top of page

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Prästadömet och prästadömsnycklar":

Matteus 16:15–19.  Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna himmelrikets nycklar.​

Andra Nyckelskriftställen om "Prästadömet och prästadömsnycklar":

L&F 13:1; L&F 42:11; L&F 107:8; L&F 121:36, 41–42. 

Andra Skriftställen:

Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20 

Veckans läsning

Måndag 20 feb

Seminarie TV 24

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 21 feb

Romarbrevet 8      Läs   Lyssna

Romarbrevet 9      Läs   Lyssna

Romarbrevet 10    Läs   Lyssna

Romarbrevet 11    Läs   Lyssna

Torsdag 23 feb

Romarbrevet 12    Läs   Lyssna

Romarbrevet 13    Läs   Lyssna

Romarbrevet 14    Läs   Lyssna

Fredag 24 feb

Romarbrevet 15    Läs   Lyssna

Romarbrevet 16    Läs   Lyssna

Please reload

OBS! Vecka 7-10 är det sportlovstider. Anpassa schemat lokalt. 
Elevbok, 
s. 115-120
Lärarhandledn.
s . 576-585
ROMARBREVET 8-16
Vecka 8
20-24 feb 2017

Bakgrund

Romarbrevet är det längsta av Paulus brev och anses av många vara hans viktigaste brev. Det här brevet innehåller den mest fullständiga förklarningen av läran om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus i stället för efterlevnad av moselagen. Det innehåller många lärdomar om frälsning och den praktiska tillämpningen av de här lärdomarna i det dagliga livet. När du studerar den här boken kan du få en djupare uppskattning för Jesu Kristi försoning och för det hopp och den frid som alla människor kan finna i Kristus.

Paulus beskriver välsignelsesrna av att vara andligt pånyttfödd

Romarbrevet 8-11

Paulus undervisade om välsignelser som kommer från att vara andligt pånyttfödd och att underkasta sig vår himmelske Faders vilja. Han undervisade också om hur Israel förkastade Guds förbund och om att sprida evangeliet bland hedningarna. 

Paulus råder kyrkans medlemmar att offra sina liv till Gud och stifta fred

Romarbrevet 12-16

Paulus lärde kyrkans medlemmar i Rom att frambära sina kroppar som levande offer till Gud och att lyda Guds befallningar. Paulus lärde också de heliga hur de skulle befrämja fred när tvister uppstod. I slutet av det här brevet varnade Paulus för dem som försöker bedra. 

Please reload

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 8-11): Prästadömet och prästadömsnycklar

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Lev efter Anden och få frid

Romarbrevet 8:5-6, 9

"De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid... Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Liksom Kristus ska vi uppstå

Romarbrevet 8:11

"Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi är Guds barn och Kristi medarvingar

Romarbrevet 8:15-17

"Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: 'Abba!Fader!'  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Äktenskap och familj

Dagens lidanden är små jämfört med vår framtida härlighet

Romarbrevet 8:18

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Anden hjälper oss i vår bön

Romarbrevet 8:26-27

"Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

De som älskar Gud blir lik Kristus och förhärligade

Romarbrevet 8:28-30

"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa... förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Buden

Med Gud vid vår sida kan inget hindra oss

Romarbrevet 8:31

"Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?"

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Inget kan skilja oss från Kristi kärlek

Romarbrevet 8:35, 38-39

"Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?... Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Vem är en sann Israelit?

Romarbrevet 9:6-8

"Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn... Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande."

Att bli "Guds barn" eller "Abrahams efterkommande", dvs bli en del av Israels hus, har inte så mycket med din härkomst att göra. Det handlar mer om att sluta förbund med Gud. Då blir du "löftets barn" .

Nyckellära: Frälsningsplanen, Buden

Rättfärdighet (frälsning) kommer genom Guds nåd när vi tror på Kristus

Romarbrevet 9:31-32

"Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar."

Romarbrevet 10:3-4

"De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror."

Romarbrevet 11:6

"Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd."

Många av de judar som blev kristna försökte fortfarande vinna frälsning genom Moselagen. Men det är omöjligt, för hur många goda gärningar man gör eller bud man håller, så kan man inte hålla alla buden eftersom vi alla syndar. Det är därför tron på Kristus är så viktig. Han är den enda som kan verkligen frälsa oss och göra oss rena (rättfärdiga inför Gud). Vi kan aldrig förtjäna vår frälsning. Endast Kristi nåd kan ge oss detta - och nåden kommer av att vi tror på Guds Son. Men, som Paulus säger, vi försöker ända hålla buden som ett tecken på att vi älskar Gud och tror på hans Son. Vi bör alltså göra goda gärningar, men de måste följa som ett resultat av vår tro. Som Jakob säger: Tro utan gärningar är död (Jak 2:17).

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Blir man frälst om man bara bekänner att Jesus är Herren?

Romarbrevet 10:9-10, 13

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst... Ty 'var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst'."

Det finns många kristna som använder denna vers för att bevisa att man inte behöver göra något annat än att erkänna att Jesus är Messias för att bli frälst. Men de har tyvärr misstolkat Paulus budskap och ignorerat vad Paulus sa för övrigt. Paulus menade att bekännandet av Kristus måste vara grunden i vår tro, det som banar vägen till vår frälsning. Men ingen blir automatiskt frälst bara för att man men "munnen" bekänner Kristus. Jesus själv säger: "Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja" (Matt:7:21) Paulus skriver att gärningar är viktiga: "Gud skall ge var och en efter hans gärningar"; "härlighet... över var och en som gör det goda"; "lagens görare skall förklaras rättfärdig" (Rom 2:6, 10, 13). Paulus ställer frågan om vi ska strunta i Guds lag (moselagen) bara för att vi nu tror på Kristus. Inte alls, svarar han. "Vi upprätthåller lagen" (Rom 3:31). Med andra ord, på grund av vår tro och vår kärlek till Gud gör vi allt för att hålla hans bud. Som Jakob säger: Tro utan gärningar är död (Jak 2:17).  Men Paulus grundtanke är alltså att utan Kristus kan vi aldrig få frälsning. Man kan alltså inte frälsa sig själv eller tro att man förtjänar sin frälsning som många av de judekristna i Rom trodde (Rom 4:4-5). 

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Varför missionärsarbete är så viktigt

Romarbrevet 10:13-15

"Ty 'var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst'. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: 'Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet'.

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Hur kan vi offra våra kroppar till Gud?

Romarbrevet 12:1-2

"Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud - er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Goda levnadsregler för Guds folk

Romarbrevet 12:9-21

"Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.  Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: 'Min är hämnden, jag skall utkräva den', säger Herren. Men 'om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud'. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Lyd landets regering och var goda samhällsmedborgare

Romarbrevet 13:1-7

"Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom... Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda... Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa... en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt... Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

I liv och död lever vi för Herren

Romarbrevet 14:7-9

"Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda."

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

Var eniga i Kristus

Romarbrevet 15:5-6

"Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Buden

Se upp för dem som vill skapa splittring i kyrkan

Romarbrevet 16:17-18

"Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor."

Nyckellära: Förvärva andlig insikt, Prästadömet och prästadömsnycklar

Please reload

Video

STV 24: Romarbrevet 8-16

(32:43) OM PAULUS, LUTHER, TRO OCH GÄRNINGAR (Del 2) Det kanske blir mycket kring detta ämne, men jag vill skapa en medvetenhet om ämnet eftersom det är så viktigt att förstå. Jag hoppas att ni i hemmet och klassen funderar över innebörden av följande frågor: 1. Vad betyder det att ha tro på Gud? 2. Hur kan Guds nåd verka i mitt liv?

Please reload

bottom of page