top of page

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Prästadömet och prästadömsnycklar":

Matteus 16:15–19.  Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna himmelrikets nycklar.​

Andra Nyckelskriftställen om "Prästadömet och prästadömsnycklar":

L&F 13:1; L&F 42:11; L&F 107:8; L&F 121:36, 41–42. 

Andra Skriftställen:

Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20 

Veckans läsning

Måndag 13 mars

Seminarie TV 26

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 14 mars

2 Kor 1      Läs   Lyssna

2 Kor 2      Läs   Lyssna

2 Kor 3      Läs   Lyssna

Onsdag 15 mars

2 Kor 4      Läs   Lyssna

2 Kor 5      Läs   Lyssna

2 Kor 6      Läs   Lyssna

2 Kor 7      Läs   Lyssna

Torsdag 16 mars

2 Kor 8      Läs   Lyssna

2 Kor 9      Läs   Lyssna

Fredag 17 mars

2 Kor 10    Läs   Lyssna

2 Kor 11    Läs   Lyssna

2 Kor 12    Läs   Lyssna

2 Kor 13    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 126-130
Lärarhandledn.
s . 645-674
2 KORINTIERBREVET
Vecka 11
13-17 mars 2017

Bakgrund

Paulus andra brev till korintierna utmärker sig med sina teman om tröst mitt i svårigheter, styrka mitt i svagheter (som Paulus själv visade exempel på) och att urskilja sanna lärare bland de falska. Paulus exempel och undervisning kan inspirera oss att förbli sanna och trofasta till de eviga förbund vi slutit med Gud, oavsett omständigheter eller följder. 

Vänd hjärtat till Herren - få Anden och bli mer lik Gud.

2 Korintierbrevet 1-3

Paulus skrev till de heliga i Korint och förklarade hur de skulle kunna trösta andra. Han uppmanade dem också att förlåta en syndare som hade varit i deras församling. Paulus lärde de heliga att om de vända sig till Herren, skulle de bli mer lika Gud. 

Trots dina svårigheter, var inte är rädd eller orolig.

2 Korintierbrevet 4-7

Paulus skrev att livets prövningar är små jämfört med evighetens välsignelser. Han undervisar också om domen och vittnade om att Jesus Kristus gjorde det möjligt för oss att förlikas med Gud. Han uppmanade de heliga att sky orättfärdighet. Han förkunnade sin kärlek till de heliga och gladdes över att de hade upplevt gudaktig sorg och omvänt sig från sina synder. 

De heliga bör ta hand om de fattiga.

2 Korintierbrevet 8-9

Paulus förklarade för korintierna att medlemmarna i Makedonien hade gett frikostigt till de behövande. Han uppmuntrade de heliga i Korint att också följa Frälsarens exempel genom att get till de fattiga. Paulus undervisade om välsignelserna som kommer till dem som glatt ger till de fattiga. 

Vi är en del av ett andligt krig.

2 Korintierbrevet 10-13

Paulus undervisade om det andliga krig som Guds barn är inblandade i. Han försvarade sig mot dem som motsatte sig honom. Han berättade om när han blev uppryckt till tredje himlen och förklarade hur hans svagheter visade sig vara en välsignelse. Innan han avslutade sitt brev uppmanade Paulus de heliga i Korint att pröva sig själva och visa sin trofasthet. 

Please reload

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

Nyckellära (v 8-11): Prästadömet och prästadömsnycklar

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Som Gud tröstar oss kan vi trösta andra

2 Korintierbrevet 1:3-4

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Äktenskap och familj, Buden

Paulus har stor kärlek för de heliga

2 Korintierbrevet 2:4

"Det var i djup nöd och ångest, under många tårar, som jag skrev till er, inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er."

2 Korintierbrevet 3:2-3

" Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Kristus, Guds avbild, är ljuset vi måste sprida

2 Korintierbrevet 4:4-6

"Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild... Ty Gud som sade: 'Ljus skall lysa fram ur mörkret', han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Buden

Vi uppstår tillsammans med Jesus

2 Korintierbrevet 4:14

"Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Vi tappar inte modet - efter nöden kommer evig härlighet

2 Korintierbrevet 4:16-18

"Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Please reload

Video

STV 26: 2 Korintierbrevet 1-13

(26:40) Studiovärdar: Martin Midelf & Andree Hultgren. Veckans läsning: Marcus Brändh, S&I koordinator. Nyckelskriftställen: Kajsa-Lisa Ekelund Budskap: Markus Karumo & Erica Stenkrona. Generalkonferensbudskap: President Deiter F Uchtdorf & President Boyd K Packer. Videoklipp om att utveckla sina gåvor.

Låt försona er med Gud

(1:57) 2 Korintierbrevet 5:17-21

En sorg efter Guds vilja för med sig en ånger

(1:49) 2 Korintierbrevet 7:8-10

Please reload

bottom of page