top of page
Veckans läsning

Måndag 16 jan

Seminarie TV 19

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 17 jan

Apostlagärn. 1    Läs   Lyssna

Onsdag 18 jan

Apostlagärn. 2    Läs   Lyssna

Torsdag 19 jan

Apostlagärn. 3    Läs   Lyssna

Fredag 20 jan

Apostlagärn. 4    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 5    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 94-98
Lärarhandledning
s . 456-488
Vecka 3
16-20 jan 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 1-5

Vad är Apostlagärningarna?

Apostlagärningarna skrevs av Lukas, en lärjunge som färdades tillsammans med Paulus på hans missionsresor. Boken är en fortsättning av den uppteckning Lukas inledde i sitt evangelium och beskriver uppfyllelsen av den befallning som Jesus gav sina apostlar att predika evangeliet ”i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem” (Luk 24:47). Apostlagärningarna är inte en fullständig kyrkohistoria. Lukas ägnar sig huvudsakligen åt aposteln Paulus verksamhet samt några uppteckningar om Petrus och de andra apostlarna. Apostlagärningarna är den sista historiska skildringen i Nya testamentet. De andra böckerna innehåller brev och uppenbarelser från denna tid. 

Jesu himmelsfärd och ett fulltaligt apostlakvorum

Apostlagärningarna 1

Efter att ha undervisat sina lärjungar i 40 dagar uppsteg Jesus Kristus till himlen. Apostlarna och andra förenade sig i ödmjuk bön och vädjan. Genom inspiration kallades Mattias till att fylla vakansen i de tolv apostlarnas kvorum som uppstått vid Judas Iskariots förräderi och död.

Den Helige Anden utgjuts på pingstdagen, 3000 personer döps.

Apostlagärningarna 2

Lärjungarna fylldes av den Helige Anden på pingstdagen och välsignades med tungomålsgåvan när de predikade evangeliet. Petrus förkunnade att Jesus är både ”Herre och Messias” (Apg. 2:36) och uppmanade människor att omvända sig, bli döpta och ta emot den Helige Andens gåva. Omkring tre tusen människor omvändes och döptes den dagen.

Petrus botar en lam man och vittnar om Kristus

Apostlagärningarna 3

Vid tempelporten botade Petrus, i sällskap med Johannes, en man som hade varit lam från födseln. Petrus undervisade sedan människorna som hade bevittnat denne mans helbrägdagörelse. Han vittnade om Jesus Kristus, uppmuntrade dem att omvända sig och förutsade evangeliets återställelse i de sista dagarna. 

Apostlarna bestraffas av Stora rådet för sin predikan om Kristus

Apostlagärningarna 4-5

Petrus och Johannes arresterades efter att ha botat den lame mannen vid templet (se Apg. 3). Stora rådet befallde dem att sluta undervisa i Jesu namn. Men apostlarna fortsatte att predika och bota i Jesu namn. De arresterades igen och blev slagna för att de vägrade foga sig efter de judiska ledarnas befallningar. Kyrkans medlemmar levde efter helgelselagen, men två av dem dog till följd av att de hade ljugit för Petrus och för Gud. 

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

 • Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.

 • 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.

Andra Nyckelskriftställen om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Mose 7:18; Jesaja 29:13–14; Hesekiel 37:15–17; Daniel 2:44; Joseph Smith – Historien 1:15–20; L&F 1:30; L&F 135:3.

Andra verser om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Efesierbrevet 4:11–14; Jakobs brev 1:5–6

Nyckelläror

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Tidsutdelning, avfall och återställelse

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 2-4.

Nyckelskriftställen

Apostlagärningarna 3:19-21

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid."

 

Nyckellära:

Återställelsen

"Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig:
I Jesu Kristi, nasaréens namn: stig upp och gå!"
Apg 3:6
"När de hörde [predikan om Kristus], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.' "  (Apg 2:37-38)
Petrus vittnar kraftfullt om Kristus
"Jesus är 'stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.' Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."  (Apa 4:11-12)
"Man måste lyda Gud
mer än människor."
Apg 5:29
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)
Video

Jesus lever

Apostlagärningarna 1:3

"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi är Guds vittnen

Apostlagärningarna 1:8

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Återställelsen, Buden

Jesus ska komma tillbaka

Apostlagärningarna 1:10-11

"Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.' "

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Återställelsen

Genom inspiration får Mattias Judas plats i Apostlarnas kvorum

Apostlagärningarna 1:23-24

"Då ställde man fram två: Josef Barsabbas, som även kallades Justus, och Mattias. Och de bad: 'Herre, du som känner allas hjärtan, visa vilken av dessa två du har utvalt till att få den apostoliska tjänst som Judas lämnade för att gå till den plats som var hans.' De kastade lott mellan dem, och lotten föll på Mattias. Så blev han tillsammans med de elva räknad som apostel."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Den Helige Anden utgjuts på Pingstdagen

Apostlagärningarna 2:1-4

"När pingstdagen hade kommit... kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Den Helige Anden ska utgjutas i de sista dagarna

Apostlagärningarna 2:17-18

"Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: 'Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.' "

Nyckellära:  Gudomen, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse

Messias dog och uppstod enligt Guds plan

Apostlagärningarna 2:23-24, 36

"Efter Guds fastställda plan och beslut blev [Jesus] utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.  Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden... Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Omvändelse och dop - resultat av Andens påverkan

Apostlagärningarna 2:37-41

"När de hörde [predikan om Kristus], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva'... De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Helgelselagen och templet ger glädje och gemenskap bland kyrkans medlemmar

Apostlagärningarna 2:44-47

"Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Buden

Petrus botar en lam man - i kraft av Jesu Kristi namn

Apostlagärningarna 3:1-8, 16

"Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen... och Petrus sade: 'Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!' Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud...

Och genom tron på [Kristi] namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Prästadömet och prästadömsnycklar

Nyckelskriftställe - Återställelsen och Kristi andra ankomst förutsagd

Apostlagärningarna 3:19-21

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Återställelsen

Please reload

Seminarie TV 19: Apostlagärningarna 1-5

(22:46) ​ Presenterad av seminarieeleverna från Stockholm församling. Undervisning av Marcus Brändh. Budskap från President Hinckley. Film från Bible Videos.

Den Helige Anden utgjuts på pingstdagen

(Apg 2:1-13). "The Bible Series" illustrerar hur pingstdagen kunde ha sett ut. (4:39)

Petrus och Johannes botar en lam man

(Apostlagärningarna 3:1-8). Med myndighet från Jesus Kristus botar apostlarna en man som var lam från födseln. (3:22)

Petrus predikar och blir fängslad

(Apostlagärningarna 3:12-26; 4:1-3 ). Petrus och Johannes arresteras för att ha predikan om Kristus i Jerusalem. (2:51)

Petrus och Johannes blir dömda

(Apg 4:5-21 ). Petrus och Johannes predikar i Jesu Kristi namn och blir tagna till förhör i Stora rådet. (2:52)

Petrus och Johannes fortsätter att predika evangeliet

(Apg 5:12-42 ). Petrus och Johannes fortsätter att bota och predika i Jesu Kristi namn trots ansträngningar från judarnas Stora råd att stoppa dem. (5:39)

Please reload

bottom of page