Veckans läsning

Måndag 9 jan

Seminarie TV 18

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 10 jan

Johannes 17    Läs     Lyssna

Johannes 18    Läs     Lyssna

Johannes 19    Läs     Lyssna

Onsdag 11 jan

Johannes 20    Läs     Lyssna

Johannes 21    Läs     Lyssna

Torsdag 12 jan

Kunskapsutvärdering (prov)

Fredag 13 jan

Kunskapsutvärdering (prov)

Please reload

Elevbok, 
s. 86-89
Lärarhandledning
s . 434-457
Vecka 2
9-13 jan 2017
JOHANNES 17-21

Under den sista veckan av hans liv har Jesus kommit till Jerusalem med sina lärjungar. Den sista kvällen tillsammans undervisar Jesus om deras ansvar att älska varandra och om den Helige Andens uppgift att vittna om Kristus. Jesus berättar också att han kommer att lida döden. Nu, i veckans läsning, har stunden kommit. Vi läser om Jesu pina i Getsemane, flertalet våldsamma förhör, korsfästelsen och till slut uppståndelsen. 

Jesu bön för oss i Getsemane örtagård

Johannes 17

Innan Frälsaren led i Getsemane, bad han sin stora förbön. Han bad att hans lärjungar och alla som följer honom skulle lära känna sin himmelske Fader och få evigt liv (Nyckelskriftställe, vers 3), och att de skulle vara ett med honom och hans Fader. När vi är ett med Gud, då först kommer andra tro på oss när vi predikar att Jesus verkligen var sänd av Fadern.

Jesus arresteras, förhörs och korsfästs

Johannes 18-19

När de judiska ledarna arresterat och förhört Jesus, överlämnade de honom till Pilatus för att prövas och dömas. Pilatus gick med på att Jesus korsfästes, fastän han blev övertygad om att Jesus var oskyldig. När Frälsaren hängde på korset bad han aposteln Johannes att ta hand om hans mor. När Jesus blivit korsfäst lades hans kropp i en grav. 

Jesus uppstår ur graven på tredje dagen

Johannes 20

Söndagen efter korsfästelsen, upptäckte Maria från Magdala den tomma graven och berättade om den för Johannes och Petrus som då sprang dit. Den uppståndne Kristus visade sig för Maria från Magdala och sedan för sina lärjungar.  

Den uppståndne Herren uppmanar lärjungarna att "föda hans får".

Johannes 21

Den uppståndne Herren uppenbarade sig för sina lärjungar när de fiskade. På stranden åt Jesus tillsammans med sina lärjungar och bad Petrus visa sin kärlek till Herren genom att föda hans får, det vill säga vara en sann herde för Jesu efterföljare. Jesus förutsade både Petrus martyrdöd och Johannes förvandling.

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

 • Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.

 • 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.

Andra Nyckelskriftställen om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Mose 7:18; Jesaja 29:13–14; Hesekiel 37:15–17; Daniel 2:44; Joseph Smith – Historien 1:15–20; L&F 1:30; L&F 135:3.

Andra verser om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Efesierbrevet 4:11–14; Jakobs brev 1:5–6

Nyckelläror

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Tidsutdelning, avfall och återställelse

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 47-51.

Nyckelskriftställen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv

att de känner dig,

den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." 

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Jag ber att de alla ska vara ETT, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänd mig." (Joh 17:21)
"Saliga är de som tror, fastän de inte ser."
(Joh 20:29)
Om du älskar mig, var en herde för mina får. (Joh 21:15-17)
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Evigt liv att KÄNNA Fadern och Sonen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning, Buden

Jesus vill att vi ska bli ETT

Johannes 17:11

"Jag är inte längre kvar i världen, men [lärjungarna] är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."

Johannes 17:21, 23

" Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss... jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett."

Här lär vi oss två saker. 1) Det viktigaste vi kan vara som Jesu efterföljare är att vara ETT, dvs vara eniga i tron. 2) Vi lär oss tydligt att Faderns och Sonens enighet inte har med en fysisk enhet som Treenighetsläran förespråkar, utan det handlar om att vara ett i hjärta och syfte.

Nyckellära:  Gudomen, Buden

Varför är det viktigt att vara ETT?

Johannes 17:21, 23

"Jag ber att de alla skall vara ett... för att världen skall tro att du har sänt mig... Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig."

Det är först när människor omkring oss ser att vi är ett med varandra och med Kristus, då kommer det att bättre förstå Kristi budskap och vilja dela evangeliet med oss.

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Video

Seminarie TV 18: Johannes 17-21

(31:18) ​ Liksom STV 17 är detta avsnitt inspelat på Kamratskapet (ungdomskonferens i kyrkan) i Alingsås, 2-5 jan 2013. Presenterad av olika ungdomar på konferensen. Budskap av President Kent Perciwall: Om konsten att lyssna. Nyckelskriftställe (Joh 17:3) av Stephanie Mattsson. Budskap av Mats Lundkvist: Att lära känna Kristus. Budskap av Annya Hägglund: Följ ingivelserna från Gud och bli ett med honom. Budskap av Ander Jelk: Varför är den uppståndne Kristus så viktig för oss?

Jesus i Getsemane

(Johannes 17) Jesus warnar Petrus för Satan. Han ber den överprästerliga bönen innan sitt lidande i Getsemane örtagård. (4:51)