1 NEPHI 8-14
Vecka 35
 
28 aug - 1 sep 2017

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Förvärva andlig insikt
(vårt fokus v 33-37)
Veckans läsning

Tisdag 29 aug

1 Nephi 8     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 8:21-33. Hur hindrade floden, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden människor i Lehis dröm från att äta eller njuta av frukten från livets träd. Vad skulle dessa hinder kunna utgöras av i vårt liv nu?

 • 8:21–33. På vilket sätt var ledstången av järn (Guds ord – bland annat skrifterna, profeters och andra inspirerade kyrkoledares ord, personlig uppenbarelse) – väsentlig för dem som lyckades äta av frukten?

 

1 Nephi 9     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 9:1-6.  Nephi visste inte varför Herren befallde honom att göra två olika uppteckningar. Varför är det viktigt att lyda Herren även när vi inte till fullo förstår hans avsikter?

Onsdag 30 aug

Förvärva andlig insikt 

OBS! Om onsdag är en hemstudiedag för er klass, byt dag så att denna lektion kan bli lärarledd. ​

Torsdag 31 aug

1 Nephi 10     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 10:17-19.  Vad önskade sig Nephi efter att han hört Lehi berätta om sin syn? Varför är det så viktigt att vi har en önskan i vårt hjärta? Hur är önskan grunden för vår tro?

1 Nephi 11     Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 11:11-36.  (1 Nephi 11:11-36) Nephi bad om att förstå vad Lehis dröm betydde. Till svar fick han se Kristus i en enastående syn. Vad mer fick Nephi se?

 • 11:21-24. En ängel hjälpte Nephi förstå uttydningen av livets träd. Vilka ord och uttryck användes för att beskriva trädet?

Fredag 1 sep

1 Nephi 12   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 12:14-19. Nephi ser nephiternas och lamaniternas framtid och vilka inflytanden som skulle påverka dem. Vad är innebörden av källan med orent vatten, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden?

1 Nephi 13   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 13:4-9.  Skriv upp vad som i allmänhet utmärker den stora och avskyvärda kyrkan. Hur kan du undvika att bli bedragen genom att känna igen utmärkande drag?

1 Nephi 14   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 14:10-14.  Vad profeterade Nephi om kyrkans medlemmar i de sista dagarna?

Please reload

Elevbok PDF
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Önskan + tro + begrundan = Andens närvaro

1 Nephi 11:1

"Ty det hände sig att sedan jag önskat få kunskap om det som min far hade sett, och då jag trodde att Herren kunde visa det för mig, fördes jag, medan jag satt och begrundade det i mitt hjärta, bort av Herrens Ande..."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Den Helige Anden har en människas gestalt

1 Nephi 11:11

"... jag talade nämligen till honom som en människa talar, ty jag såg att han var i en människas gestalt. Ändå visste jag att det var Herrens Ande, och han talade till mig som en människa talar med en annan"

Nyckellära:  Gudomen

Vad är Guds nedlåtelse?

Det är Guds Son som "stiger ned" från himlens tron och föds som människa, för att tjäna på jorden och till slut dö för hela mänskligheten. Se 1 Nephi 11:26-33

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

En sak vet vi - Gud älskar sina barn

1 Nephi 11:17

"Och jag sade till honom: Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelläror

Bakgrund till 1 Nephi 

När Lehi profeterar för folket i Jerusalem om deras ondska försöker de ta hans liv. Han flyr ut i vildmarken med sin familj. Efter tre dagar ber Lehi sina söner (Laman, Lemuel, Sam och Nephi) att återvända för att hämta mässingsplåtarna - dåtidens skrifter. De återvänder en andra gång för att hämta Ismaels familj, vars döttrar blir hustrur till Lehis och Sariahs söner. Under svåra omständigheter färdas de till platsen Ymnighet där Nephi leder arbetet med att bygga ett skepp. Tillsammans far de över haven till det utlovade landet. Under hela resan gör Laman och Lemuel uppror mot Gud, medan Nephi och Sam är trofasta.  Boken skrivs ca 570 f Kr, 30 år efter Lehis familj lämnade Jerusalem.

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Nyckelskriftställe

1 Nephi 3:7

 "Och det hände sig att jag, Nephi, sade till min far: 'Jag skall gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren inte ger människobarnen några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem.' "

 

Nyckellära: Buden

Nyckelskriftställen som förklarar nyckelläran Förvärva andlig insikt:

 • Ord 3:5–6. Förtrösta på Herren

 • Jes 5:20. Ve dem som kallar det onda gott. Joh 7:17. Gör du Guds vilja förstå du hans lära.

 • 1 Kor 2:5, 9–11. Vi lär känna Gud genom Anden.

 • 2 Tim 3:15–17. Skrifterna kan göra dig vis/frälst.

 • Jak 1:5–6. Om du brister i visdom, be till Gud.

 • 2 Ne 28:30. Gud ger oss insikt rad på rad.  

 • 2 Ne 32:3. Mätta dig med Kristi ord.

 • 2 Ne 32:8–9. Om vi ber helgar Gud oss. 

 • Mos 4:9. Tro på Gud och att han har all visdom.

 • Eth 12:6. Förvissning kommer efter tron prövats.

 • Mor 10:4–5. Anden uppenbarar all sanning.

 • L&F 6:36. Vänd er till Kristus i varje tanke.

 • L&F 8:2–3. Anden talar till förstånd och hjärta.

 • L&F 88:118. Sök lärdom genom studier och tro.

Andra Skriftställen:

 • Jeremia 1:4–5 

 • Amos 3:7 

 • Matteus 5:14–16

 • Matteus 16:15–19

 • Johannes 15:16

 • Johannes 17:3

 • Efesierbrevet 2:19–20

 • Efesierbrevet 4:11–14

 • 2 Nephi 2:27

 • Mosiah 18:8–10

 • 3 Nephi 18:15, 20–21;

 • Läran & förbunden 1:37–38

 • Läran & förbunden 18:15–16

 • Läran & förbunden 21:4–6 

Veckans filmer

STV 2: 1 Nephi 8-14

(20:53) Lehis familjs äventyr fortsätter. Lehi ser synen om Livets träd och dess underbara frukt. Presenterad av Louis Herrey. Budskap av Marcus Brändh och Daniel Blomberg.

Please reload

 

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215