top of page
Veckans läsning

Måndag 3 april

Seminarie TV 29

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 4 april

1 Timoteusbrev. 1   Läs   Lyssna

1 Timoteusbrev. 2   Läs   Lyssna

1 Timoteusbrev. 3   Läs   Lyssna

1 Timoteusbrev. 4   Läs   Lyssna

1 Timoteusbrev. 5   Läs   Lyssna

1 Timoteusbrev. 6   Läs   Lyssna

Torsdag 6 april

2 Timoteusbrev. 1   Läs   Lyssna

2 Timoteusbrev. 2   Läs   Lyssna

2 Timoteusbrev. 3   Läs   Lyssna

2 Timoteusbrev. 4   Läs   Lyssna

Fredag 7 april

Titusbrevet 1      Läs   Lyssna

Titusbrevet 2      Läs   Lyssna

Titusbrevet 3      Läs   Lyssna

Filemonbrev.      Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 142-147
Lärarhandledn.
s . 747-780
1-2 TIMOTEUS; TITUS; FILEMON
Vecka 14
3-7 april 2017

Bakgrund

Paulus brev 1 Timoteusbrevet, 2 Timoteusbrevet och Brevet till Titus kallas ofta för pastoralbreven för att de innehåller Paulus råd till pastorer, eller ledare, i kyrkan. Pastor kommer av det latinska ordet för ”herde”.

Paulus skrev till Timoteus, en prästadömsledare i Efesus, och rådde honom att försäkra sig om att den rätta läran undervisades. Han framlade kvalifikationerna för församlingsledare och församlingstjänare och rådde Timoteus att vara ett exempel för de troende. Paulus förmanade de heliga att ta hand om de fattiga och änkorna. Han avslutade sitt brev med att undervisa om att ”kärlek till pengar är en rot till allt ont” (1 Tim. 6:10). 

I sitt andra brev till Timoteus lärde Paulus att modlöshet inte kommer från Gud och rådde Timoteus att inte skämmas för sitt vittnesbörd om Jesus Kristus. Paulus uppmuntrade Timoteus att trofast härda ut under prövningar och bad honom att lära de heliga att omvända sig.

I Paulus brev till Titus, en lokal ledare i församlingen på Kreta, uppmanade Paulus honom att använda sund lära för att undervisa och tillrättavisa andra. Paulus rådde också Titus att lära de heliga att vara rättfärdiga exempel, att sätta sitt hopp till återlösningen genom Jesu Kristi försoning och fortsätta att göra goda gärningar. 

Paulus berömde Filemon för hans tro och hans kärlek till Frälsaren och de andra medlemmarna. Paulus rådde Filemon att välkomna sin förrymde slav Onesimus tillbaka som en broder i evangeliet. 

Ansvaret ligger hos prästadömsledare

1 Timoteusbrevet 1-6

Av det här brevet från Paulus till Timoteus, en ung prästadömsledare i Efesus, lär vi oss att prästadömsledare har ansvaret att se till att sanna lärosatser och korrekta sedvänjor lärs ut. Vi lär även att kärleken till pengar leder till orättfärdighet och avfall. Å andra sidan, om vi sätter vårt hopp till den levande Guden och är rika på goda gärningar, då får vi evigt liv. 

Ha Anden med dig och håll fast vid ditt vittnesbörd om Kristus

2 Timoteusbrevet 1-4

När vi strävar att ha Anden med oss, kan vi övervinna rädsla och inte skämmas för vårt vittnesbörd om Jesus Kristus. När vi uthärdar svårigheter och förblir trofasta gentemot Herren, kan vi hjälpa oss själva och andra att få frälsning genom Jesus Kristus. Om vi renar oss själva från ondska, kan vi bättre tjäna Herren. Om i förblir trofasta mot Herren får vi en rättfärdighetens krona. Till sist lär vi oss om vår tids faror och skrifternas värde. 

Håller vi fast vid Guds ord blir vi en styrka för andra

Brevet till Titus 1-3

När vi håller fast vid Guds ord, kan vi använda den sanna läran för att uppmuntra andra att leva efter Jesu Kristi evangelium och bemöta de som motarbetar det. Paulus uppmanade Jesu Kristi efterföljare att vara goda exempel för andra. Han vittnade också om att Jesus Kristus offrade sig själv för oss så att han kunde återlösa oss och rena oss. 

Se andra som bröder och systrar i evangeliet

Brevet till Filemon

När vi studerade Paulus bön till Filemon om att han skulle se en nyligen omvänd, förrymd slav, som sin broder i evangeliet, lär vi oss att vi är bröder och systrar i evangeliet. Vi lär oss också att Jesu Kristi lärjungar visar andra barmhärtighet och förlåter dem. 

Please reload

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förrättningar och förbund:

2 Moseboken 19:5–6. Om ni håller mitt förbund ska ni vara ett heligt folk.

Psaltaren 24:3–4. För att få träda in i Herrens helgedom måste vi ha oskyldiga händer och rent hjärta.
Johannes 3:5. Vi måste födas av vatten och Ande för att komma in i Guds rike.

Mosiah 18:8–10. I dopet sluter vi förbund med Gud.

3 Nephi 27:20. Bli döpta och heliggjorda genom att ta emot den Helige Anden.

L&F 82:10. Herren är bunden när vi gör vad han säger.
L&F 84:20–22. Gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar. 

Andra Skriftställen:

Malaki 4:5–6; Matteus 16:15–19; 1 Petrusbrevet 4:6; L&F 131:1–4

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 12-14):Förrättningar och förbund

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelskriftställen

2 Timoteus 3:15-17

"... och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. 

 

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

 

för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning."

 

Nyckellära:

Förvärva andlig insikt

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Är Paulus emot släktforskning?

1 Timoteus 1:3-6

"... förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat."

Vad Paulus vänder sig emot är allt "tomt prat" som medlemmarna ibland ägnar sig åt: sagor, falska läror, och det ständigt upprepande släktregister av vissa personer. Det vill säga, de vill påpeka att de kommer från en ädel släkt, som om detta skulle göra dem mer rättfärdiga. Paulus menar att kärlek och tro står i centrum av evangeliet, inte tomt prat.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Kämpa den goda kampen och slippa lida skeppsbrott i tron

1 Timoteus 1:18-19

"... kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Video

STV 29: 1-2 Timoteus; Titus; Filemon

(18:37) Presenterad av seminarieelever från Örebro (samt Västerhaninge och Katrineholm). Budskap av Marcus Brändh. Generalkonferens budskap från President Packer, Äldste Ballard och Äldste Perry.

De sista dagarna

(2 Timoteus 3:1-5) . I de sista dagarna är det svåra tider. Människor kommer vara egenkära och giriga. (2:16)

Jag har bevarat tron

(2 Timoteus 4:1-8) En uppmaning att hålla ut intill änden och predika Guds ord i svåra tider. (1:48)

1 Timoteusbrevet

(9:15) Sammanfattning av första Timoteusbrevet. Av the Bible Project.

2 Timoteusbrevet

(7:46) Sammanfattning av andra Timoteusbrevet. Av the Bible Project.

Titus

(8:22) Sammanfattning av Paulus brev till titus. Av the Bible Project.

Filemon

(6:39) Sammanfattning av Filemon. Av the Bible Project.

Please reload

bottom of page