1 NEPHI 8-14
Vecka 35
 
28 aug - 1 sep 2017

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Förvärva andlig insikt
(vårt fokus v 33-37)
Veckans läsning

Tisdag 29 aug

1 Nephi 8     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 8:21-33. Hur hindrade floden, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden människor i Lehis dröm från att äta eller njuta av frukten från livets träd. Vad skulle dessa hinder kunna utgöras av i vårt liv nu?

 • 8:21–33. På vilket sätt var ledstången av järn (Guds ord – bland annat skrifterna, profeters och andra inspirerade kyrkoledares ord, personlig uppenbarelse) – väsentlig för dem som lyckades äta av frukten?

 

1 Nephi 9     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 9:1-6.  Nephi visste inte varför Herren befallde honom att göra två olika uppteckningar. Varför är det viktigt att lyda Herren även när vi inte till fullo förstår hans avsikter?

Onsdag 30 aug

Förvärva andlig insikt 

OBS! Om onsdag är en hemstudiedag för er klass, byt dag så att denna lektion kan bli lärarledd. ​

Torsdag 31 aug

1 Nephi 10     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 10:17-19.  Vad önskade sig Nephi efter att han hört Lehi berätta om sin syn? Varför är det så viktigt att vi har en önskan i vårt hjärta? Hur är önskan grunden för vår tro?

1 Nephi 11     Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 11:11-36.  (1 Nephi 11:11-36) Nephi bad om att förstå vad Lehis dröm betydde. Till svar fick han se Kristus i en enastående syn. Vad mer fick Nephi se?

 • 11:21-24. En ängel hjälpte Nephi förstå uttydningen av livets träd. Vilka ord och uttryck användes för att beskriva trädet?

Fredag 1 sep

1 Nephi 12   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 12:14-19. Nephi ser nephiternas och lamaniternas framtid och vilka inflytanden som skulle påverka dem. Vad är innebörden av källan med orent vatten, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden?

1 Nephi 13   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 13:4-9.  Skriv upp vad som i allmänhet utmärker den stora och avskyvärda kyrkan. Hur kan du undvika att bli bedragen genom att känna igen utmärkande drag?

1 Nephi 14   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 14:10-14.  Vad profeterade Nephi om kyrkans medlemmar i de sista dagarna?

Please reload

Elevbok PDF
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Frukten på livets träd = Guds kärlek

1 Nephi 8:11-12

"... jag såg ett träd vars frukt var begärlig eftersom den gjorde människan lycklig... jag gick fram och åt av dess frukt... sötare än allt annat jag någonsin tidigare smakat... och dess vithet överträffade allt jag någonsin hade sett... fyllde den min själ med mycket stor glädje... mer begärlig än all annan frukt."

1 Nephi 11:21-23

"Förstår du vad trädet betyder som din far såg?... Ja, det är Guds kärlek som utgjuts i människobarnens hjärtan. Därför är den det mest begärliga av allt... och det mest glädjande för själen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Ledstången av järn = Guds ord

1 Nephi 8:19

"Och jag såg en ledstång av järn, och den sträckte sig längs flodens strand och ledde till trädet bredvid vilket jag stod."

1 Nephi 8:24 (30)

"... och de kom fram och grep tag i änden på ledstången av järn. Och de strävade framåt genom mörkrets dimma och klamrade sig fast vid ledstången av järn, ända till dess de kom fram och åt av trädets frukt."

1 Nephi 11:25

"...  ledstången av järn som min far hade sett var Guds ord som ledde till källan med levande vatten, eller till livets träd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Mörkrets dimma = frestelser

1 Nephi 8:23

"Och det hände sig att en mörkrets dimma uppstod, ja, en mycket tät mörkrets dimma, så att de som börjat gå på stigen gick vilse så att de vandrade bort och gick förlorade."

Nyckellära:  Buden

Stor och rymlig byggnad = världens högmod

1 Nephi 8:26-27

"... en stor och rymlig byggnad, och den stod liksom i luften, högt över marken. Och den var fylld med människor... och deras sätt att klä sig var utsökt. Och de föreföll håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten."

1 Nephi 11:35

"...den stora och rymliga byggnaden var världens högmod och den föll, och dess fall var mycket stort... Så skall alla... förgöras som kämpar mot Lammets tolv apostlar."

Nyckellära:  Buden

Bry dig inte om de som pekar finger

1 Nephi 8:33-34

"Och stor var skaran som gick in i den främmande byggnaden. Och sedan de kommit in i byggnaden pekade de hånfullt finger åt mig och även åt dem som åt av frukten. Men vi gav inte akt på dem...Ty alla som gav akt på dem hade avfallit."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Föräldrars kärleksfulla undervisning

1 Nephi 8:37

"Och [Lehi] förmanade dem sedan med en ömsint förälders hela känsla att de skulle hörsamma hans ord, så att Herren kanske skulle vara barmhärtig mot dem"

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj

Herren vet allt

1 Nephi 9:6

"Men Herren vet allt från begynnelsen. Därför bereder han en utväg att utföra alla sina verk bland människobarnen, ty se, han har all makt att uppfylla alla sina ord. Och så är det. Amen."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Lehi profeterar om Messias ankomst

1 Nephi 10:4-6

"Ja, sex hundra år från den tid då min far lämnade Jerusalem skulle Herren Gud uppresa en profet bland judarna – ja, en Messias...en världens Frälsare... profeterna... hade vittnat om dessa ting rörande denne Messias... Därför befann sig hela människosläktet i ett förlorat och i ett fallet tillstånd, och skulle evigt så förbli om de inte förlitade sig på denne Återlösare."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nephi ÖNSKADE att få ett vittnesbörd om Kristus - genom Anden

1 Nephi 10:17 (2:16; 11:1)

"... sedan jag, Nephi, hade hört alla min fars ord om det han sett i en syn, och likaså det han talade genom den Helige Andens kraft, den kraft som han fick genom tro på Guds Son – och Guds Son var den Messias som skulle komma – önskade jag, Nephi, att även jag skulle få se och höra och veta allt detta genom den Helige Andens kraft, vilken är Guds gåva till alla dem som flitigt söker honom..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning