för medlemmar: undvik högmod, älska din nästa, arbeta hårt

Mosiah 27:4

"att de inte skulle låta högmod eller uppblåsthet störa deras frid och att varje människa skulle akta sin nästa som sig själv och arbeta med egna händer för sitt uppehälle."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Regler för medlemmar: inget betalt prästerskap i kyrkan

Mosiah 27:5

"Ja, och alla deras präster och lärare skulle arbeta med sina egna händer för sitt uppehälle under alla förhållanden, utom vid sjukdom eller i stor nöd."​

Nyckellära:  Prästadömet och prästadömsnycklar, Buden

Inget kan största kyrkan - utom medlemmarnas överträdelser

Mosiah 27:13

"Herren har ju sagt: Detta är min kyrka, och jag skall upprätta den, och ingenting skall störta den, utom mitt folks överträdelse."​

Nyckellära:  Buden

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 18-22:

Prästadömet och prästadömsnycklar

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page