Seminarie TV: Gamla testamentet
Viktigt att veta om STV
 

Varje avsnitt av Seminarie TV är en videolektion som sammanfattar och lyfter fram viktiga principer från veckans läsning. STV är måndagens seminarielektion, därmed obligatorisk för att få "närvaro". Det rekommenderas att eleven ser programmet med sina föräldrar, av två orsaker: 1) Föräldrar behöver rapportera till läraren att eleven har deltagit, och 2) I varje program finns det frågor som eleven bör diskutera med en vuxen i hemmet. OBS! I vissa avsnitt ombeds eleven skicka in sina svar. Detta är inte längre nödvändigt.

STV: Gamla testamentet introduktion

Introduktion till det nya läsåret i Seminariet med Gamla testamentet som grundkurs. Instruktioner och tankar till elever, lärare, ledare och föräldrar.


Med Louis Herrey, Marcus Brändh och Äldste Dallin H Oaks.

STV 1: 1 Moseboken 1-3; Moses 1-4

STV 2: 1 Moseboken 4-6; Moses 5-8

STV 3: 1 Moseboken 7-11

Tankar och sammanfattning av veckans läsning:
Om Noa, Babels torn, lydnad, timlig och andlig förberedelse.

OBS! Frågorna i slutet ska INTE besvaras via email. Diskutera dem istället i hemmet eller i klassen.

STV 4: Abraham 1-2; 1 Moseboken 12-17

Marcus Brändh, Seminarier & Institut koordinator, presenterar veckans läsning:
Abraham 1-2 (i Kostbara pärlan); 1 Mosebok 12-17 (i Gamla testamentet)

Några S&I kollegor hjälper till med undervisningen, som denna gång handlar mycket om Abraham och hans förbund med Gud.

STV 5: 1 Moseboken 18-23

STV 6: 1 Moseboken 24-33

STV 7: 1 Moseboken 34-41

STV 8: 1 Moseboken 42-50

STV 9: 2 Moseboken 1-10

STV 10: 2 Moseboken 11-17

STV 11: 2 Moseboken 18-24

STV 12: 2 Moseboken 25-40

STV 13: 3 Moseboken

STV 14: 4 Moseboken

Sammanfattning och tankar från 4 Moseboken. 
Inspelad i november 2015

 

För tidigare STV avsnitt av 4 Moseboken, se här:
vimeo.com/33133970

STV 15: 5 Moseboken

STV 16: Josua

Filmad på "Kamratskapet" i Lomma, Jan 2012. Louis Herrey presenterar Josuas bok. President John Hedberg (Malmö stav) ger veckans budskap. Videolänk med President Henry B Eyring. Nyckelskriftställen citeras av Simon Strandberg och Stephanie Mattsson. För övrigt agerar många ungdomar som programvärdar. Och en hel del annat spännande. :)

STV 17: Domarboken; Rut

Efter Josuas död går israeliterna igenom 330 år av avfall. Ibland räddar Herren folket genom Domare som Gideon och Simson. Rut visar exempel på kärlek och tro.

Inspelad på Bolliaden i Helsingborg, 2015-16

STV 18: 1 Samuelsboken 1-12

Hanna visar tecken på tro och hängivenhet. Hennes son Samuel blir Israels sista domare. Han kallas som profet genom uppenbarelse. Samuel smörjer Saul att bli Israels första kung. 

STV 19: 1 Samuelsboken 13-31

STV 20: 2 Samuelsboken

STV 21: 1 Kungaboken

STV 22: 2 Kungaboken

STV 23: 1 +2 Krönikerboken; Esra; Nehemja

STV 24: Ester; Job

STV 25: Psaltaren; Ordspråksboken; Predikaren; Höga visan

STV 26: Jesaja 1-23

STV 27: Jesaja 24-47

STV 28: Jesaja 48-66

STV 29: Jeremia 1-29

STV 30: Jeremia 30-52; Klagovisorna 1-4; Hesekiel 1-3

STV 31: Hesekiel 4-48

STV 32: Daniel

STV 33: Hosea; Joel; Amos; Obadja

STV 34: Jona; Mika; Nahum; Habackuk; Sefanja; Haggai

STV 35: Sakarja; Malaki

STV Bloopers: Gamla testamentet

Från Läsåret 2011-12

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215