Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Prästadömet och prästadömsnycklar":

Matteus 16:15–19.  Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna himmelrikets nycklar.​

Andra Nyckelskriftställen om "Prästadömet och prästadömsnycklar":

L&F 13:1; L&F 42:11; L&F 107:8; L&F 121:36, 41–42. 

Andra Skriftställen:

Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20 

Veckans läsning

Måndag 20 feb

Seminarie TV 24

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 21 feb

Romarbrevet 8      Läs   Lyssna

Romarbrevet 9      Läs   Lyssna

Romarbrevet 10    Läs   Lyssna

Romarbrevet 11    Läs   Lyssna

Torsdag 23 feb

Romarbrevet 12    Läs   Lyssna

Romarbrevet 13    Läs   Lyssna

Romarbrevet 14    Läs   Lyssna

Fredag 24 feb

Romarbrevet 15    Läs   Lyssna

Romarbrevet 16    Läs   Lyssna

Please reload

OBS! Vecka 7-10 är det sportlovstider. Anpassa schemat lokalt. 
Elevbok, 
s. 115-120
Lärarhandledn.
s . 576-585
ROMARBREVET 8-16
Vecka 8
20-24 feb 2017

Bakgrund

Romarbrevet är det längsta av Paulus brev och anses av många vara hans viktigaste brev. Det här brevet innehåller den mest fullständiga förklarningen av läran om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus i stället för efterlevnad av moselagen. Det innehåller många lärdomar om frälsning och den praktiska tillämpningen av de här lärdomarna i det dagliga livet. När du studerar den här boken kan du få en djupare uppskattning för Jesu Kristi försoning och för det hopp och den frid som alla människor kan finna i Kristus.

Paulus beskriver välsignelsesrna av att vara andligt pånyttfödd

Romarbrevet 8-11

Paulus undervisade om välsignelser som kommer från att vara andligt pånyttfödd och att underkasta sig vår himmelske Faders vilja. Han undervisade också om hur Israel förkastade Guds förbund och om att sprida evangeliet bland hedningarna. 

Paulus råder kyrkans medlemmar att offra sina liv till Gud och stifta fred

Romarbrevet 12-16

Paulus lärde kyrkans medlemmar i Rom att frambära sina kroppar som levande offer till Gud och att lyda Guds befallningar. Paulus lärde också de heliga hur de skulle befrämja fred när tvister uppstod. I slutet av det här brevet varnade Paulus för dem som försöker bedra. 

Please reload

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 8-11): Prästadömet och prästadömsnycklar

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Lev efter Anden och få frid

Romarbrevet 8:5-6, 9

"De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet, men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden. Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid... Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse, Buden

Liksom Kristus ska vi uppstå

Romarbrevet 8:11

"Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi är Guds barn och Kristi medarvingar

Romarbrevet 8:15-17

"Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: 'Abba!Fader!'  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Äktenskap och familj

Dagens lidanden är små jämfört med vår framtida härlighet

Romarbrevet 8:18

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Anden hjälper oss i vår bön

Romarbrevet 8:26-27

"Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

De som älskar Gud blir lik Kristus och förhärligade

Romarbrevet 8:28-30

"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa... förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Frälsningsplanen, Buden