top of page
Veckans läsning
Vecka 47
21-15 nov 2016
LUKAS 22-24

Bakgrund

Jesus har kommit till Jerusalem med sina lärjungar för sista gången. Han har undervisat folket och judarnas skriftlärda under ett par dagar samt botat sjuka. Nu återstår de sista dagarna av hans liv. Allt är förberett för den sista påskalammsmåltiden där Jesus instiftar den första nattvarden (sakramentet), följt av lidandet i Getsemane, fängslandet och plågsamma förhör, korsfästelsen och till slut uppståndelsen när Jesus visas sin förhärligade kropp för lärjungarna.

 

Viktiga händelser / undervisning i Lukas 22-24

 • Onda anslag mot Jesus (22). Judas Iskariot planerar att överlämna Jesus åt översteprästen.

 • Den sista måltiden (22). Jesus äter sin sista påskalammsmåltid med sina lärjungar och instiftar nattvarden (bröd och vin till minne av Jesu kropp och blod).

 • Petrus förnekelse (22). Vid måltiden förutsäger Jesus att Petrus kommer att förneka honom, vilket senare också sker när Jesus sitter fängslad.

 • Getsemane (22). I denna örtagård börjar Jesus sitt försoningsverk genom att ta på sig hela mänsklighetens synder, sjukdomar och svagheter. Smärtan får honom att blöda ur varje por.

 • Jesus fängslas (22). Judas leder översteprästens soldater till Jesus som tar honom till fånga.

 • Det stora rådet (22). I judarnas högsta råd blir Jesus hånad och slagen samt falskt anklagad.

 • Förhör av Pilatus och Herodes (23). Judarnas äldste kan inte verkställa dödsdom mot Jesus, därför tar de honom till Pilatus, som förhör Jesus, sedan skickar honom vidare till Herodes.

 • Dödsdomen (23). Jesus skickas tillbaks till Pontus Pilatus som verkställer Jesu dödsdom.

 • Golgata (23). Jesus korsfästs på Golgata mellan två rövare.

 • Jesus dör och begravs (23). Jesus begravs i en klippgrav tillhörande Josef av Arimatea.

 • Uppståndelsen (24). Änglar meddelar kvinnorna vid den tomma graven att Jesus uppstått.

 • Emmausvandrarna (24). Jesus visar sig för två efterföljare på vägen till Emmaus.

 • Jesus visar sig för lärjungarna (24). Efter att först ha trott sig se ett ande förklarar Jesus för dem att en ande inte har kött och ben som han hade. De vidrör honom och fröjdas stort.

 • Himmelsfärden (24). Jesus välsignar sina lärjungar och far upp i himlen.

Nyckelpersoner

 • Judas Iskariot. Den av Jesu apostlar som förråder Jesus och överlämnar honom till översteprästen för en betalning av trettio silvermynt.

 • Pontus Pilatus. Den romerska ståthållaren av Judéen. Han verkställde Jesu dödsdom (trots att han finner Jesus oskyldig, men fruktar det uppror som annars skulle följa).

 • Herodes. Judarnas kung som lät halshugga Johannes Döpare. Han förhör Jesus, men Jesus tiger inför honom (den enda person som Jesus har vägrat tala till).

 • Joseph av Arimatea. Rådsherren som sympatiserar med Jesus och som ombesörjer hans begravning.

Måndag 21 nov

Seminarie TV 13

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 22 nov

Lukas 22     Läs     Lyssna

Onsdag 23 nov

Lukas 23     Läs     Lyssna

Fredag 23 nov

Lukas 24     Läs     Lyssna

Please reload

Den uppståndne Kristus
Judas Iskariot förråder Jesus
Pontus Pilatus förhör Jesus
Den sista måltiden
Nyckelläror

Sök alltid efter skriftställen som kan förklara evangeliets Nyckelläror. Håll extra utkik denna veckan på verser som har med Jesu Kristi försoning att göra?

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

"Gör detta för att minnas mig​." (22:19)
Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, 
och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden. (22:44)
"Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör." (23:34)

MISSA INTE !

Nyckelskriftställen

Veckans nyckelskriftställe: Lukas 24:36-39

Nyckellära: Jesu Kristi försoning

"Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: 'Frid vare med er.' Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.' "

Alla nyckelskriftställen som belyser nyckelläran: Jesu Kristi försoning

 • Jesaja 53:3–5

 • Matteus 11:28–30

 • Lukas 24:36–39

 • Jakobs brev 2:17–18

 • Mosiah 3:19

 • Alma 7:11–13

 • Alma 34:9–10

 • Helaman 5:12

 • Ether 12:27

 • L&F 18:10–11

 • L&F 19:16–19

 • L&F 58:42–43

"Brann inte våra hjärtan när han talade med oss..." (24:32)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Första sakramentet

Lukas 22:19-20

"Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: 'Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig.' På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: 'Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er.' "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Tjänaren är den störste i Guds rike

Lukas 22:26-27

"Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Bön - ett motgift mot frestelse

Lukas 22:40, 46

"Be att ni inte kommer i frestelse... Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Jesu lidande i Getsemane

Lukas 22:41-44

"Och han gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: 'Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din.' Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus är Messias, Guds Son

Lukas 22:66-71

"När det blev dag, samlades folkets äldste, både överstepräster och skriftlärda. De lät föra honom inför sitt råd och frågade: 'Är du Messias, så säg det!' Han svarade dem: '...Men härefter skall Människosonen sitta på Guds, den Allsmäktiges, högra sida.' Då frågade alla: 'Är du alltså Guds Son?' Han svarade dem: 'Ni själva säger att Jag Är.'  71 De sade: 'Behöver vi något mer vittnesmål? Vi har själva hört det från hans egen mun.' "

Att Jesus såg sig själv som Guds Son, Messias, var en allvarlig hädelse enligt judarnas ledare. När Jesus dessutom säger att han är "Jag Är" (självaste namnet på Gud, Jehova, i Gamla testamentet) tar de honom genast till Pontus Pilatus som är den enda som kan utfärda en dödsdom.

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Jesus är judarnas konung

Lukas 23:3

"Pilatus frågade honom: 'Är du judarnas konung?' Jesus svarade: 'Du själv säger det.' "

Lukas 23:38

"Över honom [på korset] fanns det också ett anslag: 'Detta är judarnas konung.' "

Johannes 19:21

"Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: 'Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.' Pilatus svarade: 'Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.' "

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Jesus förlåter soldaterna som korsfäster honom

Lukas 23:33-34

"Och när de kom till den plats som kallas Huvudskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Men Jesus sade: 'Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.' Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus sista frestelse övervinns med oändlig kärlek

Lukas 23:35-37

"Folket stod där och såg på. Men medlemmarna i Stora rådet hånade honom och sade: 'Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.' Även soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sade: 'Om du är judarnas konung, så hjälp dig själv.'

Jesus motstod hans sista frestelse i livet: att rädda sig själv. Trots påtryckningar från bespottande åskådare att visa sin makt - vilket han enkelt kunde ha gjort - fullföljde han sin mission som enligt Faderns frälsningsplan var planerad från begynnelsen. Hade Jesus valt att rädda sig själv hade vi varit förlorade. Han stannade kvar på korset och led döden på grund av sin oändliga kärlek för oss och sin himmelske Fader.

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Anden lever vidare efter döden

Lukas 23:42-43

"[En av brottslingarna på korset] sade: 'Jesus, tänk på mig, när du kommer till ditt rike.' Jesus svarade: 'Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.'

I skrifterna används ordet paradis på olika sätt. Det kan betyda en fridfull och lycklig plats avsedda för de trofasta. Men det kan också betyda andarnas värld. Enligt Joseph Smith var det förmodligen detta som Jesus menade, att brottslingen inte automatiskt skulle bli frälst, utan att hans ande skulle fortsätta att leva och sedan, som vi tror, få undervisning om evangeliet i andevärlden. 

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Han har uppstått!

Lukas 24:5-8

"Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade: 'Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.' Då kom de ihåg hans ord."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

När Jesus talar till oss genom skrifterna brinner våra hjärtan

Lukas 24:30-32

"Och när han låg till bords med dem, tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: 'Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?' "

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Nyckelskriftställe: Uppståndne Jesus har har kropp av kött och ben

Lukas 24:36-39

"Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade: 'Frid vare med er.' Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande.  Men han sade till dem: 'Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Forna profeter vittnade om Kristi försoning

Lukas 24:44-47

" 'Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.' Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.  Och han sade till dem: 'Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Apostlarna tillbad Jesus

Lukas 24:50-53

"Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen.  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

Detta är ett intyg på att Jesus Kristus är en fullvärdig medlem av himlens råd, Gudomen, med samma makt och myndighet som Fader besitter.

Nyckellära:  Gudomen

Alltid i templet

Lukas 24:53

"[Efter Jesu himmelsfärd var lärjungarna] alltid i templet och prisade Gud."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Please reload

Video

Seminarie TV 13: Lukas 21-24

(11:30)  Ett klassiskt avsnitt av Seminarie TV. Skapat och presenterat av Västra Frölundas seminarium. Med inslag av fd Äldste Ingvar Olsson och fd biskop Fabrice Angelini

Jesus varnar Petrus och ber i Gethsemane

(Lukas 22:31-34)(4:48)

Jesus visar sig för Emmausvandrarna

(Lukas 24:13-33)(3:33)

Den uppståndne Herren visar sig för sina lärjungar

(Lukas 24:36-41, 44-49)(2:19)

Please reload

bottom of page