top of page
Vad krävs för att få godkänt i kursen Mormons bok
christ in america.webp

1. Närvaro

För att gå godkänt för årets läskurs behöver eleven vara närvarande på minst 75% av seminariets dagliga lektioner.

Det innebär i praktiken: Eftersom seminariet är ett dagligt studieprogram med lektioner fem dagar i veckan, då behöver eleven vara närvarande på minst fyra av dessa dagar.

bible.jpeg

2. Läsning

För att gå godkänt för årets läskurs behöver eleven också ha läst följande kapitel i Mormons bok.

Vårterminen 2024

1 Nephi 1, 8, 11

2 Nephi 9:1-29

Mosiah 2-5

Alma 5, 7

Höstterminen 2024

Alma 32-34

3 Nephi 11, 15-21

Moroni 10

Detta är minikravet, men lärare bör även uppmuntra sina elever att sätta individuella läsmål mål och hjälpa dem att uppnå dessa. De bör vidare  uppmuntra eleverna att läsa de stycken som de tilldelas genom Kom och följ mig under seminarieveckan, antingen själva eller med sina familjer. De uppmuntrar också eleverna att ständigt studera Mormons bok, själva eller med sina familjer.

3. Kunskapsutvärdering

Kunskapsutvärderingen, som brukade vara en individuell utvärdering, är numera en grupputvärdering som görs i klassrummet. Den ska tillse att eleverna har lärt sig det presenterade innehållet.

De som har bemästrat innehållet kan hjälpa andra så att alla får möjligheten att fördjupa sin förståelse.

De delar av utvärderingen som handlar om tro och tillämpning kommer fortfarande att vara en individuell övning som är ämnad att skapa ett tillfälle till självreflektion.

bottom of page