Veckans läsning

Måndag 16 jan

Seminarie TV 19

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 17 jan

Apostlagärn. 1    Läs   Lyssna

Onsdag 18 jan

Apostlagärn. 2    Läs   Lyssna

Torsdag 19 jan

Apostlagärn. 3    Läs   Lyssna

Fredag 20 jan

Apostlagärn. 4    Läs   Lyssna

Apostlagärn. 5    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 94-98
Lärarhandledning
s . 456-488
Vecka 3
16-20 jan 2017
APOSTLAGÄRNINGARNA 1-5

Vad är Apostlagärningarna?

Apostlagärningarna skrevs av Lukas, en lärjunge som färdades tillsammans med Paulus på hans missionsresor. Boken är en fortsättning av den uppteckning Lukas inledde i sitt evangelium och beskriver uppfyllelsen av den befallning som Jesus gav sina apostlar att predika evangeliet ”i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem” (Luk 24:47). Apostlagärningarna är inte en fullständig kyrkohistoria. Lukas ägnar sig huvudsakligen åt aposteln Paulus verksamhet samt några uppteckningar om Petrus och de andra apostlarna. Apostlagärningarna är den sista historiska skildringen i Nya testamentet. De andra böckerna innehåller brev och uppenbarelser från denna tid. 

Jesu himmelsfärd och ett fulltaligt apostlakvorum

Apostlagärningarna 1

Efter att ha undervisat sina lärjungar i 40 dagar uppsteg Jesus Kristus till himlen. Apostlarna och andra förenade sig i ödmjuk bön och vädjan. Genom inspiration kallades Mattias till att fylla vakansen i de tolv apostlarnas kvorum som uppstått vid Judas Iskariots förräderi och död.

Den Helige Anden utgjuts på pingstdagen, 3000 personer döps.

Apostlagärningarna 2

Lärjungarna fylldes av den Helige Anden på pingstdagen och välsignades med tungomålsgåvan när de predikade evangeliet. Petrus förkunnade att Jesus är både ”Herre och Messias” (Apg. 2:36) och uppmanade människor att omvända sig, bli döpta och ta emot den Helige Andens gåva. Omkring tre tusen människor omvändes och döptes den dagen.

Petrus botar en lam man och vittnar om Kristus

Apostlagärningarna 3

Vid tempelporten botade Petrus, i sällskap med Johannes, en man som hade varit lam från födseln. Petrus undervisade sedan människorna som hade bevittnat denne mans helbrägdagörelse. Han vittnade om Jesus Kristus, uppmuntrade dem att omvända sig och förutsade evangeliets återställelse i de sista dagarna. 

Apostlarna bestraffas av Stora rådet för sin predikan om Kristus

Apostlagärningarna 4-5

Petrus och Johannes arresterades efter att ha botat den lame mannen vid templet (se Apg. 3). Stora rådet befallde dem att sluta undervisa i Jesu namn. Men apostlarna fortsatte att predika och bota i Jesu namn. De arresterades igen och blev slagna för att de vägrade foga sig efter de judiska ledarnas befallningar. Kyrkans medlemmar levde efter helgelselagen, men två av dem dog till följd av att de hade ljugit för Petrus och för Gud. 

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

 • Apostlagärningarna 3:19–21. Petrus profeterade om återställelsen.

 • 2 Tessalonikerbrevet 2:1–3. Avfallet förutsades.

Andra Nyckelskriftställen om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Mose 7:18; Jesaja 29:13–14; Hesekiel 37:15–17; Daniel 2:44; Joseph Smith – Historien 1:15–20; L&F 1:30; L&F 135:3.

Andra verser om "Tidsutdelning, avfall och återställelse":

Efesierbrevet 4:11–14; Jakobs brev 1:5–6

Nyckelläror

Nästan alla verser i skrifterna hjälper oss förstå evangeliets Nyckelläror. Ditt mål bör vara att flitigt studerar skrifterna så att du kan förstå, tro på, tillämpa och inte minst förklara dessa Nyckelläror för andra. 

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Tidsutdelning, avfall och återställelse

Även om alla Nyckelläror är viktiga studerar vi denna Nyckellära extra noggrant under veckorna 2-4.

Nyckelskriftställen

Apostlagärningarna 3:19-21

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid."

 

Nyckellära:

Återställelsen

"Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig:
I Jesu Kristi, nasaréens namn: stig upp och gå!"
Apg 3:6
"När de hörde [predikan om Kristus], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.' "  (Apg 2:37-38)
"Jesus är 'stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.' Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."  (Apa 4:11-12)
"Man måste lyda Gud
mer än människor."
Apg 5:29
Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)
Video

Jesus lever

Apostlagärningarna 1:3

"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi är Guds vittnen

Apostlagärningarna 1:8

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Återställelsen, Buden

Jesus ska komma tillbaka

Apostlagärningarna 1:10-11

"Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.' "

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen, Återställelsen

Genom inspiration får Mattias Judas plats i Apostlarnas kvorum