top of page
                Registrering: Läsåret 2016-17  Nya testamentet
Varför Grundläggande läror?
 

Grundläggande läror bör betonas i både seminariets och institutets klasser. Lärare ska hjälpa eleverna identifiera, förstå, tro på, förklara och tillämpa evangeliets grundläggande läror. Det hjälper eleverna att stärka sina vittnesbörd och att öka sin uppskattning för Jesu Kristi återställda evangelium. När eleverna studerar de här lärorna hjälper det dem också att vara bättre förberedda på att undervisa andra om de här viktiga sanningarna.

 

De flesta av Seminariets och Institutets 100 nyckelskriftställen valdes ut för att stärka elevernas förståelse av grundläggande läror. De flesta av skriftställena som listas i de olika lärorna här nedan är nyckelskriftställen. De togs med för att visa sambandet mellan dem och de grundläggande lärorna.

Skriv ut pdf av Grundläggande läror

En uppmaning till lärare
 

När lärare personligen studerar och förstår de grundläggande lärorna så kan de mer naturligt hänvisa till och bära vittnesbörd om dem medan de undervisar, utan att för den sakens skull avledas från kursplanen. Läraren bör noggrant och konsekvent uppmärksamma dessa läror allteftersom de på ett naturligt sätt kommer fram i skrifterna och i studiekursen. På det sättet blir de grundläggande lärorna en påminnelse om att inrikta sig på de eviga sanningar som är av störst betydelse för eleverna och att betona dem under hela studiekursen. 

 

Det förväntas inte att en elev förstår och tar till sig allting på en gång. Herren undervisar sina barn ”rad på rad, bud på bud” (L&F 98:12). Lärare och elever bör inse att förståelsen för dessa läror är en process som pågår under seminariets fyra år och som fortsätter under åren i institutet.

bottom of page