Jesus Kristus och det eviga evangeliet - Höstterminen 2019
Registrering

Välkommen till höstterminen 2019 där vi kommer att studera en av institutets grundkurser: Jesus Kristus och det eviga evangeliet. Om du är unga vuxen, ålder 18-30, klicka på länken nedan för att registrera dig. OBS: Du behöver ditt LDS konto för att kunna logga in.

Registrering till kursen

Krav för godkänd kurs

För att få godkänt för läsårets kurs krävs det följande av dig som elev:

1. Läsa talen till varje lektion (se "Elevens läsuppgifter" under Studiematerial).

2. Vara närvarande på minst 75% av lektionerna.

3. Svara på frågorna under "Höj nivån på kunskapen" (se nedan). Detta görs på både höst- och vårterminen.

 

Höj nivån på kunskapen

Den här övningen består av studiefrågor som är viktiga komplement till ditt klassdeltagande och studier av det tilldelade materialet. Genom att arbeta på svaren på de här frågorna under kursens gång när du studerar, tillämpar, skriver ner och berättar om principer och lärosatser kan du stärka ditt vittnesbörd och fördjupa din omvändelse till Jesu Kristi evangelium.

 

Utifrån lärosatserna, principerna och informationen du har studerat och tillämpat under kursen svarar du på TRE av de följande sju frågorna. (Din lärare kan tilldela dig specifika frågor.) Ha förslagen i avsnittet ”Svar” nedan i åtanke när du formulerar ditt svar. Var redo att berätta vad du har studerat och tillämpat genom att ta med svaren till lektionen under de schemalagda repetitionerna. 

Frågor 

1. Hur har du lärt känna din Fader i himlen bättre? 

2. Vad har hjälpt dig att bättre förstå och lita på Jesus Kristus och hans försoning? 

3. Hur har ditt vittnesbörd om evangeliets återställelse stärkts? 

4. Vad har hjälpt dig att bli bättre kvalificerad för templets välsignelser? 

5. Vilka sanningar i den här kursen har välsignat ditt liv? 

6. Hur har du stärkt ditt vittnesbörd om __________? (Läraren anger principen eller läran för den här frågan.) 

7. Hur har ditt liv förbättrats tack vare att du har fördjupat din kunskap om__________? (Välj EN av följande läror.) 

• Gudomen 

• Frälsningsplanen 

• Jesu Kristi försoning 

• Återställelsen 

• Profeter och uppenbarelse 

• Prästadömet och prästadömsnycklar 

• Förrättningar och förbund 

• Äktenskap och familj 

• Buden 

Svar 

 

Som hjälp att komma igång, här kommer några förslag på tankar du kan ta med i dina svar: 

• Ange en lära som har blivit mer meningsfull för dig medan du har deltagit i den här kursen. 

• Förklara läran med egna ord, skriftställen eller levande profeters ord. 

• Berätta om en upplevelse nyligen när du har känt lärans kraft i ditt liv. • Berätta om hur din upplevelse har fördjupat din omvändelse till Kristi evangelium. 

Obs: Om du har särskilda behov, funktionshinder eller hälsorelaterade begränsningar, tala med din lärare så att han eller hon kan skapa de förutsättningar du behöver för att utföra övningen.

Studiematerial

Lärarhandledning

Lärarens hjälpmedel i lektionsförberedelser. Observera på schemat att vissa lektioner är ihopslagna till EN lektion.

Elevens läsuppgifter

Elevens hjälpmedel i lektionsförberedelser. Läsuppgifterna består av utvalda generalkonferenstal. Läsningen av talen är ett av kraven för godkännande av kurs.

Online-Institut

Har du svårt att fysiskt komma till en institutklass? Kom och var med oss på webben i så fall. Klassen möts  varje tisdag, kl 19:00-20:30. Kursen är Jesus Kristus och det eviga evangeliet. Ansök gärna om medlemskap i Facebook-gruppen "Online-Institut".

Saints (De Heliga)

Volym 1: Sanningens baner (1815-1846)

Läs den inspirerande berättelsen om män och kvinnor som gav allt för att bygga upp Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

In English

Please reload

Schema hösten 2019

v.36

(1) Jesus är den levande Kristus.

(2) Jesus Kristus är det centrala i hela mänsklighetens historia.

v.37

(3) Jehova och hans förjordiska verksamhet.

(4) Jehova skapade jorden.

v.38

(5) Jesus Kristus var gamla testamentets Jehova.

v.39

(6) Sinnebilder, skuggor och symboler för Jesus Kristus.

v.40

(7) Jesus Kristus - Guds enfödde son i köttet.

(8) Jesus Kristus uppfyllde all rättfärdighet.

v.41

(9) Frälsarens djupgående inflytande.

(10) Kom och följ mig.

v.42

(11) Jesus Kristus gick omkring och gjorde gott.

(12) Underverk längs vägarna i Palestina

v.43

(13) Jesus Kristus kallade tolv apostlar.

(14) Jesus Kristus är Messias.

v.44

(15) Jesus Kristus instiftade sakramentet.

(16) Frälsaren sonade alla människors synder.

v.45

(17) Frälsaren led och dog på Golgatas kors.

(18) Frälsaren verkade i andevärlden.

v.46

(19) Han har uppstått.

v.47

(20) Frälsaren betjänade sina "andra får".

(21) Jesus Kristus organiserade sin kyrka.

v.48

(22) Fadern och Sonen visade sig för Joseph Smith.

(23) Frälsaren återställde sitt prästadöme, sin kyrka...

v.49

(24) Han lever.

(25) Jesus Kristus ska en dag återvända.

v.50

(26) Jesus Kristus ska regera som... konung och döma världen.

(27) Jesus Kristus är världens ljus, liv och hopp.

v.51

(28) Ett personligt vittne om Jesus Kristus.

SEMINARIER & INSTITUT              Stockholms stavar och Umeå distrikt: Tel.  073-7763083             Göteborg och Malmö stavar: Tel. 070-7440215