top of page

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Profeter och uppenbarelse":

Joh 15:16. Herren har kallat sins apostlar.

Ef 2:19–20. Kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund. 

Ef 4:11–14. Apostlar och profeter hjälper att fullkomliggöra de heliga.

Andra Nyckelskriftställen om "Profeter och uppenbarelse":

Jer 1:4–5; Hes 3:16–17; Amos 3:7; Joh 15:16; L&F 1:37–38; L&F 21:4–6

Andra Skriftställen:

Abr 3:22–23; Matt 16:15–19; 2 Tim 3:15–17; 2 Ne 32:3; L&F 8:2–3; L&F 76:22–24.

Veckans läsning
OBS! Vecka 7-10 är det sportlovstider. Anpassa schemat lokalt. 
 
Romarbrevet 1-7 (v 7)

Måndag 13 feb

Seminarie TV 23

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 14 feb

Romarbrevet 1    Läs   Lyssna

Romarbrevet 2    Läs   Lyssna

Romarbrevet 3    Läs   Lyssna

Onsdag 15 feb

Romarbrevet 4    Läs   Lyssna

Romarbrevet 5    Läs   Lyssna

Fredag 17 feb

Romarbrevet 6    Läs   Lyssna

Romarbrevet 7    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 111-115
Lärarhandledn.
s . 560-571
ROMARBREVET 1-7
Vecka 7
13-17 feb 2017

Bakgrund

Romarbrevet är det längsta av Paulus brev och anses av många vara hans viktigaste brev. Det här brevet innehåller den mest fullständiga förklaringen av läran om rättfärdiggörelse genom tro på Jesus Kristus i stället för efterlevnad av moselagen. Det innehåller många lärdomar om frälsning som är viktiga att tillämpa i det dagliga livet. När du studerar den här boken kan de få en djupare uppskattning för Jesu Kristi försoning och för det hopp och frid som alla människor kan finna i Kristus.

Romarbrevet skrevs av Paulus till de heliga i Rom mot slutet av hans missionsresor. Han skrev till de heliga i Rom för att förbereda dem på sin ankomst, för att förtydliga och försvara sin undervisning, samt för att befrämja enighet mellan judiska och hedniska medlemmar i kyrkan. Rom – det romerska rikets huvudstad – var genomsyrad av världsliga filosofier och måste ha varit en svår plats att predika Jesu Kristi evangelium på. 

Rättfärdiggörelse (att bli ren inför Gud) kommer genom vår tro

Romarbrevet 1-3

När vi får ett vittnesbörd om att Jesu Kristi evangelium har kraft att frälsa oss, skäms vi inte för att dela med oss av det till andra. Alla ansvariga människor syndar och är i behov av Guds förlåtelse. Genom att acceptera och tro på Jesu Kristi försoning, kan hela människosläktet rättfärdiggöras och få frälsning. 

Paulus undervisar om hur man blir fri från synd och får evigt liv

Romarbrevet 4-7

Av Paulus undervisning till de heliga i Rom lär vi oss att vi rättfärdiggörs av nåd genom tro och gärningar. Dessutom  följande sanningar: Nedsänkningsdop kan symbolisera hur vi dör från synd och får ett nytt andligt liv. Om vi ger efter för synd blir vi syndens tjänare. Om vi ställer oss själva i Guds tjänst kan vi bli fria från synd och få gåvan av evigt liv. 

Please reload

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 5-7): Profeter och uppenbarelse

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Skäms inte för evangeliet!

Romarbrevet 1:16

"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Den rättfärdige lever av tro

Romarbrevet 1:17

"Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva av tro'."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Paulus fördömmer homosexuellt handlande

Romarbrevet 1:26-28

"Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Äktenskap och familj, Buden

Välsignelser för de som GÖR det goda

Romarbrevet 2:6-7, 10

"[Gud] skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet... men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken..."

Romarbrevet 2:13

Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Video

STV 23: Romarbrevet 1-7

OM PAULUS, LUTHER, TRO OCH GÄRNINGAR (Del 1). Tankar och undervisning av Louis Herrey relaterat till Romarbrevets budskap om tro och gärningar. (25:27)

Romarbrevet 1-4 förklarad

"The Bible Project" ger en sammanfattning av vad Paulus vill lära ut i början av sitt brev till Romarna. (7:36)

Barn förklarar vad dop är och varför det är viktigt

(Romarbrevet 6) Varför är dopet viktigt? (3:13)

Please reload

bottom of page