top of page
Veckans läsning

Måndag 6 mars

Seminarie TV 25

(Att ses med klass eller förälder)

Tisdag 7 mars

1 Kor 1      Läs   Lyssna

1 Kor 2      Läs   Lyssna

1 Kor 3      Läs   Lyssna

1 Kor 4      Läs   Lyssna

Onsdag 8 mars

1 Kor 5      Läs   Lyssna

1 Kor 6      Läs   Lyssna

1 Kor 7      Läs   Lyssna

1 Kor 8      Läs   Lyssna

Torsdag 9 mars

1 Kor 9      Läs   Lyssna

1 Kor 10    Läs   Lyssna

1 Kor 11    Läs   Lyssna

1 Kor 12    Läs   Lyssna

Fredag 10 mars

1 Kor 13    Läs   Lyssna

1 Kor 14    Läs   Lyssna

1 Kor 15    Läs   Lyssna

1 Kor 16    Läs   Lyssna

Please reload

Elevbok, 
s. 120-126
Lärarhandledn.
s . 586-644
1 KORINTIERBREVET
Vecka 10
6-10 mars 2017

Bakgrund

Medlemmarna i den tidiga kyrkan som bodde i Korint hade många världsliga problem, som till exempel oenighet, falska lärdomar och omoral. I 1 Korintierbrevet kan vi läsa om hur Paulus lärde de heliga hur man främjar enighet i kyrkan, hur man lär sig det som hör Gud till, den fysiska kroppens roll som den Helige Andens tempel, de andliga gåvornas beskaffenhet, vikten av att värdigt ta del av sakramentet, samt att uppståndelsen är verklig. 

Paulus förmanar de heliga att göra slut på stridigheter och bli enade.

1 Korintierbrevet 1-4

När Paulus fått kännedom om problem som medlemmar i Korint upplevde, skrev han till dem och förmanade dem att göra slut på stridigheter och bli enade. Han förklarade också att Gud kallar de svaga och ödmjuka att predika  hans evangelium och att det som hör Gud till endast kan förstås genom Anden. Paulus undervisar de heliga i Korint vilken roll missionärer har i att bygga upp Guds rike. Han lärde att deras församlingar var platser där Anden kunde vistas.

Paulus undervisar att våra fysiska kroppar är som tempel.

1 Korintierbrevet 5-8

Paulus varnade de heliga för att låta sig påverkas av ogudaktiga människor. Han sa åt de heliga att undvika de omoraliska filosofier och beteenden som var utbredda i Korint. Han lärde både gifta och ogifta medlemmar i kyrkan om äktenskapet och om missionsverksamhet. Dessutom lärde Paulus de heliga att tänka på hur deras eget beteende påverkar andra, t ex att avstå från vissa handlingar som skulle  kunna få andra att snava andligen. 

De heliga i Korint får inte inte ta lätt på sakramentet.

1 Korintierbrevet 9-12

Paulus uppmanade medlemmarna att undvika att synda likväl som att förolämpa andra i deras trosuppfattningar. Paulus tog upp konflikter bland de heliga i Korint rörande religiösa sedvänjor. Han betonade att män och kvinnor har eviga och gudomliga roller och är beroende av varandra i Herrens plan. Han undervisade också kyrkans medlemmar om att rätt förbereda sig för att ta del av sakramentet. Paulus skrev om Andens många gåvor. Han jämförde kyrkan med en fysisk kropp och förklarade att precis som kroppen behöver varje del för att fungera på rätt sätt, kan varje medlem i kyrkan använda Andens gåvor för att bidra till och stärka kyrkan. 

Paulus undervisar om Kristi rena kärlek samt uppståndelsen.

1 Korintierbrevet 13-16

Paulus rådde de heliga i Korint att uppnå och sträva efter kärleken och söka andra andliga gåvor. Paulus lärde att profetians gåva är större än tungomålsgåvan och ges till kyrkans medlemmar så att de kan stärka varandra andligen. Paulus vittnade om att Jesus Kristus uppstod från de döda. Han förklarade vidare läran om uppståndelsen och dess innebörd för alla vår himmelske Faders barn. Paulus nämnde att förrättningen dop för de döda skulle vara meningslös utan uppståndelsen. Han uppmanade också kyrkans medlemmar i Korint att donera till de fattiga heliga i Jerusalem. 

Please reload

Nyckelskriftställen i Nya testamentet ​om

"Prästadömet och prästadömsnycklar":

Matteus 16:15–19.  Jesus Kristus lovade att bygga sin församling och förläna himmelrikets nycklar.​

Andra Nyckelskriftställen om "Prästadömet och prästadömsnycklar":

L&F 13:1; L&F 42:11; L&F 107:8; L&F 121:36, 41–42. 

Andra Skriftställen:

Johannes 15:16; Efesierbrevet 2:19–20 

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara evangeliets nyckelläror !

Nyckellära (v 8-11): Prästadömet och prästadömsnycklar

Skriftställen hjälper dig förstå evangeliets Nyckelläror. Studera  skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

  • Förvärva andlig insikt

  • Gudomen

  • Frälsningsplanen

  • Jesu Kristi försoning

  • Tidsutdelning, avfall & återställelse

  • Profeter och uppenbarelse

  • Prästadömet och prästadömsnycklar

  • Förrättningar och förbund

  • Äktenskap och familj

  • Buden 

Nedan, under "Viktiga verser" hittar du några exempel.

 1 Kor 2:5, 9-11

"Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft... Men vi känner, som Skriften säger, 'vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.' Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande."

Nyckellära:

Förvärva andlig insikt

 1 Kor 6:19-20

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!"

Nyckellära:

Frälsningsplanen

 1 Kor 11:11

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan."

 

Nyckellära:

Äktenskap och familj

 1 Kor 15:20-22

"Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande."

Nyckellära:

Frälsningsplanen

 1 Kor 15:40-42

"Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt."

Nyckellära:

Frälsningsplanen

Viktiga verser  (som belyser evangeliets nyckelläror)

Var eniga

1 Korintierbrevet 1:10

"I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. 

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Nyckelskriftställe: Det är genom den helige Anden som vi lär känna Gud

1 Korintierbrevet 2:5, 9-11

"Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft... Men vi känner, som Skriften säger, 'vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.' Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe: Kroppen är ett tempel

1 Korintierbrevet 6:19-20

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse, Buden

Nyckelskriftställe: Mannen och kvinnan hör ihop

1 Korintierbrevet 11:11

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Äktenskap och familj

Nyckelskriftställe: Genom Kristus kommer alla uppstå

1 Korintierbrevet 15:20-22

"Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Himlens olika härlighetsgrader

1 Korintierbrevet 15:40-42

"Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en annan. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt."

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Please reload

Video

STV 25: 1 Korintierbrevet 1-16

(42:55) ​ Detta är ett specialavsnitt, inspelat på engelska, för att introducera STV till elever i andra länder. Inkluderar en intervju med Savannah Stevenson som spelar Jesu moder Maria i "Bible Videos". 

Ni är Guds tempel

(1:03) 1 Korintierbrevet 3:14-17

Kärleken upphör aldrig

(3:33) 1 Korintierbrevet 13

De dödas uppståndelse

(1:41) 1 Korintierbrevet 15:20-26

Please reload

bottom of page