Veckans läsning
Elevbok, 
s. 79-82
Lärarhandl.
s . 360-387
Vecka 50
12-16 dec 2016
JOHANNES 9-12

Måndag 12 dec

Seminarie TV 16

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 13 dec

Johannes 9    Läs     Lyssna

Onsdag 14 dec

Johannes 10    Läs     Lyssna

Torsdag 15 dec

Johannes 11    Läs     Lyssna

Fredag 16 dec

Johannes 12    Läs     Lyssna

Please reload

Bakgrund

Jesus fortsätter sin undervisning bland folket, bland annat att de borde se honom som sin "Gode Herde". Han hade tidigare sagt att han också är "Världens Ljus" och att all makt är given honom från Fader. Nu får folket se bevis på det när han botar en blind man samt uppreser Lasaros från det döda. Till sist rider han in i Jerusalem på ett åsneföl, i förberedelse för sitt försoningsverk.

Jesus botar en blindfödd man

Johannes 9

Har du någonsin gått vilse eller varit utan ljus mitt i natten? Hur skulle du vilja beskriva dina känslor? Herrens mission var att lysa upp en förmörkad värld. Han öppnade bokstavligen ögonen på en blindfödd man, vilket var en symbol för kraften i hans mission. Ser du i Johannes 9 hur människor såg bara mörker trots att ”världens ljus” sken på dem?

Jesus Kristus är den Gode Herden

Johannes 10

Goda herdar kändes igen på det trofasta sätt varpå de tog hand om och beskyddade sina får. I Johannes 10 kan du läsa om hur Jesus använde välkända tankar om får och herdar för att undervisa om sitt förhållande till sina efterföljare. Dessutom får vi också veta vad Jesus sade om dem som vägrade att ta emot hans lärdomar och försökte fördöma honom. 

Lasaros uppväcks från de döda

Johannes 11

Jesus sa till dem som inte trodde på hans ord att hans verk vittnade om vem han var (se v 25, 32, 37–38). Uppväckandet av Lasaros från de döda var kanske den bästa möjligheten för de otroende att få ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var deras Messias. Johannes berättelse vittnar inte bara om Jesu makt utan också om hans kärlek och omtanke.

Jesu sista offentliga vittnesbörd

Johannes 12

Maria, Lasarus syster, smörjer Jesu fötter som en förberedelse för hans närstående begravning. Han rider in i Jerusalem på ett åsneföl. Inför folket bär han sitt sista vittnesbörd om att han är ljuset sänt till världen. Och åter igen vittnar han om att det är Fadern som har sänt honom; de som ser Jesus ser också Fadern.

Please reload

Jesu Kristi försoning

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 47-51.

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • förvärva andlig insikt

 • gudomen

 • frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • återställelsen

 • profeter och uppenbarelse

 • prästadömet och prästadömsnycklar

 • förrättningar och förbund

 • äktenskap och familj

 • buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckelläror

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om Jesu Kristi försoning

 • Matteus 11:28–30. Om vi kommer till Jesus Kristus lättar han våra bördor och ger oss vila.

 • Lukas 24:36–39. Jesus Kristus uppstod med en kropp av kött och ben.

 • Jakobs brev 2:17–18. Tro utan gärningar är död.

Andra Nyckelskriftställen om Jesu Kristi försoning

Jesaja 1:18; Jesaja 53:3–5; Mosiah 3:19; Alma 7:11–13; Alma 34:9–10; Helaman 5:12; Ether 12:27; L&F 18:10–11; L&F 19:16–19; L&F 58:42–43.

Andra verser om Jesu Kristi försoning

Joh. 14:6; 2 Nephi 25:23, 26; L&F 19:23; L&F 76:40–41.

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Bara Gud kan rädda oss från svåra situationer

Johannes 9:1-3

"När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: 'Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?' Jesus svarade: 'Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.' "

Vi lär oss två saker här: 1) Vi ska inte döma andra som hamnat i en svår situation; 2) Ibland händer det svåra saker i livet som endast Gud, genom försoningen, kan rädda oss från. Han är den enda som kan hjälpa oss att "se" igen.

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Kristus är Världens Ljus

Johannes 9:5

"När jag är i världen, är jag världens ljus."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Jesus öppnar våra ögon

Johannes 9:24-25, 30, 32-33

"De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: 'Ge Gud äran! Vi vet att [Jesus] är en syndare.' Han svarade: 'Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser... Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon!.. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.' "

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Hur vet man om en profet kommer från Gud?

Johannes 9:32-33

"Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen [Jesus] inte vore från Gud, kunde han ingenting göra."

På samma sätt som detta är ett enkelt test att avgöra om Jesus vara sänd av Gud kan man tillämpa samma princip på profeter: Det finns inga goda gärningar eller mirakel de kan utföra om inte Gud är med dem. Till exempel, Joseph Smith skulle aldrig kunna översätta Mormons bok - som ur mänsklig synvinkel var omöjligt - om inte Gud var med honom.

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Tror du på Människosonen?

Johannes 9:32-33

"Tror du på Människosonen?' Han svarade: 'Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.' Jesus sade: 'Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.' Då sade mannen: 'Jag tror, Herre.' "

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

På vilka sätt är Jesus den Gode Herden?

Johannes 10: 1-16

Hur är en sann herde? På vilket sätt borde han ta hand om dina får? Jesus förklarar på vilka sätt han är den sanne och Gode Herden:

(3) "...fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem." 

(4) "När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst."

(7-9) "Jag är dörren till fåren... Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete." 

(10) "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." 

(11) "Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren."

(14) Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

På vilka sätt är vi sanna får?

Johannes 10:26-28

"Men ni [fariséer och skriftlärda] tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Vilka är Jesu "andra får" som också ska höra hans röst?

Johannes 10:16

"Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde."

Vilka är dessa andra får? Jesus ger själv svaret när han besöker nephiterna efter sin uppståndelse: "Och sannerligen säger jag er att ni är de om vilka jag sade: Andra får har jag, som inte hör till den här hjorden. Också dem måste jag leda, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde." (3 Nephi 15:21)

Inte nog med detta, Jesus säger att det till och med finns fler "andra får": "Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Men jag har fått en befallning av Fadern att jag skall gå till dem, och att de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem." (3 Nephi 16:1-3)

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning